Thứ 7, 03/12/2022

Bế mạc Phiên họp Thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thanh Hải - Tin tức - 17/02/2022 17:45
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 17/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 8 sau 2,5 ngày làm việc trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, hiệu quả, hoàn thành chương trình đề ra, đã cho ý kiến kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, liên quan đến công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai dự án luật là Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại phiên thảo luận tổ và hội trường tại Kỳ họp thứ Hai; đồng thời cho rằng với các dự án luật này đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục có phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bảo đảm cho việc xây dựng luật này phải thể chế hóa được chủ trương của Đảng về tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động trong phòng chống bạo loạn và khủng bố, được bố trí ở địa bàn trọng điểm với trang thiết bị phù hợp và đảm bảo công tác chỉ huy thống nhất. Đồng thời làm rõ thêm nội hàm của một số khái niệm, các thuật ngữ liên quan mà chưa được quy định cụ thể trong các luật khác như nội hàm “biện pháp vũ trang”.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hướng tiếp thu đối với các nội dung về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là nguyên tắc bàn giao kết quả nghiên cứu và phân chia lợi ích từ việc sử dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu này; vấn đề thu hẹp đối tượng phạm vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; vấn đề quyền tác giả và các quyền liên quan, một số vấn đề mới như quyền tác giả liên quan đến quốc ca, quốc kỳ, quốc huy…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng các vấn đề được tiếp thu, chỉnh lý đã được nghiên cứu kỹ lưỡng thật trọng, đã có sự tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để có thêm cơ sở thực tiễn và cơ bản đảm bảo đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "đây là 02 nội dung lớn, khó, tác động đến nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về các nội dung này cùng với các dự án luật khác sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) tới. Các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị tài liệu cũng như lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đây là hai tổ chức đại diện cho lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi quyết sách đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm".

Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý đến việc bảo đảm chất lượng dự án luật trình Quốc hội, trường hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thấy chưa đủ điều kiện thì sẽ phải lùi lại. Đây là dự án Luật quan trọng và cấp bách nên cần tập trung ưu tiên để trình đúng thời hạn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp thu, làm rõ những vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra đã nêu để hoàn thiện dự án Luật và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 9 trước khi trình Quốc hội.

 Toàn cảnh phiên họp

Liên quan đến công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và cho ý kiến về việc lựa chọn bộ, ngành, địa phương để tiếp tục tiến hành khảo sát, nghiên cứu, phục vụ cho các mục tiêu giám sát trong thời gian tới. "Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XV và cũng đề cập đến vấn đề hết sức quan trọng đó là vấn đề quy hoạch theo Luật Quy hoạch mới", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đoàn giám sát và cơ quan chủ trì là Ủy ban Kinh tế, sự tham gia của các bộ, ngành có liên quan cũng như các địa phương; đồng thời đề nghị sau phiên họp có văn bản tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa gửi các báo cáo hoặc đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng để làm rõ được tiến độ và chất lượng của công tác quy hoạch, xác định được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và có các kiến nghị, đề xuất cụ thể, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch.

Cho biết, đây là một nội dung sẽ phải báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phải tranh thủ thời gian, lập một kế hoạch trực tiếp làm việc với các bộ, ngành cũng như lựa chọn các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đại diện mỗi vùng, miền một địa phương để nghiên cứu, khảo sát; lưu ý cần sớm hoàn thiện báo cáo giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, nhất là Ban Dân nguyện của Quốc hội, đã duy trì tốt nề nếp và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và thực hiện thường xuyên việc tiếp nhận, phân loại đơn thư, phát hiện những khiếu nại, tố cáo có căn cứ để kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh xem xét công tác dân nguyện thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có nhiệm vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021 theo Chương trình giám sát năm 2022. Do đó, công tác dân nguyện trong tháng 3 phải bám sát cùng với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội lưu ý những nội dung đang nổi lên, vấn đề được Nhân dân và cử tri đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện chủ trì để tiếp thu và hoàn thiện báo cáo này gắn với những kiến nghị, đề xuất cụ thể để gửi cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu trên cơ sở hơn 1.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xác lập hồ sơ và trên hơn 500 vụ việc có liên quan đến trật tự, an toàn đã được Bộ Công an thống kê, giao cho Ban Dân nguyện làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan hữu quan thống kê, lập hồ sơ và đề xuất với Đoàn giám sát chuyên đề; kiến nghị với Quốc hội đưa vào diện theo dõi của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện trong nhiệm kỳ này. Nguyên tắc là cá thể hóa trách nhiệm để có thể giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc phức tạp có liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường và khiếu nại đông người và không để xảy ra những vụ việc mới.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nêu rõ, việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện cho thành phố phát huy những thuận lợi hiện có để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Nam, tỉnh Thái Nguyên, là cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, sự kiện này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa mới ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị bền vững của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Về việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH12, đánh giá cao tinh thần cầu thị tiếp thu của Ban Công tác đại biểu, sự chủ động, tích cực phối hợp của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan có liên quan của Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu Ban Công tác đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để tiếp thu, giải trình đầy đủ, làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, chế độ làm việc của Ban Công tác đại biểu; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban; phân định nhiệm vụ do Ban chủ trì làm đầu mối tham mưu, giúp việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những việc Ban chủ động thực hiện theo quy chế phối hợp và các quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Ban Công tác đại biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đánh giá cao Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định đây là một vấn đề rất quan trọng nằm trong danh mục 107 đề án và các nhiệm vụ lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 161 của Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, phải tiếp thu tối đa để hoàn thiện, có chất lượng cao nhất đối với dự thảo Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cả 2 dự thảo Nghị quyết này cần phải hoàn thiện lại một bước nữa và sẽ gửi cho các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến bằng văn bản trước khi tiếp thu, hoàn thiện lần cuối cùng trước khi ban hành.

Tại buổi bế mạc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khẩn trương tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 theo hình thức phù hợp để có thể trực tiếp, trực tuyến hoặc là trực tiếp kết hợp trực tuyến, sớm hoàn thiện hồ sơ gửi tài liệu đến các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại hội nghị.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Kinh tế thế giới đối mặt với rủi ro tăng trưởng thấp, lạm phát gia tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá cả tăng cao và lan rộng cùng với áp lực lạm phát dai dẳng đã buộc Ngân hàng Trung ương (NHTW) tại nhiều nước phải thắt chặt tiền tệ, rủi ro kinh tế tăng cao và việc cân bằng chính sách trở thành thách thức chưa từng có trong lịch sử.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:21 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Kinh tế thế giới đối mặt với rủi ro tăng trưởng thấp, lạm phát gia tăng

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 11:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá cả tăng cao và lan rộng cùng với áp lực lạm phát dai dẳng đã buộc Ngân hàng Trung ương (NHTW) tại nhiều nước phải thắt chặt tiền tệ, rủi ro kinh tế tăng cao và việc cân bằng chính sách trở thành thách thức chưa từng có trong lịch sử.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở Hải Dương

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:22 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

Tin tức - H.Q - 08:40 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 08:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 07:58 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội nghị Hội đồng HHNH ASEAN lần thứ 50: Xem xét kết nối và tích hợp các hệ thống thanh toán giữa các quốc gia ASEAN

Tin Hiệp hội Ngân hàng - T.H - 23:12 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 2/12/2022, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 được tổ chức tại Labuan Bajo, Indonesia với sự đăng cai của Hiệp hội Ngân hàng Indonesia (Perbanas). Gần 250 đại biểu đại diện Hiệp hội Ngân hàng các nước ASEAN tham dự hội nghị. Đoàn đại biểu Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký dẫn đầu với sự tham dự của các tổ chức hội viên, bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, OceanBank, VAMC.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

Tin hội viên - P.V - 20:36 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

Tin hội viên - H.C - 20:21 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Hải được giao phụ trách Thời báo Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 20:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ của Thời báo Ngân hàng. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phụ trách điều hành công việc của Thời báo Ngân hàng, kể từ ngày 1/12/2022.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:54 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam năm 2022

Doanh nghiệp - M.N - 17:26 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Herbalife Việt Nam được vinh danh top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

Tin hội viên - Trang Trần - 17:07 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

Tin hội viên - Ngô Hải - 15:11 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Công an: Tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Càng về cuối mùa Word Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Hy Lạp giới thiệu trái cây tươi ngon và an toàn tại thị trưởng Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 13:58 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá nông sản chất lượng cao do Liên minh châu Âu tài trợ, Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp vừa chính thức giới thiệu về chương trình “Delicious Fruits - Trái cây tươi ngon và an toàn từ châu Âu” tại thị trường Việt Nam.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính sách mới - P.V - 12:04 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 10:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:43 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:18 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

Thư giãn - P.V - 08:44 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Sắp có những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào danh sách của MICHELIN Guide

Văn hóa - Song Anh - 08:10 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là hai điểm đến tiếp theo trong hành trình quốc tế của MICHELIN Guide. Lần đầu tiên các thẩm định viên của MICHELIN Guide sẽ ghé thăm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống. Danh sách nhà hàng lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 6/2023.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 08:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Mua vé máy bay ưu đãi 20% với thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 07:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 21/1/2023, chủ thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum có cơ hội được giảm đến 20% giá vé máy bay nội địa và quốc tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO