Hoạt động ngân hàng

Vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Anh Kiệt {Ngày xuất bản}

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/4/2024, tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 20 triệu đồng.

Thống kê toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cho thấy, đến ngày 30/4/2024, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 1.011.003 tỷ đồng, tăng 0,81% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, giữ nguyên so với cuối năm trước; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 545.326 tỷ đồng, tăng 0,51% so với cuối năm trước...

Về tổng tài sản, tính đến cuối tháng 4, tổng tài sản của các TCTD đạt 20.067.317 tỷ đồng, giảm 0,03% so với cuối năm 2023, trong đó: nhóm NHTM nhà nước có tổng tài sản đạt 8.321.815 tỷ đồng, giảm 0,05% so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng tài sản đạt 8.948.179 tỷ đồng, giảm 0,43% so với cuối năm 2023...

Anh Kiệt