Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ khối Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập, chuyển giao vào Đảng bộ Khối cơ quan trung ương

Nguyễn Đức Lệnh 15/04/2024 18:30

Thực hiện kế hoạch về sắp xếp tổ chức Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ khối Ngân hàng chính thức được chuyển giao, sáp nhận vào Đảng bộ khối cơ quan trung ương tại TP. Hồ Chí Minh

Đây là sự sáp nhập, chuyển giao để đổi mới, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố nói chung và ngành ngân hàng nói riêng.

Với ý nghĩa này, đây sẽ trở thành động lực mới để toàn thể cán bộ đảng viên ngành ngân hàng Thành phố tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành trách nhiệm nhiệm vụ của ngành trên địa bàn trong thời gian tới, trong tổ chức Đảng mới.

dang-bo-nhtp-hcm.jpg

Bên cạnh đó, những dấu ấn, kết quả đạt được trong 35 năm hình thành và hoạt động của Đảng bộ khối ngân hàng, sẽ tiếp tục là cơ sở nền tảng, là bài học kinh nghiệm để các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Thứ nhất, Đảng bộ khối ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, của Thành ủy Thành phố trong từng thời kỳ, từng nhiệm kỳ phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, với dấu ấn nổi bật về sự thực hiện thành công việc “đổi mới mô hình ngân hàng 2 cấp” và thực hiện tốt vai trò của hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thành phố trong suốt 35 năm qua.

Thứ hai, thực hiện tốt cơ chế chính sách của Đảng, Chính phủ và NHNN Trung ương về phát triển ngành ngân hàng nói chung, ngành ngân hàng Thành phố nói riêng trong suốt 35 năm qua, góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính TP Hồ Chí Minh, với dấu ấn về sự năng động, sáng tạo; phát triển đa dạng và luôn chiếm tỷ trọng cao so với cả nước. Riêng về lĩnh vực hoạt động ngân hàng, có đủ loại hình TCTD hoạt động trên địa bàn, với hệ thống mạng lưới hoạt động rộng khắp. Hiện nay, có trên 500 tổ chức, chi nhánh TCTD đang hoạt động trên địa bàn, huy động vốn và dư nợ tín dụng luôn chiếm trên 26% so với cả nước. Trong đó, vốn tín dụng ngân hàng luôn là nguồn vốn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội Thành phố (luôn chiếm khoảng 200% so với GRDP của Thành phố).

Thứ ba, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, với những kết quả nổi bật về phát triển đảng viên, phát triển của các cơ sở đảng. Trong đó, sự tăng trưởng và phát triển Đảng viên khu vực kinh tế tư nhân, tại các NHTM cổ phần đã góp phần quan trọng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển. Theo đó, trước thời điểm sáp nhập, chuyển giao, Đảng bộ khối ngân hàng có 20 cơ sở đảng, với 2.188 Đảng viên, đây là nguồn nhân lực chất lượng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành trên địa bàn, cũng như thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội mà Thành ủy giao trong từng thời kỳ, có thể kể đến như: Chương trình cho vay KCN-KCX; Cho vay bình ổn thị trường; cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp&nông thôn giai đoạn trước đây và chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp hiện nay; tham gia tham mưu xây dựng đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế;... Cán bộ, nhân viên ngân hàng đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Những thay đổi có tính đột phá trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt mang đậm dấu ấn của yếu tố nguồn nhân lực và chiến lược phát triển ngành ngân hàng, mà kết quả hội tụ từ chính sách, đường lối chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, của Thành ủy và của NHNN Trung ương. Trong đó, những tài năng trẻ, gắn với những sản phẩm ngân hàng cụ thể và chương trình thi đua học tập và làm theo Bác luôn là bài học kinh nghiệm quý báu còn nguyên giá trị trong công tác đào tạo, phát triển Đảng viên.

Những kết quả quan trọng kể trên gắn với những chủ trương lớn của Đảng, của Thành ủy và của NHNN Trung ương trong từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ phát triển trong suốt 35 năm qua của Đảng bộ khối ngân hang. Kết quả đó sẽ tiếp tục là cơ sở nền tảng, là bài học kinh nghiệm để đồng hành với mỗi cán bộ đảng viên của ngành ngân hàng Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm được giao trong thời gian tới, trong Đảng bộ khối cơ quan trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần đổi mới để phát triển, đổi mới để nâng cao hiệu quả, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành trên địa bàn Thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ khối Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập, chuyển giao vào Đảng bộ Khối cơ quan trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO