Thứ 2, 24/02/2020
  • VN-Index: 903.34-29.75-3.19%
  • HN-Index: 104.18-3.91-3.62%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hợp tác đào tạo kỹ năng lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Giang - Vấn đề - Nhận định - 19/06/2019 09:36
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành...

Ngày nhận bài: 16/4/2019 - Ngày biên tập: 18/4/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/5/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 năm 2019.

Tóm tắt: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý thường được gọi là “nghịch lý thiếu thừa”. Trong khi ở phía cung, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao và nhiều người lao động không thể tìm được việc làm thì từ phía cầu,  doanh nghiệp cũng luôn than phiền rằng họ không thể tuyển đủ lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới nghịch lý nói trên là vấn đề “khoảng trống kỹ năng” (skill gap) khi những kỹ năng sẵn có của lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ khóa: kỹ năng lao động, nhân lực đào tạo

Cooperation in labor skill training and human resource development between universities and enterprises

Abstract: In many countries in the world, including Vietnam, there exists a paradox usually called “superfluous paradox”. From supply side, unemployment rate is at high rate and many laborers cannot find jobs meanwhile enterprises say that they are difficult in recruiting enough labors.  One of important cause that leads to that paradox is the problem of skill gap when skills available do not meet requirements from enterprises.

Key words: labor skill, skill gap, human resource development

Nghịch lý thiếu thừa trên thị trường lao động và vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề này không chỉ xảy ra với nhóm lao động phổ thông, chưa qua đào tạo mà còn phổ biến cả với nhóm lao động đã tốt nghiệp đại học. Một khảo sát trên quy mô toàn cầu của QS năm 2018 đã chỉ ra rằng có tồn tại khoảng cách giữa các kỹ năng của ứng viên tốt nghiệp đại học với kỳ vọng của nhà tuyển dụng ở hơn 100 quốc gia tham gia khảo sát, bao gồm cả những nền kinh tế phát triển như Mỹ và EU đến những nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi (1).

Tại Việt Nam, vấn đề khoảng trống kỹ năng của lao động nói chung và lao động đã qua đào tạo nói riêng đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ dư luận trong những năm gần đây. Theo một khảo sát của Viện Khoa học Lao động & Xã hội, 2/3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết người lao động đang thiếu hụt kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng nòng cốt khác ngoài chuyên môn(2). Dựa trên số liệu khảo sát từ 386 doanh nghiệp Việt Nam về việc đánh giá chất lượng của nhóm lao động là sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ đang làm việc tại doanh nghiệp, nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Minh Hiển (2015), đã cho thấy trong 3 nhóm kỹ năng bao gồm: kỹ thuật; nhận thức; xã hội và hành vi, các doanh nghiệp đánh giá chất lượng của nhóm kĩ năng kĩ thuật thấp hơn so với hai nhóm kĩ năng còn lại. Đặc biệt, ở nhóm lao động này, các kỹ năng như khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, trình độ ngoại ngữ, năng lực tư duy sáng tạo, tính kỉ luật trong công việc được doanh nghiệp đánh giá là đặc biệt thiếu hụt về chất lượng. Một nghiên cứu tương tự của Mai Thị Quỳnh Lan (2018) với mẫu khảo sát nhỏ hơn gồm 25 doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho kết luận tương tự về sự tồn tại khoảng cách giữa yêu cầu của nhà tuyển dụng với những kỹ năng sinh viên được đào tạo tại trường đại học.

Thiếu kết nối thông tin là nguyên nhân chủ yếu của vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành: trong khi thị trường đang thừa lao động thuộc các nhóm ngành kế toán, tài chính, ngân hàng thì lao động thuộc các nhóm ngành công nghệ, dược, xây dựng lại rất khan hiếm.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở các trường đại học, phân tích của các chuyên gia về lao động và nhân lực của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng “khoảng trống kỹ năng” tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt với nhóm lao động tốt nghiệp đại học bắt nguồn từ “sự thiếu kết nối” giữa người sử dụng lao động, sinh viên/học sinh/phụ huynh và các trường đại học/cơ sở đào tạo(3). Ba tác nhân nói trên đang có sự lựa chọn và hành động tách biệt nhau, thiếu sự trao đổi và phối hợp qua lại. Học sinh/phụ huynh học sinh chọn trường đại học chủ yếu dựa trên cảm tính cũng như đánh giá cá nhân và thường không có đủ thông tin và/hoặc năng lực để đánh giá khả năng đáp ứng thị trường của các chương trình đào tạo tại các trường đại học. Trường đại học không có đủ thông tin hoặc không đủ năng lực thu thập và phân tích thông tin về các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng hoặc bổ sung chương trình đào tạo. Doanh nghiệp thì thiếu sự trao đổi thông tin với trường đại học/ cơ sở đào tạo và thường lựa chọn “đào tạo lại” như một giải pháp để giải quyết vấn đề.

Như vậy, có thể thấy, để thu hẹp khoảng trống kỹ năng hiện có trên thị trường lao động Việt Nam, cần phải giải quyết vấn đề căn bản về thiếu kết nối thông tin, trong đó đòi hỏi sự phối hợp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại học. Đây cũng là mô hình đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp

Hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, những hoạt động hợp tác này chưa thực sự có nhiều tác động tích cực giúp giải quyết vấn đề khoảng trống kỹ năng.

Liên quan đến hợp tác đào tạo, các hình thức hợp tác chủ yếu tại Việt Nam bao gồm: (i) doanh nghiệp nhận sinh viên của trường vào các vị trí thực tập trong doanh nghiệp, qua quá trình thực tập, doanh nghiệp phối hợp với trường để xây dựng kỹ năng thực hành cho sinh viên; (ii) doanh nghiệp hợp tác với trường để tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp; (iii) nhân sự của doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số nội dung trong chương trình đào tạo.

Hình thức hợp tác thứ nhất mặc dù phổ biến nhất nhưng hiệu quả mang lại không cao. Hoạt động thực tập ở nhiều nơi, đặc biệt với sinh viên khối ngành kinh tế thường mang nặng tính hình thức; một số chương trình thực tập có chất lượng của các công ty lớn lại chỉ tiếp cận được số lượng rất nhỏ sinh viên xuất sắc. Hình thức hợp tác thứ hai mặc dù giúp tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp nhưng thực chất không có nhiều ý nghĩa với việc đào tạo kỹ năng, và doanh nghiệp vẫn phải tốn nguồn lực để đào tạo lại sinh viên cho phù hợp với yêu cầu của mình. Hình thức thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp các nội dung đào tạo tại đại học trở nên sát thực tiễn hơn nhưng trên thực tế, số lượng nhân sự từ doanh nghiệp có thể giảng dạy được ở đại học là rất ít và cũng không nhiều trường đại học hiện nay sẵn sàng cho việc hợp tác này.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học chưa mang lại hiệu quả thực chất, nguyên nhân phần lớn là do chưa có đủ động cơ khuyến khích cả hai phía thúc đẩy sự hợp tác. Kết quả khảo sát của T&C Consulting cho thấy doanh nghiệp thường là bên chủ động trong việc khởi xướng và phát triển phương án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học nhưng ngay cả với sự chủ động như vậy, rất ít doanh nghiệp xem đây là một mối quan hệ đối tác có tính chất dài hạn mà chủ yếu chỉ để phục vụ cho các nhu cầu và kế hoạch ngắn hạn, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng(4). Khảo sát gần đây của Trung tâm Dự báo - thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy các trường đại học công lớn thường không chủ động tìm kiếm sự hợp tác với doanh nghiệp trong khi các trường đại học tư nhân và đại học quốc tế (ví dụ: Đại học RMIT hay Đại học FPT) thường chủ động hơn cũng như có phương án hợp tác rõ ràng hơn.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng trống kỹ năng, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần phát huy tối đa vai trò của mình bằng việc hỗ trợ cung cấp thông tin và các chính sách khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cho các bên. Cụ thể, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sau:

(i) Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học và cơ sở đào tạo. Quyền tự chủ cho phép các trường đại học có thể quyết định các nội dung đào tạo, linh hoạt đưa ra các thay đổi về chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên quyền tự chủ lớn hơn sẽ cần phải đi kèm với trách nhiệm giải trình lớn hơn.

(ii) Tạo động cơ khuyến khích trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các cơ chế phân bổ tài chính dựa trên kết quả. Điều này cần phải được thực hiện song song với quá trình cải thiện thông tin, xây dựng cơ chế yêu cầu các trường đại học cung cấp thông tin cũng như hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng đào tạo.

(iii) Tạo động cơ khuyến khích (về tài chính) cho doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường đại học (ví dụ: miễn giảm thuế…)

Chú thích:

1 QS (2018)

2  Minh Ngọc (2018)

3 WB (2014)

4 T&C Consulting (2013)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Mai Thị Quỳnh, Lan. (2018). Skill gap from employers’ evaluation: a case of VNU graduates. VNU Journal Of Science: Education Research, 34(2), 1-13.

- Minh Ngọc (2018). Nghịch lý đáng lo ngại về thị trường lao động của Việt Nam. [online] VnMedia. Available at: http://www. vnmedia.vn/kinh-te/201804/nghich-ly-dang-lo-ngai-ve-thi-truong-lao-dong-cua-viet-nam-599358/ [Accessed 13 Apr. 2019].

- Nguyễn Hoàng, Lan., & Nguyễn Minh, Hiển. (2015). Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học: Một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật-công nghệ. Tạp Chí Khoa Học ĐHQGHN: Nghiên Cứu Giáo Dục, 31(2), 1-14.

- QS(2018). The Global Skills Gap in the 21st Century. Retrieved from http://info.qs. com/rs/335-VIN-535/images/The%20Global %20Skills%20Gap%2021st%20Century.pdf

- T&C Consulting (2017). Quan điểm của các doanh nghiệp trong việc hợp tác với các trường đại học - Kỳ 1 - T&C Consulting. Retrieved from http://tc-consulting. com.vn /2017/03/17/quan-diem-cua-cac-doanh-nghiep-trong-viec-hop-tac-voi-cac-truong-dai-hoc-ky-1/

- World Bank (2014). Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 - Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam. Retrieved from http://documents. worldbank.org/curated/en/951221468129871151/pdf/829400AR0VIETN0Box0379879B00PUBLIC0.pdf


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cách để Việt Nam có thể tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, ông Donald Lambert -  Chuyên gia Phát triển khu vực Tư nhân của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - đã có bài viết trên trang blog của ADB, trong đó khuyến nghị 3 chiến lược mấu chốt để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng trong kế hoạch 5 - năm tới và những năm tiếp theo.

NHNN chỉ đạo cân đối nguồn vốn, ưu đãi các doanh nghiệp, dự án đầu tư chế biến nông lâm thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp tổ chức ngày 21/2/2020.

Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính – ngân hàng ASEAN

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 17 đến 22/2/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính phối hợp cùng tổ chức chuỗi Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính ASEAN...

Việt Nam có cần xây dựng nền tảng số của riêng mình?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là vấn đề được đưa ra tại Tọa đàm Chính sách Ứng dụng Kinh tế Nền tảng Số tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam do UPGen Vietnam phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 20/2/2020.

Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của NHTM do Tổng cục Thuế dự thảo sẽ tác động thế nào tới hoạt động ngân hàng?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đang được Tổng cục Thuế lấy ý kiến quy định 6 nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế (NNT) cho Tổng cục Thuế.

VPBank giảm 5% giá và tặng vé miễn phí cho khách hàng tham dự giải đua xe F1 Việt Nam Grand Prix

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân sự kiện thể thao Giải đua Formula 1 chính thức khởi tranh tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai loạt chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 5/4/2020, tất cả khách hàng mua vé bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế VPBank (không bao gồm thẻ Timo) sẽ được giảm trực tiếp 5% giá vé niêm yết trên các website chính thức của ban tổ chức.

Tận hưởng cơ hội mua sắm tiết kiệm và hiệu quả với ưu đãi trả góp lãi suất 0% từ SHB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gia tăng tiện ích, giảm sức ép tài chính cho chủ thẻ đối với các giao dịch chi tiêu lớn, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai mở rộng ưu đãi trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng SHB tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ.

Shinhan Finance ra mắt Ứng dụng Quản lý khoản vay iShinhan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn xóa bỏ các rào cản cho khách hàng trong việc quản lý khoản vay bằng các tính năng thực tiễn, an toàn và trải nghiệm cá nhân hóa được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) lần đầu tiên ra mắt ứng dụng di động Quản lý khoản vay – đặt khách hàng làm trọng tâm, với tên gọi iShinhan.

Khách hàng tỉnh Kiên Giang “trúng quà xế hộp” khi xài thẻ Kienlongbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/2/2020, tại TP. Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức trao một xe ô tô trị giá 660 triệu đồng cho khách hàng Lê Phạm Thanh Lâm (Kiên Giang) đã trúng giải Đặc biệt trong Chương trình “Xài thẻ Kiên Long - Trúng quà xế hộp”.

MB tung gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cho biết đang tích cực triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - một trong những phân khúc khách hàng chiến lược quan trọng của ngân hàng. Gói tín dụng có lãi suất cho vay ưu đãi đối với khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn.

Chung tay cùng cộng đồng phòng ngừa lây lan COVID -19, SHB dành nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch online

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích các khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, đồng thời tăng cường giao dịch online, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: tăng lãi suất tiết kiệm online, cơ hội trúng sổ tiết kiệm và ưu đãi hoàn tiền khi chuyển tiền nhanh 24/7, hoàn tiền mua sắm trực tuyến…

BIDV mở gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ khách hàng trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BIDV triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi về tiền gửi và dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương trình áp dụng từ ngày 14/2 đến hết ngày 30/4/2020 hoặc đến khi đạt quy mô gói.

Thanh toán ngay – Hoàn tiền mê say” với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 7/4/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Thanh toán ngay – Hoàn tiền mê say” với tổng giá trị hoàn tiền lên đến hơn 600 triệu đồng dành cho khách hàng cá nhân mua vé máy bay, vé tàu bằng ứng dụng Sacombank mBanking và đăng ký mới dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn điện tự động.

Cách để Việt Nam có thể tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Vấn đề - Nhận định - Anh Lê - 17:06 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, ông Donald Lambert -  Chuyên gia Phát triển khu vực Tư nhân của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - đã có bài viết trên trang blog của ADB, trong đó khuyến nghị 3 chiến lược mấu chốt để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng trong kế hoạch 5 - năm tới và những năm tiếp theo.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

Hoạt động ngân hàng - sbv.gov.vn - 16:53 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/2/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 1117/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

VPBank giảm 5% giá và tặng vé miễn phí cho khách hàng tham dự giải đua xe F1 Việt Nam Grand Prix

Sản phẩm, dịch vụ - Sao Mai - 16:07 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân sự kiện thể thao Giải đua Formula 1 chính thức khởi tranh tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai loạt chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 5/4/2020, tất cả khách hàng mua vé bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế VPBank (không bao gồm thẻ Timo) sẽ được giảm trực tiếp 5% giá vé niêm yết trên các website chính thức của ban tổ chức.

Tận hưởng cơ hội mua sắm tiết kiệm và hiệu quả với ưu đãi trả góp lãi suất 0% từ SHB

Sản phẩm, dịch vụ - 14:26 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gia tăng tiện ích, giảm sức ép tài chính cho chủ thẻ đối với các giao dịch chi tiêu lớn, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai mở rộng ưu đãi trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng SHB tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ.

Shinhan Finance ra mắt Ứng dụng Quản lý khoản vay iShinhan

Sản phẩm, dịch vụ - Hoàng Tuấn - 14:17 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn xóa bỏ các rào cản cho khách hàng trong việc quản lý khoản vay bằng các tính năng thực tiễn, an toàn và trải nghiệm cá nhân hóa được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) lần đầu tiên ra mắt ứng dụng di động Quản lý khoản vay – đặt khách hàng làm trọng tâm, với tên gọi iShinhan.

Mastercard tăng cường cam kết thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt tại Đông Nam Á bằng việc củng cố lực lượng lãnh đạo

Doanh nghiệp - P.Ngân - 14:03 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Safdar Khan, một thành viên kỳ cựu của Mastercard, tiếp nhận vai trò mới trở thành Chủ tịch phụ trách các Thị trường mới nổi khu vực Đông Nam Á

Những điểm nổi bật trên thị trường tài chính toàn cầu năm 2019 và triển vọng năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Trang Lan - 10:48 24/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2019, thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những biến động kinh tế, chính trị trên trường quốc tế, như xu hướng chuyển từ trạng thái bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước lớn sang trạng thái nới lỏng, những bất ổn chính trị tiếp tục kéo dài tại Anh hay khu vực châu Âu, hoặc có xu hướng leo thang mạnh hơn tại khu vực Trung Đông, căng thẳng thương mại của Mỹ với các nước lớn, đặc biệt là với Trung Quốc.

Khách hàng tỉnh Kiên Giang “trúng quà xế hộp” khi xài thẻ Kienlongbank

Sản phẩm, dịch vụ - B.Liên - 20:28 22/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/2/2020, tại TP. Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức trao một xe ô tô trị giá 660 triệu đồng cho khách hàng Lê Phạm Thanh Lâm (Kiên Giang) đã trúng giải Đặc biệt trong Chương trình “Xài thẻ Kiên Long - Trúng quà xế hộp”.

MB tung gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME

Tin hội viên - Thanh Lịch - 20:05 22/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cho biết đang tích cực triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - một trong những phân khúc khách hàng chiến lược quan trọng của ngân hàng. Gói tín dụng có lãi suất cho vay ưu đãi đối với khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn.

NHNN chỉ đạo cân đối nguồn vốn, ưu đãi các doanh nghiệp, dự án đầu tư chế biến nông lâm thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp

Tin tức - Hoàng Phương - 11:38 22/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp tổ chức ngày 21/2/2020.

Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính – ngân hàng ASEAN

Hoạt động ngân hàng - Thanh Thanh - 09:57 22/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 17 đến 22/2/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính phối hợp cùng tổ chức chuỗi Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính ASEAN...

Việt Nam có cần xây dựng nền tảng số của riêng mình?

Công nghệ - T. Dũng - 15:57 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là vấn đề được đưa ra tại Tọa đàm Chính sách Ứng dụng Kinh tế Nền tảng Số tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam do UPGen Vietnam phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 20/2/2020.

Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của NHTM do Tổng cục Thuế dự thảo sẽ tác động thế nào tới hoạt động ngân hàng?

Chính sách mới - Thanh Thanh - 12:17 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đang được Tổng cục Thuế lấy ý kiến quy định 6 nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế (NNT) cho Tổng cục Thuế.

Chung tay cùng cộng đồng phòng ngừa lây lan COVID -19, SHB dành nhiều ưu đãi cho khách hàng giao dịch online

Sản phẩm, dịch vụ - H.N - 10:58 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích các khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, đồng thời tăng cường giao dịch online, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: tăng lãi suất tiết kiệm online, cơ hội trúng sổ tiết kiệm và ưu đãi hoàn tiền khi chuyển tiền nhanh 24/7, hoàn tiền mua sắm trực tuyến…

Website ngân hàng cần thay đổi để theo kịp thị trường

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn (tổng hợp) - 09:11 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Các tổ chức tài chính cần suy nghĩ lại về vai trò của trang web của mình. Khách hàng và khách hàng tiềm năng đang bắt đầu hành trình mua hàng của họ với các công cụ tổng hợp của bên thứ ba, tìm kiếm trên web và các đại lý ảo, buộc trang web của tổ chức tài chính phải đóng vai trò hỗ trợ hoặc kết nối chúng với nội dung có thương hiệu của tổ chức tài chính..." (Charles Charlesvin, Giám đốc phân tích cao cấp của Gartner).

Chữ ký số ứng dụng mạnh trong các lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH, chứng khoán

Công nghệ - TH/baochinhphu.vn - 09:00 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019” được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xây dựng và phát hành, 4 lĩnh vực đã đạt được những kết quả ứng dụng ấn tượng là thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), chứng khoán.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Mạnh Hà - 08:40 21/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyên tắc lập quy hoạch bảo vệ môi trường yêu cầu quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa đối tượng, nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và đối tượng, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp góp phần tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi

Sống đẹp - H.Y - 17:02 20/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp sáng ngày 20/2/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương bàn về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Hội đồng.

BIDV mở gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tin hội viên - Đ.T - 14:49 20/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ khách hàng trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BIDV triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi về tiền gửi và dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương trình áp dụng từ ngày 14/2 đến hết ngày 30/4/2020 hoặc đến khi đạt quy mô gói.

Thị trường tài chính Việt Nam đầu năm 2020 và những giải pháp đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi - ​​​​​​​TS. Nguyễn Đại Lai  - 11:31 20/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tóm lược một số nét nổi bật của thị trường tài chính thời gian gần đây và đưa ra một số giải pháp đề xuất.

NHNN tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật trong tiến trình hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN

Hoạt động ngân hàng - VHTQT/sbv.gov - 08:45 20/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17 và 18/2/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật trong tiến trình hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN.

Thanh toán ngay – Hoàn tiền mê say” với Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:52 19/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 7/4/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Thanh toán ngay – Hoàn tiền mê say” với tổng giá trị hoàn tiền lên đến hơn 600 triệu đồng dành cho khách hàng cá nhân mua vé máy bay, vé tàu bằng ứng dụng Sacombank mBanking và đăng ký mới dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa đơn điện tự động.

Ngân hàng Shinhan và Bảo hiểm PJICO ký thỏa thuận hợp tác

Tin hội viên - T.Giang - 15:45 19/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/2/2020, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) và Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác để phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của PJICO tới hơn một triệu khách hàng của Ngân hàng Shinhan.

Lắc Xì cùng MoMo 2020 khép lại với những con số ấn tượng

Sản phẩm, dịch vụ - N.Thy - 14:24 19/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hơn 8 triệu người chơi, 250 triệu lượt lắc cùng gần 110 triệu thẻ quà tặng gửi đến người dùng Ví MoMo. Kết thúc chương trình có 119.615 người sưu tập đủ 8 linh thú và ghép Thẻ Lộc Vàng thành công. Trong đó, 32.741 người chơi được nhận Gói quà tặng (trị giá 1 triệu đồng); 86.874 người được nhận giải thưởng tiền mặt (tổng giá trị 10 tỷ đồng) và được nhận 115.109 đồng/người.

4 ngân hàng lớn ở Bỉ hợp tác triển khai mạng lưới ATM dùng chung

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn (tổng hợp) - 11:27 19/02/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự kiến mạng lưới mới sẽ được hình thành dần dần và những chiếc ATM mới đầu tiên sẽ xuất hiện khoảng giữa năm 2021.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO