Thứ 6, 20/09/2019
  • VN-Index: 997.1+1.95+0.2%
  • HN-Index: 104.04+1.75+1.71%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hợp tác đào tạo kỹ năng lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Giang - Vấn đề - Nhận định - 19/06/2019 09:36
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành...

Ngày nhận bài: 16/4/2019 - Ngày biên tập: 18/4/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/5/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 năm 2019.

Tóm tắt: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý thường được gọi là “nghịch lý thiếu thừa”. Trong khi ở phía cung, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao và nhiều người lao động không thể tìm được việc làm thì từ phía cầu,  doanh nghiệp cũng luôn than phiền rằng họ không thể tuyển đủ lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới nghịch lý nói trên là vấn đề “khoảng trống kỹ năng” (skill gap) khi những kỹ năng sẵn có của lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ khóa: kỹ năng lao động, nhân lực đào tạo

Cooperation in labor skill training and human resource development between universities and enterprises

Abstract: In many countries in the world, including Vietnam, there exists a paradox usually called “superfluous paradox”. From supply side, unemployment rate is at high rate and many laborers cannot find jobs meanwhile enterprises say that they are difficult in recruiting enough labors.  One of important cause that leads to that paradox is the problem of skill gap when skills available do not meet requirements from enterprises.

Key words: labor skill, skill gap, human resource development

Nghịch lý thiếu thừa trên thị trường lao động và vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề này không chỉ xảy ra với nhóm lao động phổ thông, chưa qua đào tạo mà còn phổ biến cả với nhóm lao động đã tốt nghiệp đại học. Một khảo sát trên quy mô toàn cầu của QS năm 2018 đã chỉ ra rằng có tồn tại khoảng cách giữa các kỹ năng của ứng viên tốt nghiệp đại học với kỳ vọng của nhà tuyển dụng ở hơn 100 quốc gia tham gia khảo sát, bao gồm cả những nền kinh tế phát triển như Mỹ và EU đến những nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi (1).

Tại Việt Nam, vấn đề khoảng trống kỹ năng của lao động nói chung và lao động đã qua đào tạo nói riêng đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ dư luận trong những năm gần đây. Theo một khảo sát của Viện Khoa học Lao động & Xã hội, 2/3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết người lao động đang thiếu hụt kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng nòng cốt khác ngoài chuyên môn(2). Dựa trên số liệu khảo sát từ 386 doanh nghiệp Việt Nam về việc đánh giá chất lượng của nhóm lao động là sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ đang làm việc tại doanh nghiệp, nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Minh Hiển (2015), đã cho thấy trong 3 nhóm kỹ năng bao gồm: kỹ thuật; nhận thức; xã hội và hành vi, các doanh nghiệp đánh giá chất lượng của nhóm kĩ năng kĩ thuật thấp hơn so với hai nhóm kĩ năng còn lại. Đặc biệt, ở nhóm lao động này, các kỹ năng như khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, trình độ ngoại ngữ, năng lực tư duy sáng tạo, tính kỉ luật trong công việc được doanh nghiệp đánh giá là đặc biệt thiếu hụt về chất lượng. Một nghiên cứu tương tự của Mai Thị Quỳnh Lan (2018) với mẫu khảo sát nhỏ hơn gồm 25 doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho kết luận tương tự về sự tồn tại khoảng cách giữa yêu cầu của nhà tuyển dụng với những kỹ năng sinh viên được đào tạo tại trường đại học.

Thiếu kết nối thông tin là nguyên nhân chủ yếu của vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành: trong khi thị trường đang thừa lao động thuộc các nhóm ngành kế toán, tài chính, ngân hàng thì lao động thuộc các nhóm ngành công nghệ, dược, xây dựng lại rất khan hiếm.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở các trường đại học, phân tích của các chuyên gia về lao động và nhân lực của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng “khoảng trống kỹ năng” tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt với nhóm lao động tốt nghiệp đại học bắt nguồn từ “sự thiếu kết nối” giữa người sử dụng lao động, sinh viên/học sinh/phụ huynh và các trường đại học/cơ sở đào tạo(3). Ba tác nhân nói trên đang có sự lựa chọn và hành động tách biệt nhau, thiếu sự trao đổi và phối hợp qua lại. Học sinh/phụ huynh học sinh chọn trường đại học chủ yếu dựa trên cảm tính cũng như đánh giá cá nhân và thường không có đủ thông tin và/hoặc năng lực để đánh giá khả năng đáp ứng thị trường của các chương trình đào tạo tại các trường đại học. Trường đại học không có đủ thông tin hoặc không đủ năng lực thu thập và phân tích thông tin về các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng hoặc bổ sung chương trình đào tạo. Doanh nghiệp thì thiếu sự trao đổi thông tin với trường đại học/ cơ sở đào tạo và thường lựa chọn “đào tạo lại” như một giải pháp để giải quyết vấn đề.

Như vậy, có thể thấy, để thu hẹp khoảng trống kỹ năng hiện có trên thị trường lao động Việt Nam, cần phải giải quyết vấn đề căn bản về thiếu kết nối thông tin, trong đó đòi hỏi sự phối hợp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại học. Đây cũng là mô hình đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp

Hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, những hoạt động hợp tác này chưa thực sự có nhiều tác động tích cực giúp giải quyết vấn đề khoảng trống kỹ năng.

Liên quan đến hợp tác đào tạo, các hình thức hợp tác chủ yếu tại Việt Nam bao gồm: (i) doanh nghiệp nhận sinh viên của trường vào các vị trí thực tập trong doanh nghiệp, qua quá trình thực tập, doanh nghiệp phối hợp với trường để xây dựng kỹ năng thực hành cho sinh viên; (ii) doanh nghiệp hợp tác với trường để tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp; (iii) nhân sự của doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số nội dung trong chương trình đào tạo.

Hình thức hợp tác thứ nhất mặc dù phổ biến nhất nhưng hiệu quả mang lại không cao. Hoạt động thực tập ở nhiều nơi, đặc biệt với sinh viên khối ngành kinh tế thường mang nặng tính hình thức; một số chương trình thực tập có chất lượng của các công ty lớn lại chỉ tiếp cận được số lượng rất nhỏ sinh viên xuất sắc. Hình thức hợp tác thứ hai mặc dù giúp tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp nhưng thực chất không có nhiều ý nghĩa với việc đào tạo kỹ năng, và doanh nghiệp vẫn phải tốn nguồn lực để đào tạo lại sinh viên cho phù hợp với yêu cầu của mình. Hình thức thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp các nội dung đào tạo tại đại học trở nên sát thực tiễn hơn nhưng trên thực tế, số lượng nhân sự từ doanh nghiệp có thể giảng dạy được ở đại học là rất ít và cũng không nhiều trường đại học hiện nay sẵn sàng cho việc hợp tác này.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học chưa mang lại hiệu quả thực chất, nguyên nhân phần lớn là do chưa có đủ động cơ khuyến khích cả hai phía thúc đẩy sự hợp tác. Kết quả khảo sát của T&C Consulting cho thấy doanh nghiệp thường là bên chủ động trong việc khởi xướng và phát triển phương án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học nhưng ngay cả với sự chủ động như vậy, rất ít doanh nghiệp xem đây là một mối quan hệ đối tác có tính chất dài hạn mà chủ yếu chỉ để phục vụ cho các nhu cầu và kế hoạch ngắn hạn, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng(4). Khảo sát gần đây của Trung tâm Dự báo - thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy các trường đại học công lớn thường không chủ động tìm kiếm sự hợp tác với doanh nghiệp trong khi các trường đại học tư nhân và đại học quốc tế (ví dụ: Đại học RMIT hay Đại học FPT) thường chủ động hơn cũng như có phương án hợp tác rõ ràng hơn.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng trống kỹ năng, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần phát huy tối đa vai trò của mình bằng việc hỗ trợ cung cấp thông tin và các chính sách khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cho các bên. Cụ thể, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sau:

(i) Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học và cơ sở đào tạo. Quyền tự chủ cho phép các trường đại học có thể quyết định các nội dung đào tạo, linh hoạt đưa ra các thay đổi về chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên quyền tự chủ lớn hơn sẽ cần phải đi kèm với trách nhiệm giải trình lớn hơn.

(ii) Tạo động cơ khuyến khích trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các cơ chế phân bổ tài chính dựa trên kết quả. Điều này cần phải được thực hiện song song với quá trình cải thiện thông tin, xây dựng cơ chế yêu cầu các trường đại học cung cấp thông tin cũng như hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng đào tạo.

(iii) Tạo động cơ khuyến khích (về tài chính) cho doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường đại học (ví dụ: miễn giảm thuế…)

Chú thích:

1 QS (2018)

2  Minh Ngọc (2018)

3 WB (2014)

4 T&C Consulting (2013)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Mai Thị Quỳnh, Lan. (2018). Skill gap from employers’ evaluation: a case of VNU graduates. VNU Journal Of Science: Education Research, 34(2), 1-13.

- Minh Ngọc (2018). Nghịch lý đáng lo ngại về thị trường lao động của Việt Nam. [online] VnMedia. Available at: http://www. vnmedia.vn/kinh-te/201804/nghich-ly-dang-lo-ngai-ve-thi-truong-lao-dong-cua-viet-nam-599358/ [Accessed 13 Apr. 2019].

- Nguyễn Hoàng, Lan., & Nguyễn Minh, Hiển. (2015). Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học: Một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật-công nghệ. Tạp Chí Khoa Học ĐHQGHN: Nghiên Cứu Giáo Dục, 31(2), 1-14.

- QS(2018). The Global Skills Gap in the 21st Century. Retrieved from http://info.qs. com/rs/335-VIN-535/images/The%20Global %20Skills%20Gap%2021st%20Century.pdf

- T&C Consulting (2017). Quan điểm của các doanh nghiệp trong việc hợp tác với các trường đại học - Kỳ 1 - T&C Consulting. Retrieved from http://tc-consulting. com.vn /2017/03/17/quan-diem-cua-cac-doanh-nghiep-trong-viec-hop-tac-voi-cac-truong-dai-hoc-ky-1/

- World Bank (2014). Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 - Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam. Retrieved from http://documents. worldbank.org/curated/en/951221468129871151/pdf/829400AR0VIETN0Box0379879B00PUBLIC0.pdf


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Đoàn đánh giá đa phương APG ấn tượng với quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ, NHNN Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) chia sẻ và bày tỏ tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của đợt đánh giá chính thức vào đầu tháng 11/2019.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của 5 địa phương.

Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi tiếp tục tăng trưởng bất chấp rủi ro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ấn bản mới nhất báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xuất bản tháng 9/2019 nhận định, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã mở rộng đều đặn trong quý II/2019 bất chấp những rủi ro sụt giảm do tình trạng xung đột thương mại vẫn tiếp tục, suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn dự kiến ở Trung Quốc và tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại.

Khởi công dự án thành phần đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc - Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/9, tại Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát lệnh khởi công xây dựng dự án tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cần thống nhất về nhận thức và hành động trong tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra khi chủ trì phiên toàn thể của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, tại Hà Nội, chiều 12/9.

LienVietPostBank ký kết thỏa thuận hợp tác với Xelex

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2019, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex để cung cấp máy tính bảng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Trao gửi niềm tin để nhân hạnh phúc với PVcomBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đối với mỗi gia đình, mọi điều lớn lao đều được bắt đầu từ những điều nhỏ bé, từ giá trị của sự giản đơn và để xây dựng những lợi ích lâu dài thì ta đều cần tích lũy từ những điều nhỏ nhất. Đây cũng là lý do khiến nhiều người lựa chọn tiết kiệm gửi ngân hàng là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.

BAC A BANK kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng Ba

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/9/2019 tại Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu thi đua cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng và nhiều danh hiệu khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng.

Thứ Tư hàng tuần Bamboo Airways mở bán vé chỉ từ 99.000 đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hãng hàng không Bamboo Airways vừa công bố triển khai chương trình giá vé siêu khuyến mại tại website www.bambooairways.com chỉ từ 99.000 đồng trên mỗi hành trình nội địa do Bamboo Airways khai thác. Chương trình khuyến mại “CHÀO THỨ 4 - BAY BAMBOO VÔ TƯ” mở bán từ 00:00 đến 23:59 vào mỗi thứ Tư hàng tuần.

Giao dịch nhanh – trúng thưởng lớn cùng Agribank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 17/11/2019, khách hàng tham gia chương trình khuyến mại: “Mở tài khoản – Nhận quà lớn cùng Agribank” có cơ hội trúng sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau toàn bộ do Agribank phát hành với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

BIDV được trao giải thưởng doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Award 2019” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, BIDV đã được trao giải thưởng dành cho doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. 

MB ưu đãi trúng nhà tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân kỷ niệm sinh nhật 25 năm ngày thành lập, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai chương trình “MB 25 năm đồng hành” với nhiều ưu đãi vượt trội cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn để chào đón những khách hàng mới của MB cũng như thể hiện sự trân quý và thay lời cảm ơn đến các khách hàng thân thiết đã gắn kết với MB trong suốt thời gian qua.

NCB tưng bừng ưu đãi mừng sinh nhật 24 năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập, từ ngày 18/9 – 30/9/2019, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình ưu đãi mừng sinh nhật với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

LienVietPostBank ký kết thỏa thuận hợp tác với Xelex

Tin hội viên - TTTCTT - 21:11 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2019, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex để cung cấp máy tính bảng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Trao gửi niềm tin để nhân hạnh phúc với PVcomBank

Sản phẩm, dịch vụ - H.H - 18:00 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đối với mỗi gia đình, mọi điều lớn lao đều được bắt đầu từ những điều nhỏ bé, từ giá trị của sự giản đơn và để xây dựng những lợi ích lâu dài thì ta đều cần tích lũy từ những điều nhỏ nhất. Đây cũng là lý do khiến nhiều người lựa chọn tiết kiệm gửi ngân hàng là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.

Đoàn đánh giá đa phương APG ấn tượng với quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ, NHNN Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - HK/sbv.gov.vn - 10:21 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) chia sẻ và bày tỏ tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của đợt đánh giá chính thức vào đầu tháng 11/2019.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Tin tức - TTTCTT - 10:03 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án

Tin tức - TTTCTT - 09:51 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của 5 địa phương.

BAC A BANK kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng Ba

Tin hội viên - T.M - 09:19 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/9/2019 tại Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu thi đua cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng và nhiều danh hiệu khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng.

Thứ Tư hàng tuần Bamboo Airways mở bán vé chỉ từ 99.000 đồng

Sản phẩm, dịch vụ - Hải Nhung - 17:15 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hãng hàng không Bamboo Airways vừa công bố triển khai chương trình giá vé siêu khuyến mại tại website www.bambooairways.com chỉ từ 99.000 đồng trên mỗi hành trình nội địa do Bamboo Airways khai thác. Chương trình khuyến mại “CHÀO THỨ 4 - BAY BAMBOO VÔ TƯ” mở bán từ 00:00 đến 23:59 vào mỗi thứ Tư hàng tuần.

Giao dịch nhanh – trúng thưởng lớn cùng Agribank

Tin hội viên - T.H - 15:38 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 17/11/2019, khách hàng tham gia chương trình khuyến mại: “Mở tài khoản – Nhận quà lớn cùng Agribank” có cơ hội trúng sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau toàn bộ do Agribank phát hành với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

BIDV được trao giải thưởng doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Tin hội viên - C.C - 15:18 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Award 2019” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, BIDV đã được trao giải thưởng dành cho doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. 

MB ưu đãi trúng nhà tiền tỷ

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Lịch - 12:15 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân kỷ niệm sinh nhật 25 năm ngày thành lập, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai chương trình “MB 25 năm đồng hành” với nhiều ưu đãi vượt trội cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn để chào đón những khách hàng mới của MB cũng như thể hiện sự trân quý và thay lời cảm ơn đến các khách hàng thân thiết đã gắn kết với MB trong suốt thời gian qua.

NCB tưng bừng ưu đãi mừng sinh nhật 24 năm

Tin hội viên - P.H - 11:25 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập, từ ngày 18/9 – 30/9/2019, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình ưu đãi mừng sinh nhật với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi tiếp tục tăng trưởng bất chấp rủi ro

Tin tức - H.Y - 09:55 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ấn bản mới nhất báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xuất bản tháng 9/2019 nhận định, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã mở rộng đều đặn trong quý II/2019 bất chấp những rủi ro sụt giảm do tình trạng xung đột thương mại vẫn tiếp tục, suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn dự kiến ở Trung Quốc và tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại.

Ứng cử viên bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn ngừa lạm dụng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong kỷ nguyên số

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn - 09:10 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian tới, phát triển các sản phẩm bảo hiểm người dùng trước những nguy cơ trực tuyến sẽ là xu hướng tất yếu.

Bí quyết vi vu năm châu không lo "cháy túi"

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Lý - 08:09 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu là người mê du lịch, ắt hẳn bạn sẽ thường băn khoăn làm sao để có được những trải nghiệm tuyệt vời cho từng chuyến đi mà kinh phí vẫn hợp lý và tiết kiệm. Bí quyết chính là chiếc thẻ Sacombank với nhiều ưu đãi hấp dẫn và tiện ích vượt trội.

Vietbank cho du học sinh vay 20 năm

Sản phẩm, dịch vụ - Phương Hằng - 08:00 18/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 31/12/2019, Vietbank triển khai sản phẩm Vay Du học dành cho khách hàng có nhu cầu vay để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho du học sinh. Mức cho vay lên đến 100% học phí và sinh hoạt phí (bao gồm: chi phí thuê nhà, vé máy bay, đi lại, …), thời gian vay tối đa 20 năm, lãi suất từ 8%/năm và thời gian ân hạn vốn gốc bằng thời gian học còn lại.

HOSE tổ chức thành công hội nghị thành viên năm 2019

Thị trường - TTTCTT - 08:30 17/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/9/2019, tại Quy Nhơn, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức “Hội nghị Thành viên năm 2019” . Hội nghị đã đánh giá tình hình thị trường, hoạt động của các CTCK thành viên trong kỳ 2018-2019 và định hướng công tác thành viên trong các năm tới.

Khởi công dự án thành phần đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc - Nam

Tin tức - TTTCTT - 17:04 16/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/9, tại Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát lệnh khởi công xây dựng dự án tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

SeABank phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn

Hoạt động ngân hàng - Thu Phan - 16:02 16/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền ngắn hạn của đông đảo khách hàng, trong đó có cả khách hàng người nước ngoài, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phát hành Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn bằng tiền Việt Nam đồng với mức lãi suất hấp dẫn.

Tặng ngay 100.000 đồng cho 10.000 khách hàng thực hiện nộp thuế qua Agribank

Hoạt động ngân hàng - T.H - 15:49 16/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính và thời gian khi nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước, đồng thời tặng quà tri ân tới những khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Agribank trên cả nước, từ ngày 15/9/2019 đến hết ngày 15/12/2019, Agribank triển khai chương trình khuyến mãi “Nộp thuế dễ dàng – Vô vàn quà tặng”: tặng ngay 100.000 đồng vào tài khoản của  khách hàng khi thực hiện nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước tại Agribank.

SCB - ngân hàng đầu tiên gửi sổ tiết kiệm qua email khách hàng

Sản phẩm, dịch vụ - Đông Phương - 09:08 16/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khách hàng có thể nhận thông tin sổ tiết kiệm online (có QR Code) qua địa chỉ email, đồng thời được hưởng mức lãi suất hấp dẫn

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề - Nhận định - TS. Nguyễn Cảnh Hiệp - 07:30 16/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn lại chính sách của Nhà nước về tín dụng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như thực trạng triển khai chính sách này những năm qua tại các ngân hàng thương mại (NHTM) và đề xuất một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với lĩnh vực này.

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Tin tức - TTTCTT - 08:57 15/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là một trong nhiều nội dung quan trọng thuộc Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.

Cần thống nhất về nhận thức và hành động trong tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra khi chủ trì phiên toàn thể của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, tại Hà Nội, chiều 12/9.

Quan hệ giữa tín dụng và tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng tài chính - vấn đề rút ra từ những nghiên cứu quốc tế nổi bật

Nghiên cứu - Trao đổi - NCS. Nguyễn Thị Hòa - 08:04 14/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết điểm lại một số nghiên cứu quốc tế điển hình về mối quan hệ giữa hai biến số này, từ đó rút ra một số kết luận đáng chú ý trong quan hệ  tín dụng và tăng trưởng giai đoạn sau khủng hoảng.

Pháp kêu gọi EU đưa ra bộ quy tắc chung về quản lý tiền ảo

Nhìn ra thế giới - Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+) - 16:31 13/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 13/9 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên đưa ra một bộ quy tắc chung để quản lý tiền ảo - điều mà đến thời điểm hiện tại chủ yếu mới chỉ được quy định ở cấp quốc gia.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO