ung-dung-vneid.jpg
Sống đẹp

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

T.H 01/05/2024 - 09:40

Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa có văn bản số 3416/CV-TCTTKĐA về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Theo đó, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15).

Luật được ban hành đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng và khi có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Điều này cũng phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, cũng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Việc hưởng ứng tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, huy động nguồn lực của xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tìm hiểu các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP đề nghị các bộ, ngành, thành viên Tổ Công tác, Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”, với nội dung cụ thế như sau:

Một là, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam;

Hai là, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thưc điện tử của Viêt Nam”: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để cá nhân, tổ chức tham gia hưỏng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ưong phát động tổ chức được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website: canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNelD hoặc quét mã QR để tìm hiểu và tham gia Cuộc thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO