Pháp luật - Nghiệp vụ

Bộ Tài chính sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

T.H 18/07/2023 16:00

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

chung-khoan-92-.jpg
Bộ Tài chính sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Theo dự thảo, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026 (thay cho thời hạn chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025 như quy định hiện hành tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước ngày 1/7/2025 (thay cho thời hạn trước ngày 1/7/2023 như quy định hiện hành), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp Nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Dự thảo đề xuất, trước ngày 1/7/2025 (thay cho quy định hiện hành là trước ngày 1/7/2023), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định từ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên

Từ ngày 1/7/2025 (thay cho mốc thời gian từ 1/7/2023), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài chính sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO