Kết nối

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024

P.V 30/05/2024 06:06

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy một số tín hiệu tích cựcnhư kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng ước đạt 156,77 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu người... Tuy vậy, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao.

thang-5.2024_vn_page-0001.jpg
thang-5.2024_vn_page-0002.jpg
thang-5.2024_vn_page-0003.jpg
thang-5.2024_vn_page-0004.jpg

P.V