Thứ 3, 14/07/2020
  • VN-Index: 868.11-0.61-0.07%
  • HN-Index: 116.14+0.49+0.42%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

THS. Phan Thị Hồng Thảo - Nghiên cứu - Trao đổi - 07/04/2019 10:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những tổ chức tài chính vi mô hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và thúc đẩy các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển, mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động của các tổ chức này, quy định quản lý vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức, được chuyển đổi từ các tổ chức phi chính phủ.

Ngày nhận bài: 30/12/2018 - Ngày biên tập: 3/1/2019 - Ngày duyệt đăng: 15/3/2019 (Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 6/2019)

Tóm tắt: Tài chính vi mô (TCVM) là việc cung cấp trên một phạm vi rộng các dịch vụ tài chính như tiền gửi, cho vay, dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, chuyển tiền cho người nghèo hoặc các hộ gia đình có thu nhập thấp, cho những hoạt động kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp rất nhỏ (ADB, 2010). Luật các Tổ chức tín dụng (2010) quy định, tổ chức TCVM là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức, được chuyển đổi từ các tổ chức phi chính phủ.

Từ khóa: tài chính vi mô, hoạt động tài chính, tổ chức TCVM chính thức

Activities of official micro finance institutions in Vietnam

Abstract: Micro finance generally refers to the provision of financial services such as savings, loans, payment services, insurance, remittances in wide scale to the poor or low income households, individual business or micro SMEs (ADB, 2010). The Law on credit institutions (2010) stipulates that micro finance institutions are credit institutions mainly carrying out some banking activities to meet the needs of low income individuals and households as well as micro SMEs. In this article, the author concentrates on analyzing current situation and activity of official micro finance institutions, those are transformed from non- government organizations.

Key words: micro finance, financial activity, official micro finance institution

Thực trạng hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức tại Việt Nam

Hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức tập trung vào hai hoạt động cơ bản là tín dụng và tiết kiệm. Hoạt động tín dụng là chủ đạo, chiếm gần như tuyệt đối tổng tài sản của tổ chức TCVM chính thức. Với các sản phẩm ngày càng đa dạng về phương pháp cho vay, đối tượng cho vay, quy mô cho vay, mục đích cho vay,  kỳ hạn trả nợ… hoạt động tín dụng đã góp phần hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giầu. Về kết quả hoạt động, quy mô dư nợ của các tổ chức TCVM chính thức có xu hướng tăng, với tổng dư nợ tăng từ 2.197.884 triệu đồng (2013) lên 4.780.137 triệu đồng (2017), tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên 21%/năm. Kết quả này phản ánh hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức ngày càng ổn định và phát triển, theo hướng chuyên nghiệp hơn, và hiệu quả hơn. Về phân loại tổ chức theo quy mô dư nợ, tính đến thời điểm cuối năm 2017, có 3/4 tổ chức chính thức được xếp vào loại tổ chức có quy mô lớn (gồm CEP, TYM và Thanh Hóa MFI), với tổng dư nợ trên 8 triệu USD, M7MFI là tổ chức duy nhất có quy mô vừa, với tổng dư nợ nằm trong khoảng từ 2-8 triệu USD).

Biểu 1: Quy mô tín dụng của các tổ chức TCVM chính thức giai đoạn 2013-2017
Đơn vị: Triệu VND

 

Nguồn: VMFWG

Mặc dù là tổ chức được cấp phép muộn hơn so với các tổ chức khác, nhưng với bề dày về lịch sử hoạt động trong lĩnh vực TCVM nên CEP là tổ chức dẫn đầu quy mô dư nợ. Quy mô dư nợ của CEP năm 2017 đạt 3.036.567 triệu đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên 21%/năm. Đứng thứ hai về quy mô dư nợ là TYM, tổ chức đầu tiên được cấp phép vào năm 2010. Quy mô dư nợ của TYM tăng từ 601.949 triệu đồng (2013) lên 1.221.271 triệu đồng (2017), tương ứng với tỷ lệ tăng bình quân trên 19%/năm. Tiếp theo là Thanh Hóa MFI, mặc dù không phải là tổ chức có quy mô dư nợ cao nhất, nhưng Thanh Hóa MFI lại là tổ chức có mức tăng trưởng dư nợ ấn tượng nhất trong số các tổ chức chính thức. Với tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt gần 43% đã làm cho tổ chức này được xếp vào nhóm tổ chức có quy mô lớn từ năm 2016. Quy mô dư nợ của Thanh Hóa MFI đạt 294.737 triệu đồng (2017), gấp hơn 4 lần so với năm 2013. M7MFI là tổ chức chính thức duy nhất có quy mô vừa, với tổng dư nợ đạt 152.562 triệu đồng (2017), tăng bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2013-2017.

Một trong những đặc thù trong hoạt động tín dụng của các tổ chức TCVM chính thức so với các loại hình tổ chức tín dụng khác là tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp, thể hiện ở tỷ lệ Par 30 của các tổ chức TCVM chính thức đều nhỏ hơn 0,5%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với chuẩn quốc tế 5% và chuẩn Việt Nam 3%. Rủi ro trong hoạt động tín dụng ở mức thấp là do đặc thù trong hoạt động cho vay của các tổ chức TCVM nói chung cũng như các tổ chức TCVM chính thức nói riêng về quy mô cho vay nhỏ, phương thức trả dần gốc và lãi định kỳ đã không tạo ra gánh nặng trả nợ cho khách hàng.

Về hoạt động tiết kiệm, sau khi chuyển đổi, các tổ chức chính thức đều chú trọng phát triển sản phẩm tiết kiệm tự nguyện và coi đây là nguồn vốn quan trọng trong hoạt động. Với quy mô gửi nhỏ, linh hoạt, thủ tục đơn giản, thuận tiện… huy động tiết kiệm tự nguyện ngày càng phát triển. Quy mô huy động tiết kiệm của các tổ chức TCVM chính thức có sự gia tăng nhanh chóng so với giai đoạn trước khi chuyển đổi, với tổng số dư tiết kiệm đạt 2.730.265 triệu đồng (2017), tăng gần 3 lần so với năm 2013, tương ứng với mức tăng bình quân 29%/năm. Tương ứng với sự gia tăng của quy mô tiết kiệm, tỷ trọng vốn tiết kiệm trong tổng nguồn vốn cũng tăng trong giai đoạn 2013-2017. Cụ thể là tỷ trọng vốn tiền gửi trong tổng nguồn vốn tăng từ khoảng 40% (2013) lên trên 50% (2017).

Biểu 2: Quy mô tiết kiệm của các tổ chức TCVM chính thức giai đoạn 2013-2017
Đơn vị: Triệu VND

Nguồn: VMFWG

Trong số các tổ chức chính thức, Thanh Hóa là tổ chức có tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn ấn tượng nhất, bình quân trên 55%/năm. Sự tăng trưởng ấn tượng này đã làm cho Thanh Hóa trở thành tổ chức lớn thứ ba về quy mô tiết kiệm. Tổng huy động tiết kiệm của Thanh Hóa MFI đạt 215.170 triệu đồng vào năm 2017, gấp hơn 5 lần so với năm 2013. Trường hợp của TYM, huy động tiết kiệm được xác định là một trong những chiến lược tạo nguồn bền vững. Vì vậy, sau khi được cấp phép, TYM đã rất chú trọng trong việc cung ứng và phát triển sản phẩm tiết kiệm nhờ đó mà quy mô tiết kiệm của TYM tăng từ 288.550 triệu đồng (2013) lên 813.482 triệu đồng (2017), tương ứng với tỷ lệ tăng bình quân xấp xỉ 30%/năm. Quy mô vốn tiền gửi của M7 cũng có sự thay đổi mạnh mẽ sau khi chuyển đổi. Quy mô huy động của M7 đạt 147.063 triệu đồng vào năm 2017, tăng gần 3 lần so với thời điểm bắt đầu chính thức hóa (2013), tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt gần 29%. CEP là tổ chức có quy mô tiết kiệm cao nhất, đạt 1.554.550 triệu đồng (2017), chiếm gần 60% tổng quy mô tiết kiệm của các tổ chức chính thức. Điểm khác biệt nữa của CEP so với các tổ chức khác đó là tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn ở mức thấp nhất, bình quân 27%/năm và cũng là tổ chức có tỷ trọng vốn tiền gửi thấp nhất, 47,62% vào năm 2017. Điều này có thể được lý giải bởi đến cuối năm 2017, CEP mới được công nhận như một tổ chức chính thức được phép huy động tiết kiệm tự nguyện từ khách hàng.

Về tự vững hoạt động (OSS), nhìn chung các tổ chức TCVM chính thức đều có thể trang trải toàn bộ chi phí hoạt động từ nguồn thu hoạt động để đảm bảo độ tự vững. Tuy nhiên, đối với mỗi tổ chức, với những đặc trưng khác nhau về quy mô, phạm vi hoạt động và lịch sử phát triển nên có sự khác biệt về độ tự vững. Về độ lớn, trong số 4 tổ chức chính thức, chỉ có TYM và CEP là những tổ chức có chỉ số OSS lớn nhất đạt bình quân trên 120% và tương đối ổn định trong giai đoạn 2013 - 2017. Như vậy, so với chuẩn quốc tế, cả hai tổ chức này đều đảm bảo tự vững hoạt động trong dài hạn. Trong đó, đặc biệt là CEP có chỉ số OSS cao hơn hẳn so với các nhóm đồng đẳng về tuổi, phạm vi hoạt động và quy mô. Thanh Hóa MFI và M7 MFI có chỉ số OSS thấp hơn, bình quân đạt dưới 120%, vì vậy so với tiêu chuẩn quốc tế thì cả hai tổ chức này đều chưa đảm bảo tự vững trong dài hạn. So với các nhóm đồng đẳng, chỉ số OSS của cả Thanh Hóa MFI và M7 MFI đều thấp hơn đáng kể. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do quy mô và địa bàn hoạt động giữa các tổ chức chính thức. Quy mô tổng tài sản của CEP và TYM lớn gấp nhiều lần so với Thanh Hóa MFI và M7 MFI, trong khi tổng tài sản của CEP đạt trên 3.000 tỷ đồng và TYM đạt gần 1.500 tỷ đồng (2017) thì tổng tài sản của tổ chức TCVM Thanh Hóa chỉ đạt trên 300 tỷ đồng và M7MFI đạt trên 250 tỷ đồng. Về địa bàn hoạt động, trong khi TYM và CEP lựa chọn cách tiếp cận rộng khắp thì Thanh Hóa và M7 lựa chọn cách tiếp cận tập trung ở 1 địa bàn. Cụ thể, TYM là tổ chức có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trải dài từ miền Bắc đến một số tỉnh miền Trung (tính đến cuối năm 2017, TYM hoạt động tại 66 huyện/thị thuộc 12 tỉnh/thành); CEP hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh lân cận; M7 MFI hoạt động trên địa bàn của 2 tỉnh Quảng Ninh và Sơn La, còn lại Thanh Hóa MFI chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Biểu 3: Chỉ số tự vững hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức

Nguồn: VMFWG

Về xu hướng biến động, nhìn chung chỉ số OSS có xu hướng giảm nhẹ và đi tới ổn định. Sự biến động này là do sự gia tăng của các khoản chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi và sau chuyển đổi. Tuy nhiên, mức độ như thế nào còn tùy thuộc vào quy mô và sự chuẩn bị của mỗi tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể. Chẳng hạn với TYM, trong lần chuyển đổi thứ nhất vào năm 2008, từ Chương trình dự án sang Quỹ xã hội chỉ số OSS giảm mạnh từ 171% (2007) xuống còn 108% (2008), tương ứng với tỷ lệ giảm gần 37%; trong lần chuyển đổi thứ hai vào năm 2014, từ Quỹ xã hội thành tổ chức chính thức thì tỷ lệ giảm này chỉ còn 20%, là một trong những tín hiệu tích cực chứng tỏ sự chủ động trong khâu chuẩn bị nguồn lực tài chính cho chuyển đổi.

Biểu 4: So sánh chỉ số OSS với nhóm đồng đẳng năm 2016

(Ghi chú: 1. Tổ chức trưởng thành là tổ chức có số năm hoạt động trên 8 năm, tổ chức lớn là tổ chức có qui mô dư nợ trên 8 triệu USD, tổ chức trung bình là tổ chức có qui mô dư nợ từ 2-8 triệu USD, tổ chức hoạt động trong phạm vi huyện là tổ chức chỉ hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh, tổ chức hoạt động trong phạm vi tỉnh là tổ chức hoạt động tại hơn một tỉnh, nhưng dưới ½ số tỉnh thành của Việt Nam; 2. Các số liệu của nhóm đồng đẳng là số trung vị; 3. Nhóm đồng đẳng không bao gồm VBSP và Coopbank).

Với thực trạng hoạt động như trên, có thể khái quát lại một số kết quả đạt được trong hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức như sau: (i) Quy mô hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức ngày càng mở rộng, tốc độ tăng trưởng tín dụng và tiết kiệm bình quân được duy trì ở mức khá cao; (ii) Rủi ro tín dụng ở mức thấp do quy mô khoản vay nhỏ, kết hợp với phương thức hoàn trả dần cả gốc và lãi định kỳ giúp giảm áp lực trả nợ cho khách hàng; (iii) Độ tự vững được duy trì ở mức cao (trên 100%), các nguồn thu từ hoạt động đủ để đảm bảo trang trải chi phí hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được đó, hoạt động tài chính của các tổ chức TCVM chính thức vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng về quy mô không đồng đều và có xu hướng tăng trưởng chậm lại.

Thứ hai, ngoài hai tổ chức lớn là CEP và TYM duy trì độ tự vững trong dài hạn với chỉ số OSS trên 120% theo chuẩn quốc tế, các tổ chức còn lại có chỉ số OSS ở mức thấp hơn và chưa ổn định.

Thứ ba, sản phẩm, dịch vụ tài chính chưa thật sự đa dạng. Các sản phẩm tài chính mới chỉ tập trung vào tín dụng và tiết kiệm. Các sản phẩm thường được thiết kế theo định hướng kế thừa từ những chương trình, dự án trước đó vì vậy vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm thanh toán chưa được triển khai, bảo hiểm mới chỉ được triển khai ở một phạm vi hạn chế.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức TCVM chính thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau:

Một là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện môi trường pháp lý; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý nhằm đảm bảo vừa phù hợp với đặc thù hoạt động của tổ chức TCVM, vừa thúc đẩy sự cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ TCVM.

Hai là, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường, kết hợp hài hòa giữa việc đa dạng hóa các sản phẩm hiện có với phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm tài chính gắn liền với các sản phẩm phi tài chính.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng cường độ tự vững và tiếp cận khách hàng cũng như giúp gia tăng tiện ích cho sản phẩm và đa dạng hóa kênh phân phối, mặt khác còn giúp tổ chức TCVM chính thức đa dạng hóa sản phẩm cũng như tiết kiệm chi phí để gia tăng hiệu quả.

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây là một giải pháp chiến lược và lâu dài, đòi hỏi phải có lộ trình cụ thể, từ khâu rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, đến lên kế hoạch, triển khai thực hiện cũng như tổng kết, đánh giá.

Tài liệu tham khảo:

- ADB (2000), Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy, https://www.adb.org/documents /finance-poor-microfinance-development-strategy

- Nguyễn Kim Anh và cộng sự (2017), Sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô: thực trạng và giải pháp phát triển, Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam

- CEP, Báo cáo hoạt động 2013-2017

- Nhóm Công tác TCVM Việt Nam, Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam từ 2013-2017

- TYM, Báo cáo hoạt động 2013-2017

- https://www.themix.org/mixmarket/countries-regions/vietnam


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Lãi suất VND liên ngân hàng không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê về thị trường tài chính - tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND trong phiên giao dịch ngày 13/7, không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, trong khi giảm nhẹ 0,01 điểm % ở kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần so với phiên trước đó.

Ngân hàng Nhà nước triển khai giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 4920/NHNN-TCKT về việc Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa nên ban hành nghị định về bảo hiểm vi mô

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vừa được ban hành.

Khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46. Phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 13-14/7.

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ trong tuần từ ngày 6-10/7

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tiền tệ trong tuần từ ngày 6-10/7 vừa được các tổ chức tài chính trên thị trường vừa công bố cho thấy, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ biến động theo xu hướng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn.

Vietcombank dẫn đầu các ngân hàng trong danh sách doanh nghiệp tỷ USD hiệu quả nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/7/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) công bố danh sách và tôn vinh “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50). Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương và khách mời là các lãnh đạo doanh nghiệp, các định chế tài chính trong nước, quốc tế và quan chức kinh tế cấp cao.

Tài chính sinh lời cao với Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVCOM

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón đầu giai đoạn kinh tế phục hồi sau Covid-19, 6 tháng cuối năm là thời điểm các nhà đầu tư từ tổ chức đến cá nhân có thể nghĩ tới các hình thức đầu tư có lợi nhuận cao hơn mà vẫn đảm bảo an toàn cho tài chính của mình như ủy thác đầu tư qua các công ty chuyên biệt có uy tín.

VPBank trong “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mức lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt hơn 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 đã tiếp tục đưa VPBank vào danh sách “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, do các tạp chí kinh tế uy tín bình chọn.

Hoàn tiền tới 50% các ngày trong tuần với thẻ quốc tế MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/7, MSB cho biết, chương trình ưu đãi đặc biệt, độc đáo và duy nhất trên thị trường “Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền từng ấy” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, liên tiếp vào các ngày trong tuần.

Ngân hàng Bản Việt triển khai tiện ích "Mở tài khoản không phải đến ngân hàng"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/7, Ngân hàng Bản Việt cho biết, chính thức triển khai tiện ích Mở tài khoản thanh toán không cần phải đến ngân hàng và khách hàng có thể giao dịch tài chính được ngay lập tức.

“Mở thẻ liền tay – Rinh ngay xe SH” với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Mở thẻ liền tay – Rinh ngay xe SH” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng (bao gồm thẻ tín dụng quốc tế và thẻ tín dụng nội địa, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp) từ ngày 1/7 đến hết ngày 22/8/2020.

SCB được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Việc tử tế - Ai cũng có thể

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Vietcombank dẫn đầu các ngân hàng trong danh sách doanh nghiệp tỷ USD hiệu quả nhất Việt Nam

Tin hội viên - Duy Thanh - 17:16 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/7/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) công bố danh sách và tôn vinh “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50). Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương và khách mời là các lãnh đạo doanh nghiệp, các định chế tài chính trong nước, quốc tế và quan chức kinh tế cấp cao.

Lãi suất VND liên ngân hàng không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm

Thị trường - Thu Trang - 17:09 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê về thị trường tài chính - tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND trong phiên giao dịch ngày 13/7, không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, trong khi giảm nhẹ 0,01 điểm % ở kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần so với phiên trước đó.

Tài chính sinh lời cao với Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVCOM

Sản phẩm, dịch vụ - Hồng Hạnh - 17:02 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón đầu giai đoạn kinh tế phục hồi sau Covid-19, 6 tháng cuối năm là thời điểm các nhà đầu tư từ tổ chức đến cá nhân có thể nghĩ tới các hình thức đầu tư có lợi nhuận cao hơn mà vẫn đảm bảo an toàn cho tài chính của mình như ủy thác đầu tư qua các công ty chuyên biệt có uy tín.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV dự kiến được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và tập trung

Tin tức - Thanh Hải - 16:51 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, tại Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng ngày 14/7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Kỳ họp thứ 10 tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.

Sau 25 năm, thương mại Việt – Mỹ tăng gần 170%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Tuấn Nguyễn - 16:47 14/07/2020
Nếu năm 1995 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ mới dừng ở mức 450 triệu USD thì kết thúc năm 2019, con số này đã đạt mốc gần 76 tỷ USD (đạt 75,72 tỷ USD), gấp khoảng 168 lần so với năm 1995.

Nhà xã hội ế ẩm, mở bán nhiều lần

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 16:18 14/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù giá bán không quá cao nhưng vị trí xa khu trung tâm, đường xá không thuận tiện… khiến nhiều dự án nhà xã hội ở Hà Nội mở bán liên tục mà vẫn ế ẩm.

VPBank trong “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Tin hội viên - Sao Mai - 16:17 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mức lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt hơn 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 đã tiếp tục đưa VPBank vào danh sách “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, do các tạp chí kinh tế uy tín bình chọn.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm trong quý III và cả năm 2020

Thị trường - Ngô Hải - 14:34 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự báo hoạt động trong quý III/2020, các tổ chức tín dụng đều có chung nhận định Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh của ngành Ngân hàng. Do tác động từ dịch Covid-19, các TCTD cũng nhận định lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm trong quý III và cả năm 2020.

HOSE tiên phong nghiên cứu, triển khai nhiều sản phẩm chứng khoán và nghiệp vụ mới

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 13:57 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai mươi năm vận hành thị trường, phát triển sản phẩm mới luôn là định hướng dài hạn mà Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) luôn hướng đến nhằm tạo dựng một thị trường chứng khoán đa dạng về sản phẩm, tiệm cận với xu thế phát triển chung của các thị trường chứng khoán quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước triển khai giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 09:35 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 4920/NHNN-TCKT về việc Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa nên ban hành nghị định về bảo hiểm vi mô

Tin tức - Thanh Hải - 09:28 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thủ tướng phân công soạn thảo các dự án luật

Tin tức - P.V - 09:26 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 999/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Cấm sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế

Chính sách mới - Tuyết Mai - 09:17 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là một trong nhiều nội dung quan trọng của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam do Chính phủ mới ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính sách mới - Hoàng Phương - 08:34 14/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vừa được ban hành.

Khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức - Thanh Hải - 17:08 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46. Phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 13-14/7.

Nhìn lại hoạt động đấu giá cổ phần tại HOSE

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 16:52 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ phiên đấu giá cổ phần đầu tiên tháng 2/2005, tới nay Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức trên 550 phiên đấu giá, với trên 6.838 triệu cổ phần và trên 140 triệu quyền mua cổ phần được chào bán, trong đó bán được hơn 4.207 triệu cổ phần và hơn 122 triệu quyền mua cổ phần, thu về hơn 228.463 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bán đấu giá.

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ trong tuần từ ngày 6-10/7

Thị trường - Thu Trang - 16:20 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tiền tệ trong tuần từ ngày 6-10/7 vừa được các tổ chức tài chính trên thị trường vừa công bố cho thấy, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ biến động theo xu hướng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn.

Giá xăng dầu giữ nguyên sau 4 lần tăng liên tiếp

Thị trường - Minh Hoàng - 16:16 13/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu ở kỳ điều hành hôm nay (13/7) sau 4 lần tăng giá liên tiếp.

SCIC muốn thoái hết vốn khỏi FPT

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 15:37 13/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nếu thoái vốn thành công trọn lô hơn 46 triệu cổ phiếu FPT với giá khởi điểm 49.400 đồng/cp, SCIC dự kiến thu về hơn 2.200 tỷ đồng.

Hoàn tiền tới 50% các ngày trong tuần với thẻ quốc tế MSB

Sản phẩm, dịch vụ - Phan Huyền - 14:31 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/7, MSB cho biết, chương trình ưu đãi đặc biệt, độc đáo và duy nhất trên thị trường “Hôm nay thứ mấy, hoàn tiền từng ấy” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, liên tiếp vào các ngày trong tuần.

Tập đoàn Hòa Bình muốn chuyển nợ vay của Địa ốc Tiến Phát thành khoản tăng vốn

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 14:31 13/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Hòa Bình (HBH) muốn chuyển khoản nợ gần 500 tỷ mà Công ty địa ốc Tiến Phát đang vay sang Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình (HBN) để tăng vốn cho địa ốc Tiến Phát.

VN30 – Thời điểm thay đổi

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 14:29 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khối Phân tích, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT vừa phát hành Bản tin ETF: VN30 - Thời điểm thay đổi, trong đó dự báo: CTD của Coteccons và BVH của Tập đoàn Bảo Việt sẽ bị đưa ra khỏi danh mục VN30, thay thế bởi KDH của Nhà Khang Điền và TCH của Tài chính Hoàng Huy.

Tín dụng đen: Vay 1 tỷ trả lãi hơn 2 tỷ, còn bị mất căn nhà 3 tầng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Văn Vĩnh - 14:17 13/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Bà Huỳnh Thị Nhàn (SN 1965) cùng chị gái vay 1 tỷ đồng, sau đó trả lãi hơn 2 tỷ đồng nhưng vẫn bị kiện ra tòa buộc giao căn nhà mặt tiền 3 tầng cùng số tiền phạt 1 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt triển khai tiện ích "Mở tài khoản không phải đến ngân hàng"

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Trang - 14:16 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/7, Ngân hàng Bản Việt cho biết, chính thức triển khai tiện ích Mở tài khoản thanh toán không cần phải đến ngân hàng và khách hàng có thể giao dịch tài chính được ngay lập tức.

NHNN ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về CMCN 4.0

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Thanh Hải - 11:02 13/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1238/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020, nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO