Các Hiệp hội ngành, nghề

Giải ngân tổng kế hoạch vốn nửa đầu năm ước đạt 28,11%

Quỳnh Lê 08/07/2023 07:30

Bộ Tài chính ước tính, thanh toán giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2023 từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 10.580,330 tỷ đồng, đạt 20,47% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 là 817.307,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao là 804.420,1 tỷ đồng (vốn trong nước là 772.490,7 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng). Kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng.

Số vốn Ngân sách Trung ương (NSTW) chưa giao bao gồm: vốn trong nước là 11.862,2 tỷ đồng; vốn nước ngoài (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) là 1.025 tỷ đồng.

Thông tin tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN hết tháng 6/2023, Bộ Tài chính cho biết, về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 158.363,3 tỷ đồng, đạt 19,68% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 226.159,2 tỷ đồng, đạt 28,11% kế hoạch. Trong đó:

Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 5.819,6 tỷ đồng, đạt 11,29% kế hoạch (51.542,7 tỷ đồng). Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 10.580,330 tỷ đồng, đạt 20,47% kế hoạch.

Về giải ngân vốn kế hoạch của năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 152.543,7 tỷ đồng, đạt 20,26% kế hoạch (cùng kỳ năm 2022 đạt 18,8% kế hoạch). Trong đó, vốn trong nước là 149.065,16 tỷ đồng (đạt 20,56% kế hoạch), vốn nước ngoài là 3.478,6 tỷ đồng (đạt 12,43% kế hoạch). Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 215.578,9 tỷ đồng, đạt 28,63% kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải ngân tổng kế hoạch vốn nửa đầu năm ước đạt 28,11%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO