Các Hiệp hội ngành, nghề

Gỡ khó cho sản xuất ô tô trong nước: Tiếp tục đề xuất gia hạn 8.560 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt

Thanh Thanh 27/05/2024 11:35

Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh là cần thiết. Hơn nữa, hết thời gian gia hạn, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước.

san-xuat-ot.jpg
Ảnh: HVN

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Đề xuất của Bộ Tài chính là nhằm thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ, trong đó có giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: "Khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2024 xem xét ban hành quy định gia hạn thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước,...)".

Theo dự thảo gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9/2024. Thời gian gia hạn từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế đến hết ngày 20/11/2024.

Theo Bộ Tài chính, trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, bất ổn, từ đó tác động đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nước.

Đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong bối cảnh suy thoái kinh tế cũng phải đối mặt với tình trạng doanh số bán hàng sụt giảm, phải điều chỉnh giảm sản lượng. Cụ thể, tình hình tiêu thụ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tháng 1, 2 và 3/2024 lần lượt là 12.842 xe, 11.261 xe và 18.388 xe. Như vậy, sản lượng bình quân 1 tháng trong 3 tháng đầu năm 2024 là 14.163 xe/tháng.

Trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh, dự đoán trong năm 2024, thị trường ô tô nói riêng và toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung còn phải ứng phó với những tác động tiêu cực khác do khủng hoảng kinh tế và xung đột địa chính trị toàn cầu, đặc biệt trở nên căng thẳng từ sau giai đoạn dịch bệnh.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, nếu chỉ dựa vào nguồn lực và các giải pháp kích cầu riêng lẻ của từng doanh nghiệp, sẽ là không đủ để tạo ra sự ổn định trong việc duy trì sản lượng và doanh số bán hàng và sức bật giúp thị trường tăng trưởng trở lại, đồng đều và bền vững.

Từ những khó khăn, thách thức nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định, việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh là cần thiết. Hơn nữa, hết thời gian gia hạn, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước.

Không ảnh hưởng đến thu ngân sách

Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất thống nhất thời gian gia hạn là ngày 20/11/2024 để tránh dồn các khoản phải nộp cho doanh nghiệp vào cuối năm và tránh ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính.

Bộ Tài chính dự kiến, số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong các tháng tiếp theo năm 2024 là khoảng 2.140 tỷ đồng/tháng. Theo đó, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 8.560 tỷ đồng. Do thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/11/2024 nên không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Đánh giá tác động về thực hiện cam kết quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng, việc áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước không phải là giải pháp ưu đãi về thuế, không vi phạm các quy định về trợ cấp, do đó ít có quan ngại từ phía các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

Bộ Tài chính khẳng định, đây không phải là ưu đãi về thuế suất, chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định vi phạm các quy định về trợ cấp, nhưng việc gia hạn thời hạn nộp thuế sẽ tạo điều kiện theo hướng có lợi hơn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước so với các doanh nghiệp nước ngoài, vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia của Việt Nam trong khuôn khổ WTO và các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện giải pháp này, Bộ Tài chính chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nào. Trong trường hợp phát sinh phản ứng, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là lần thứ 5 trong vòng 4 năm, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trước đó, nửa cuối năm 2023, chính sách này cũng được áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, với số thuế giãn nộp gần 8.100 tỷ đồng thực hiện theo Nghị định 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023.

Cụ thể, tính đến ngày 2/5/2024, có 14 doanh nghiệp đề nghị gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với tổng số tiền thuế được gia hạn theo tờ khai là 8.082 tỷ đồng (các tháng 6, 7, 8 và 9/2023, số tiền thuế được gia hạn lần lượt là 2.155 tỷ đồng; 2.086 tỷ đồng; 1.823 tỷ đồng và 2.017 tỷ đồng)

3 tháng đầu năm 2024 (lũy kế đến ngày 4/5/2024) số thuế TTĐB của 14 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phải nộp là 5.186 tỷ đồng, số tiền thuế đã nộp là 5.043 tỷ đồng, tổng số tiền thuế còn phải nộp là 142 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay và cho phép nghị định có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2024.

Thanh Thanh