Doanh nghiệp

Nhiều câu hỏi quanh hoạt động nội bộ của doanh nghiệp lớn nhất ngành than

Uyên Tô {Ngày xuất bản}

Hoạt động kinh doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) và các công ty con luôn là vấn đề "nóng" mỗi mùa đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024 vừa qua của Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024, theo đó năm 2023 công ty đạt doanh thu 2.382 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 213,5 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch và tăng 62% so với năm 2022.

Năm 2024 công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.436,4 tỷ đồng (tăng 2,3% so với năm 2023) và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng (tăng 12,9% so với năm 2023). Đáng chú ý, mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm ngoái thông qua là 9%, nhưng căn cứ trên tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, các cổ đông cá nhân và cổ đông nhà nước đã đồng thuận biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2023 là 13%, trả bằng tiền mặt (gần gấp rưỡi so với kế hoạch).

Mới đây, MVB cũng đã thông báo về việc chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 13%, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024, ngày thanh toán cổ tức là 10/7/2024. Với 105 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi gần 137 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức.

Có thể thấy, với mức kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024 đặt ra này, MVB sẽ lại dễ dàng hoàn thành vượt mức.

Phần thảo luận tại ĐHCĐ MVB năm nay nóng lên với chất vấn của cổ đông, yêu cầu đại diện vốn nhà nước tại MVB, trong đó có bà Trịnh Hồng Ngân, Tổng Giám đốc MVB, cần quan tâm sát sao hơn nữa hoạt động của công ty con là Công ty CP Xi măng La Hiên. Bởi cổ đông cho rằng, kết quả kinh doanh của Xi măng La Hiên có nhiều điểm chưa hợp lý.

Các cổ đông đã nhiều lần yêu cầu Xi măng La Hiên phải thu chi qua tài khoản ngân hàng, chứ không được thu chi bằng tiền mặt để tránh không xảy ra gian lận doanh thu và chi phí.

Cổ đông yêu cầu đại diện vốn nhà nước tại MVB và Tổng Giám đốc Trịnh Hồng Ngân giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của Công ty CP Xi măng La Hiên để đảm bảo hoạt động của công ty này minh bạch và không xảy ra thất thoát của nhà nước và các cổ đông.

Đồng thời cổ đông cũng kiến nghị phê bình Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên về việc lợi nhuận giảm năm vừa qua.

Tại ĐHCĐ, trả lời các câu hỏi của cổ đông, bà Lê Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát MVB cho biết, về thu chi tiền mặt, Ban Kiểm soát đã có ý kiến khuyến nghị khi kiểm tra giám sát nhưng tại một số công ty xi măng của MVB vẫn chưa thực hiện triệt để. Tuy nhiên, việc thu chi tiền mặt đã hạn chế rất nhiều so với các năm trước.

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc có vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng, cổ đông nhà nước là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nắm giữ 98% vốn điều lệ. MVB là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp ngành than đang niêm yết.

MVB nắm giữ cổ phần chi phối ở 3 công ty xi măng (Xi măng La Hiên, Xi măng Quán Triều, Xi măng Tân Quang) và nắm giữ 100% vốn ở 3 công ty than lớn là Công ty Than Na Dương, Công ty Than Núi Hồng, Công ty Than Khánh Hòa. Năm 2018 các đơn vị của MVB sản xuất được 1,7 triệu tấn than và 2 triệu tấn xi măng, clinke. Năm 2019 MVB đạt sản lượng than sạch sản xuất 1,69 triệu tấn và tiêu thụ 1,69 triệu tấn.

Uyên Tô