Có thể chuyển vốn vào trước khi được cấp chứng nhận đầu tư?

P.V| 14/01/2021 15:17
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không cần thực hiện qua tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Công ty TNHH Bespokify (Việt Nam) có 100% vốn đầu tư nước ngoài, do Công ty Bespokify PTE. LTD (Singapore) (Công ty mẹ) đầu tư và là chủ sở hữu duy nhất.

Công ty hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 21/8/2019 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 22/11/2019 với số vốn điều lệ đăng ký là 4.115.709.499 đồng.

Trước đó, để có kinh phí thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, Công ty mẹ đã chuyển tiền vào cho nhà cung cấp tại Việt Nam nhằm thực hiện hợp đồng thiết kế, thi công nội thất văn phòng trị giá 4.115.709.499 đồng.

Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh, Công ty thực hiện góp vốn bằng việc chuyển toàn bộ số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư thành vốn góp của Công ty.

Công ty TNHH Bespokify (Việt Nam) hỏi, việc chuyển toàn bộ số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư thành vốn góp của công ty có đúng quy định hiện hành không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại thời điểm nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư (tháng 1-4/2019), quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện theo Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN quy định: “Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại ngân hàng được phép”.

Hiện nay, Thông tư số 19/2014/TT-NHNN đã được thay thế bằng Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN quy định: “Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,... nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam”.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không cần thực hiện qua tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước thời điểm Thông tư số 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực (ngày 6/9/2019), việc nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền trực tiếp cho bên cung cấp hàng hóa dịch vụ để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không thông qua tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có thể chuyển vốn vào trước khi được cấp chứng nhận đầu tư?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO