Thứ 4, 01/02/2023

Cục Phòng chống rửa tiền đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, đóng góp không nhỏ cho công tác phòng chống tội phạm

P.V - Sống đẹp - 05/09/2020 11:36
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá của Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an - tại lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2019.

Tại Lễ trao tặng, đại diện Bộ Công an đã công bố Quyết định số 1482/QĐ-BCA ngày 3/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2019.

Cục Phòng chống rửa tiền đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống tội phạm. Ảnh: SBV

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho Cục PCRT. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục PCRT được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận cho rằng, thời gian qua Cục PCRT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống tội phạm, cụ thể: Thông tin giao dịch đáng ngờ do Cục PCRT chuyển giao là nguồn thông tin quan trọng giúp công an các đơn vị, địa phương trong công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, giúp lực lượng công an chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và hành vi vi phạm pháp luật khác, xử lý những vấn đề phức tạp liên quan công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao phục vụ công tác đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc NHNN (tiêu biểu là Cục PCRT) với các đơn vị thuộc Bộ Công an (tiêu biểu là Cục An ninh kinh tế) càng được thể hiện rõ nét.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận mong thời gian tới, sự phối hợp giữa Cục PCRT với Cục An ninh kinh tế và các đơn vị thuộc Bộ Công an ngày càng gắn bó, chặt chẽ đảm bảo hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mà Chính phủ, Bộ Công an và NHNN giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du, cho rằng, Cục PCRT đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là sự ghi nhận của Bộ Công an với những đóng góp của NHNN, Cơ quan TTGSNH nói chung và Cục PCRT nói riêng trong công tác thu thập, phân tích, chuyển giao những thông tin hữu ích cho Bộ Công an để phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc.

Cục trưởng Cục PCRT Phạm Tiên Phong cho biết thêm, thời gian qua công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm có liên quan đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với vai trò là đơn vị đầu mối của Việt Nam trong triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, Cục PCRT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an đặc biệt là Cục An ninh kinh tế trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng, qua đó góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn hoạt động tài chính tiền tệ quốc gia.

Kết quả đạt được một phần là do sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục PCRT nhưng quan trọng hơn cả là Cục PCRT luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo từ Chính phủ, lãnh đạo NHNN, lãnh đạo Cơ quan TTGSNH và các bộ, ngành có liên quan đặc biệt là Bộ Công an.

Cục trưởng Cục PCRT Phạm Tiên Phong hy vọng, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và sự ủng hộ, phối hợp của cán bộ Cục An ninh kinh tế để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đặc biệt là hoàn thành những phần việc còn lại của chương trình đánh giá đa phương của APG và triển khai các kế hoạch hậu đánh giá đa phương.

Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT được quy định tại Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 2393/QĐ-NHNN ngày 14/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Vị trí chức năng

Cục PCRT là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Cục PCRT có con dấu riêng.

Cục PCRT có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc NHNN quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

b) Chiến lược, kế hoạch quốc gia, đề án, dự án quan trọng về phòng, chống rửa tiền;

c) Chương trình dài hạn, năm năm và hằng năm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

2. Tiếp nhận thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền.

3. Phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền;

b) Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền;

d) Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác;

đ) Ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố với đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan khác của nước ngoài có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền, phòng chống, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước:

a) Chuẩn bị nội dung đàm phán, ký kết các điều ước, cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức triển khai hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

d) Đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

đ) Tiếp nhận, quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo phân cấp, ủy quyền;

6. Đầu mối, giúp việc cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam.

7. Đầu mối, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

8. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; tổ chức nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục V.

10. Đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước.

11. Phối hợp với Văn phòng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai công tác bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước.

12. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng nội dung của kế hoạch thanh tra về phòng, chống rửa tiền hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng gửi Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra về phòng, chống rửa tiền.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

15. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Ngày vía Thần Tài: Giá vàng giảm sâu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong ngày Vía Thần Tài hôm nay (31/1), giá vàng trong nước tiếp đà giảm từ 900.000 - 1 triệu đồng/lượng.

Facebook, Google và Apple đồng loạt kê khai, nộp thuế sau Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Meta (Facebook), Google và Apple đã kê khai, nộp thuế qua website. Cơ quan thuế cho rằng, đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng trong công tác phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) ngay từ những ngày đầu năm mới.

Dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2023 tới. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật.

Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh trong tháng đầu năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 1, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 4% so với kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới gấp 3,1 lần cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Ba “gặt hái” nổi bật từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ASEAN có vị thế tốt để nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi phục hồi ấn tượng vào năm 2022. Du lịch sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc mở cửa này, tiếp đến là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại.

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh kể từ 19h ngày 30/1

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu vào 19h00 ngày 30/1, sớm hơn so với kế hoạch là ngày 1/2.

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietcombank. Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống truyền hình hội nghị cùng MSTeams tại các đầu cầu chi nhánh.

BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu đa dạng danh mục đầu tư và tối ưu lợi ích khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục chào bán 25.646.000 trái phiếu từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023. Trước đó, hồi tháng 9/2022, BAC A BANK đã phát hành thành công Trái phiếu đợt 1.

Vinamilk dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ gần 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – HOSE: VNM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.081 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 60.075 tỷ đồng. Trong đó doanh thu thuần nội địa/xuất khẩu/các chi nhánh nước ngoài đạt lần lượt 50.704 tỷ đồng/4.828 tỷ đồng/4.424 tỷ đồng. 

Petrosetco (PET) lợi nhuận giảm mạnh, chỉ bằng 38% năm trước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022 với mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 44 tỷ đồng.

VPBank dẫn đầu thị trường về vốn, huy động và tăng trưởng tín dụng trong năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khép lại năm 2022, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận các điểm sáng về quy mô vốn và tăng trưởng huy động tiền gửi vượt trội, đi đôi với hoạt động kinh doanh tích cực nhờ đa dạng hóa nguồn thu. Với hệ sinh thái rộng mở và số hóa được ưu tiên, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng chất lượng trong trung và dài hạn, nhằm mang tới các giá trị thịnh vượng và bền vững cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Vicostone ước tính doanh thu năm 2022 đạt 5.660,27 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 lần lượt đạt 1.227,06 tỷ đồng và 258,47 tỷ đồng. Tính lũy kế năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.660,27 tỷ đồng và 1.377,22 tỷ đồng. 

​MSB công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với mức tăng trưởng tốt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vẫn ghi nhận biên lãi ròng (NIM) ở mức tăng trưởng tốt so với năm trước và hiệu quả - đạt 4,5%. Kết quả kinh doanh 2022 vừa công bố cũng cho thấy, MSB ưu tiên củng cố các chỉ tiêu an toàn khi hệ số CAR nâng lên 12,33%, tỉ lệ nợ xấu (NPL của ngân hàng) theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN đạt 1,21%.

ABBANK có quyền Tổng Giám đốc mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ ngày 30/1/2023, bà Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân.

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy

Tin hội viên - Đặng Thành - 19:30 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietcombank. Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống truyền hình hội nghị cùng MSTeams tại các đầu cầu chi nhánh.

Ngày vía Thần Tài: Giá vàng giảm sâu

Thị trường - Minh Ngọc - 17:21 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong ngày Vía Thần Tài hôm nay (31/1), giá vàng trong nước tiếp đà giảm từ 900.000 - 1 triệu đồng/lượng.

Facebook, Google và Apple đồng loạt kê khai, nộp thuế sau Tết

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Ngọc - 16:16 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Meta (Facebook), Google và Apple đã kê khai, nộp thuế qua website. Cơ quan thuế cho rằng, đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng trong công tác phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) ngay từ những ngày đầu năm mới.

Dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Kết nối - P.V - 15:30 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2023 tới. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật.

BAC A BANK tiếp tục chào bán hơn 25 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2

Tin hội viên - P.V - 15:15 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu đa dạng danh mục đầu tư và tối ưu lợi ích khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục chào bán 25.646.000 trái phiếu từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023. Trước đó, hồi tháng 9/2022, BAC A BANK đã phát hành thành công Trái phiếu đợt 1.

Vinamilk dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ gần 40%

Doanh nghiệp - Uyên Phương - 15:00 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – HOSE: VNM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.081 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 60.075 tỷ đồng. Trong đó doanh thu thuần nội địa/xuất khẩu/các chi nhánh nước ngoài đạt lần lượt 50.704 tỷ đồng/4.828 tỷ đồng/4.424 tỷ đồng. 

Petrosetco (PET) lợi nhuận giảm mạnh, chỉ bằng 38% năm trước

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:31 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022 với mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 44 tỷ đồng.

Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh trong tháng đầu năm

Các Hiệp hội ngành, nghề - Q.L - 12:30 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 1, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 4% so với kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới gấp 3,1 lần cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Ba “gặt hái” nổi bật từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại

Vấn đề - Nhận định - Lan Nguyễn - 11:34 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ASEAN có vị thế tốt để nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi phục hồi ấn tượng vào năm 2022. Du lịch sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc mở cửa này, tiếp đến là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại.

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh kể từ 19h ngày 30/1

Thị trường - Minh Ngọc - 11:09 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu vào 19h00 ngày 30/1, sớm hơn so với kế hoạch là ngày 1/2.

Thái Lan sẽ cấp giấy phép hoạt động cho ngân hàng số

Nhìn ra thế giới - Minh Ngọc - 11:06 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hiện đang trong quá trình chuẩn bị cấp giấy phép hoạt động cho các ngân hàng số. Động thái này có thể giúp đổi mới và gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia.

Công nhận 27 bảo vật quốc gia

Văn hóa - H.Q - 10:19 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022).

VPBank dẫn đầu thị trường về vốn, huy động và tăng trưởng tín dụng trong năm 2022

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 10:00 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khép lại năm 2022, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận các điểm sáng về quy mô vốn và tăng trưởng huy động tiền gửi vượt trội, đi đôi với hoạt động kinh doanh tích cực nhờ đa dạng hóa nguồn thu. Với hệ sinh thái rộng mở và số hóa được ưu tiên, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng chất lượng trong trung và dài hạn, nhằm mang tới các giá trị thịnh vượng và bền vững cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính sách mới - P.V - 09:39 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Vicostone ước tính doanh thu năm 2022 đạt 5.660,27 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Phạm Huyền - 09:32 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/1/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 lần lượt đạt 1.227,06 tỷ đồng và 258,47 tỷ đồng. Tính lũy kế năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.660,27 tỷ đồng và 1.377,22 tỷ đồng. 

BVSC: Tăng trưởng tín dụng năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:33 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với dư nợ tín dụng/GDP hiện đang ở mức cao trên 124% và dư nợ tín dụng đã vượt mức huy động tiền gửi, rủi ro đối với nền kinh tế đang gia tăng. CTCK Bảo Việt (BVSC) cho rằng trong bối cảnh này, tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 sẽ thấp hơn so với con số năm ngoái.

​MSB công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với mức tăng trưởng tốt

Tin hội viên - Phan Huyền - 08:20 31/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vẫn ghi nhận biên lãi ròng (NIM) ở mức tăng trưởng tốt so với năm trước và hiệu quả - đạt 4,5%. Kết quả kinh doanh 2022 vừa công bố cũng cho thấy, MSB ưu tiên củng cố các chỉ tiêu an toàn khi hệ số CAR nâng lên 12,33%, tỉ lệ nợ xấu (NPL của ngân hàng) theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN đạt 1,21%.

ABBANK có quyền Tổng Giám đốc mới

Tin hội viên - P.V - 21:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ ngày 30/1/2023, bà Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank đã bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

Tin hội viên - PV - 20:44 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/1/2023, tại Hội trường Trụ sở chính (TSC) ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tới dự, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán.

KienlongBank công bố kết quả kinh doanh năm 2022

Tin hội viên - PV - 19:43 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nhờ bám sát định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời linh hoạt trong chiến lược phát triển với nền tảng số hóa mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UpCoM: KLB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2022.

OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

Tin hội viên - PV - 18:00 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022. Theo đó, tổng tài sản và các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ.

“Khe cửa hẹp” tránh khỏi sai lầm của FED

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 15:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đang cố gắng tránh vấp phải những sai lầm từ cả Arthur Burns lẫn Paul Volcker, những cựu chủ tịch FED nổi tiếng, khi ông phải đối mặt với áp lực vừa phải kiềm chế lạm phát vừa phải tránh suy thoái kinh tế.

Mời góp vốn cung cấp thuốc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:06 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trần Thị Thanh Hảo (sinh năm 1973, ở phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, dược sỹ) đã mời bạn đại học góp vốn thành lập doanh nghiệp, giả vờ trúng thầu gói cung cấp thuộc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền của bạn.

Vàng giảm giá mạnh trước ngày “Vía thần tài”

Thị trường - P.V - 14:59 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê thị trường vàng cho thấy, trước ngày “Vía thần tài”, giá vàng miếng SJC trong nước có sự điều chỉnh giảm mạnh so với phiên trước đó, với mức giảm từ 710.000 – 1.000.000 đồng/lượng.

CPI tháng 1 tăng 0,52%

Thị trường - Quỳnh Dương - 14:39 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1/2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO