Chốt lộ trình tổ chức lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu

Bùi Trang| 21/07/2021 09:59
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo quy định, chậm nhất đến ngày 30/6/2025, sẽ hoàn tất việc chuyển tất cả các cổ phiếu sang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/7.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu.

Trong thời hạn đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới

Trước ngày 1/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới khi đáp ứng điều kiện theo Nghị định 155/2020, và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch (Upcom) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện chuyển cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới. Đồng thời, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu.

Đối với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời hạn này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp đến hết ngày 30/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trong thời gian thực hiện kế hoạch chuyển cổ phiếu, trường hợp đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận trước 2 Sở ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu nhưng chưa đưa vào giao dịch thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận lại.

Trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 1/7/2023 mà chưa được chấp thuận, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước ngày 6/7/2023 để xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu mà chưa được chấp thuận, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để xử lý hồ sơ quy định pháp luật. Thời hạn chuyển hồ sơ chậm nhất là 1 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được chấp thuận niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chốt lộ trình tổ chức lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO