Các Hiệp hội ngành, nghề

Đề xuất giảm 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7

Minh Đức {Ngày xuất bản}

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 theo Nghị quyết số 44/NQ-CP, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu dự kiến 10-50% cho khoảng 36 khoản phí, lệ phí trong năm 2024.

lai-suat-vay-von.jpeg
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu dự kiến 10-50% cho khoảng 36 khoản phí, lệ phí trong năm 2024 (ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, Bộ đề xuất tiếp tục giảm 10-50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7-31/12/2024.

Theo đó, Dự thảo nêu rõ, với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng , phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng mức thu bằng 50% quy định.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm tới 50% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 02 khoản phí, lệ phí quy định riêng): Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Cùng với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, hàng loạt lệ phí khác cũng được giảm 50% như phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 8/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí cấp Căn cước công dân cũng được đề xuất mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được đề xuất mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cũng bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng đề xuất phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC; và phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Ngoài ra, Dự thảo cũng nêu rõ, phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường thu bằng 70% quy định. Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện thu bằng 80% quy định. Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay thu bằng 90% quy định. Lệ phí cấp hộ chiếu , giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB bằng 80% mức quy định. Phí trong lĩnh vực y tế thu bằng 70% mức quy định.

Minh Đức