Dự thảo Thông tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp: Quy định chặt chẽ hơn

Bùi Trang| 12/08/2021 08:15
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Dự thảo thông tư này được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018, có bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các TCTD.

Theo đó, Dự thảo quy định không chỉ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua TPDN, các ngân hàng chính sách cũng được mua, bán TPDN theo quy định của Chính phủ.

Các TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TCTD cũng không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN.

TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua.

TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Mặt khác, TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Trường hợp các doanh nghiệp phát hành TPDN đã thay đổi phương án sử dụng vốn thì các TCTD chỉ được mua trái phiếu khi doanh nghiệp có lãi liên tục trong 3 năm gần nhất và xếp hạng tín dụng cao nhất.

Ngoài ra, dự thảo cũng có thêm một số quy định khác nhằm quy định rõ các trường hợp các TCTD không được mua TPDN, hạn chế tình trạng lách chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Các TCTD phải xây dựng quy định nội bộ về mua bán TPDN phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình.

Dự thảo còn quy định giới hạn mua TPDN, theo đó, tổng số dư mua TPDN được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với khách hàng và người liên quan theo quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động.

TCTD quy định cụ thể các giới hạn mua TPDN bao gồm giới hạn mua TPDN của một doanh nghiệp phát hành, mua trái phiếu của doanh nghiệp và doanh nghiệp liên quan; mua TPDN có bảo đảm, không có bảo đảm; mua TPDN với mục đích để bán, để kinh doanh, để nắm giữ tới ngày đáo hạn.

Đối với TPDN đã niêm yết, TCTD trích lập dự phòng giảm giá và xử lý khoản dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với TPDN chưa niêm yết, các TCTD trích lập dự phòng theo quy định của NHNN.

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với các hợp đồng ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho phù hợp với các quy định tại Thông tư này.        

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự thảo Thông tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp: Quy định chặt chẽ hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO