Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng

Ngô Hải {Ngày xuất bản}

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa thông báo dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế để xử lý tình trạng giá cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới.

nhnn-24.6-1.jpg

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng.

Theo đó, NHNN dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 03/6/2024.

Ngô Hải