Thứ 4, 19/05/2021
  • VN-Index: 1,252.68-6.02-0.48%
  • HN-Index: 294.64-2.15-0.73%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Gấm - Nghiên cứu - Trao đổi - 14/11/2019 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động này.

Ngày nhận bài: 25/10/2019 - Ngày biên tập: 28/10/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

Tóm tắt: Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất trong tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) là việc mua bán và sáp nhập (M&A). Qua đó phát huy và tận dụng các cơ hội tạo nguồn lực lớn hơn về vốn, công nghệ, nhân sự và thị phần, đồng thời hạn chế những khó khăn về thanh khoản nợ xấu cũng như các hạn chế, tồn tại khác. Thực tiễn hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam diễn ra ngày càng sôi động, tuy nhiên bên cạnh cơ hội, hoạt động này cũng đối mặt không ít những thách thức. 

Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động này.

Từ khóa: mua bán và sáp nhập, M&A, ngân hàng thương mại

MERGERS AND ACQUISITIONS IN BANKING IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

Abstract: One of the most effective measures in restructuring commercial banks is the mergers and acquisitions (M&A), thereby promoting and taking advantage of opportunities to create greater resources in capital, technology, personnel and market share, while limiting difficulties of bad debt liquidity as well as other limitations and shortcomings. The reality of banking M&A activities in Vietnam is getting more and more exciting, but besides opportunities, this activity also faces with challenges.

The article explores the current status of banking M&A activities in Vietnam and suggests some solutions to develop this activity.

Key words: mergers and acquisitions, M&A, commercial banks

Ngân hàng thương mại (NHTM) đã hình thành và tồn tại hàng trăm năm gắn với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống NHTM có tác động rất lớn, quyết định đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Vai trò của NHTM không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, NHTM liên tục tái cơ cấu và cấu trúc lại hoạt động của mình, đó là việc làm thường xuyên và liên tục.

Lợi ích và khó khăn của hoạt động M&A ngân hàng

Thuật ngữ Mua bán và sáp nhập  (Merger and Acquisitions) xuất hiện nhiều trong các tài liệu trong nước và quốc tế, có rất nhiều tên gọi khi dịch ra tiếng Việt như “mua bán và sáp nhập”, “sáp nhập và mua lại”, “mua lại và sáp nhập”, hay “thâu tóm và hợp nhất”. Các thuật ngữ “mua bán” và “sáp nhập” thường không có sự phân biệt rõ ràng về nội hàm và thường được sử dụng thay thế lẫn nhau.

Mua bán, mua lại hay thâu tóm (Acquisitions), theo từ điển Investopedia, là hoạt động thông qua đó các ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận kinh tế nhờ quy mô, hiệu quả và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Các ngân hàng thâu tóm sẽ mua ngân hàng mục tiêu, không có sự thay đổi về chứng khoán hoặc sự hợp nhất thành ngân hàng mới. Theo David L.Scott (2003), mua lại có thể là việc mua một bộ phận hay thậm chí toàn bộ ngân hàng. Một ví dụ điển hình của hoạt động mua lại đó là tháng 1/2009, Tập đoàn Bank of America mua lại Ngân hàng Meril Lynch. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước mua lại 100% cổ phần của ba ngân hàng để tái cơ cấu là Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng TMCP Xây dựng (CBBank).

Sáp nhập (Mergers), theo từ điển Investopedia là sự kết hợp của hai hay nhiều ngân hàng để trở thành một ngân hàng lớn hơn, hoặc dưới sự kiểm soát của một ngân hàng. Những hoạt động này thường dựa trên cơ sở tự nguyện và bao gồm việc chuyển đổi hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho các ngân hàng mục tiêu; hoặc khi các cổ đông của một hoặc nhiều ngân hàng sáp nhập trao đổi cổ phiếu tự nguyện; hoặc dùng một hoạt động pháp lý để trở thành cổ đông của ngân hàng nhận sáp nhập; hoặc bởi tất cả các cổ đông của ngân hàng mua lại cổ phần của mình trao đổi trên cơ sở tự nguyện hoặc một hoạt động hợp pháp để đổi lấy cổ phần của ngân hàng mới thành lập. Sáp nhập có thể là một sự tiếp quản, nhưng kết quả là việc hình thành một ngân hàng với một tên mới hoặc tên thương mại mới. Một ví dụ điển hình năm 1996, thương vụ trị giá 25 tỷ USD giữa Union Bank sáp nhập với Bank of California để trở thành Union Bank of California.

Cũng như các doanh nghiệp khác, M&A ngân hàng đem lại những lợi ích cho ngân hàng:

(i) Góp phần cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng. Sau M&A, ngân hàng sẽ được tăng nguồn vốn sử dụng và khả năng tiếp cận nguồn vốn, chia sẻ rủi ro, tăng cường tính minh bạch về tài chính. Một trong những yêu cầu đặt ra cho đổi mới, tái cơ cấu ngành Ngân hàng Việt Nam là nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thông qua việc tăng vốn điều lệ. Do đó, M&A ngân hàng diễn ra sôi động và đáp ứng nhu cầu cải thiện nguồn vốn kinh doanh.

(ii) Giúp ngân hàng đạt được hiệu quả kinh doanh dựa vào quy mô khi ngân hàng có thêm công nghệ mới, có thêm nguồn nhân lực từ giao dịch hay có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, chi nhánh, phòng giao dịch… Bên cạnh đó, quy mô lớn giúp giảm thiểu chi phí trong kinh doanh như giảm thiểu sự trùng lắp trong mạng lưới phân phối, tiết kiệm chi phí hoạt động và chi phí quản lý. Sau khi thực hiện M&A, các bên trong giao dịch cũng có thể khai thác được những lợi thế của nhau, tăng thị phần, tận dụng quan hệ khách hàng, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Tuy nhiên, hoạt động M&A ngân hàng còn vấp một số khó khăn, đầu tiên có thể kể đến đó là việc tìm kiếm đối tác. Mặc dù Chính phủ khuyến khích các ngân hàng tiến hành M&A nhưng không phải ngân hàng nào cũng “may mắn” tìm kiếm được đối tác phù hợp để sáp nhập. Thực tế còn có ngân hàng không thiện chí khi cung cấp thông tin tài chính cho đối tác. Điều này làm cản trở quá trình thực hiện giao dịch.

Khó khăn tiếp theo đó là sự xáo trộn, những bất ổn về nhân sự trước, trong và sau quá trình M&A ngân hàng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam

Ở Việt Nam, hoạt động M&A được quan tâm kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 1999 ra đời và trở nên sôi động hơn trong những năm gần đây với sự phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Các giao dịch M&A năm sau gấp 5-6 lần năm trước về tổng giá trị và gấp 2-3 lần về số lượng. Hoạt động M&A ngân hàng có thể phân ra thành các giai đoạn, cụ thể:

(1) Giai đoạn từ năm 1986 đến trước năm 2005

Đây là giai đoạn sơ khai của hoạt động M&A tại Việt Nam khi khung pháp lý cho hoạt động này chưa có. Ở giai đoạn này, hoạt động M&A ngân hàng diễn ra rất ít và mang tính bắt buộc nhiều hơn tự nguyện, chủ yếu thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM theo Đề án “Chấn chỉnh và sắp xếp lại các NHTM cổ phần Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 212/1999/QĐ-TTg ngày 29/10/1999 và Quyết định số 241/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/7/1998 của NHNN về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng (TCTD) cổ phần Việt Nam. Có thể lấy Ngân hàng TMCP Phương Nam là ví dụ điển hình về hoạt động M&A thời kỳ này,  cụ thể: năm 1999, Ngân hàng TMCP Phương Nam tiếp tục sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đại Nam (trước đó vào năm 1997, Ngân hàng TMCP Phương Nam tiến hành sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp); năm 2001 sáp nhập với Ngân hàng Châu Phú; năm 2002 mua lại Quỹ Tín dụng Định Công (Hà Nội); năm 2003 sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nông thôn Cái Sắn (Cần Thơ). Nếu như trước khi sáp nhập, Ngân hàng TMCP Phương Nam chỉ có 1 Hội sở chính và 1 chi nhánh thì sau sáp nhập, ngân hàng này có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Thuận, với 32 đơn vị: 1 sở giao dịch, 29 chi nhánh các loại, 1 phòng giao dịch, 1 công ty quản lý quỹ và khai thác tài sản.

(2) Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2011

Đây có thể coi là giai đoạn hình thành thị trường M&A tại Việt Nam. Dấu mốc quan trọng của giai đoạn này là việc các văn bản pháp lý quan trọng như: Luật Cạnh tranh (2005); Luật Doanh nghiệp (2005); Luật Đầu tư (2005); Luật Chứng khoán (2006) được ban hành tạo khuôn khổ pháp lý cho việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp, đặc biệt với Quyết định 1577/QĐ-NHNN ngày 09/8/2006 của NHNN về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP nông thôn, cùng với sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào 7/11/2006, hoạt động M&A ngân hàng mới thực sự diễn ra tại Việt Nam.

M&A ngân hàng giai đoạn này diễn ra nhằm chỉnh sửa mô hình Ngân hàng TMCP cho đúng quy định của Luật các TCTD, tạo điều kiện để các ngân hàng được hoạt động trong một “sân chơi” bình đẳng, tránh tình trạng chia cắt thị trường bằng các quy định hành chính; Giảm bớt số lượng các NHTM cổ phần nhỏ, từng bước hình thành những ngân hàng có tiềm lực vốn lớn, công nghệ hiện đại, có đủ năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đó là nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam.

Các hình thức chủ yếu M&A ngân hàng giai đoạn này: Ngân hàng trong nước bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, tập đoàn nước ngoài; hoặc các NHTM cổ phần trong nước mua, bán cổ phần lẫn nhau; tuy nhiên chưa có trường hợp nào ngân hàng của Việt Nam mua lại ngân hàng nước ngoài.

Cùng với quá trình tái cơ cấu, ngành Ngân hàng có một số thương vụ lớn như SCB được hợp nhất từ ba Ngân hàng TMCP: Sài Gòn, Đệ Nhất và Tín Nghĩa.

Ngoài ra, M&A chính thức trở thành kênh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn của Nhật Bản đóng góp đến 2,5 tỷ USD vào M&A ngân hàng tại Việt Nam. Tiêu biểu là thương vụ Vietcombank phát hành 15% cổ phần cho Mizuho; Bảo Việt và NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng là điểm đến của Sumitomo Life và UFJ Mishubishi Bank. Hay Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) đến tháng 6/2007 ký thỏa thuận bán 500 tỷ đồng vốn điều lệ cho 16 đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh doanh có uy tín trong nước, giá bán gấp 8 lần mệnh giá, tương đương 4.000 tỷ đồng. Tháng 8/2007, ngân hàng này tiếp tục bán 25% cổ phần cho 4 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (15%), nhà đầu tư VOF Investment Limited - British Virgin Island (5%), Mirae Asset Hàn Quốc (4,5%), Mirae Asset Maps (0,5%) với giá bán 6,43% lần mệnh giá cổ phiếu Eximbank, thu về gần 400 triệu USD. Qua đây, Eximbank vừa tăng sức mạnh về năng lực tài chính, vừa tiếp nhận cách thức quản trị điều hành, công nghệ ngân hàng hiện đại, vừa có thể nâng cao sức cạnh tranh trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại (thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, kiều hối...), trở thành một trong những NHTM cổ phần lớn tại Việt Nam lúc bấy giờ.

(3) Giai đoạn từ năm 2012 đến nay

Giai đoạn này chứng kiến sự phục hồi hoạt động M&A. Khung pháp lý cho hoạt động này tiếp tục được cải thiện nhờ việc sửa đổi một số Luật như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Bất động sản. Quy định nới “room” cho khối ngoại (Nghị định số 60/2015/NĐ-CP) góp phần khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp nội.

Ngày 1/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015”. Đây được xem là một nỗ lực về mặt pháp lý sớm nhất và quan trọng nhất trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tạo hành lang rộng để xử lý các ngân hàng yếu kém và đề ra một lộ trình cho đến năm 2015. Theo đó, Việt Nam cần phát triển một hệ thống các TCTD có quy mô lớn hơn, chất lượng và hiệu quả hoạt động tốt hơn. Đồng thời, trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng thì hệ thống các TCTD cũng cần phải được củng cố và phát triển để có đủ khả năng tận dụng cơ hội phát triển mới và đối phó với những thách thức, “cú sốc” từ bên ngoài, chẳng hạn khủng hoảng, biến động bất lợi của thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế.

M&A ngân hàng giai đoạn này diễn ra theo hướng “tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng” như đã được đề cập trong Quyết định 254/QĐ-TTg và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực tạo nền tảng cho việc đẩy nhanh, vững chắc M&A các TCTD trong tương lai.

Một số thương vụ M&A tiêu biểu trong giai đoạn này là Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank), Ngân hàng TMCP Phương Nam sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP  Phát triển TP. HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) được hợp nhất từ Công ty CP Tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Hoạt động M&A gắn với hoạt động tái cơ cấu ngân hàng. Trong số 9 ngân hàng TMCP yếu kém được xác định từ năm 2012, NHNN đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại (1 ngân hàng đang trong quá trình đàm phán giai đoạn cuối cùng với một ngân hàng nước ngoài). Một số ngân hàng TMCP yếu kém xác định trong năm 2013 được NHNN áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo xây dựng phương án tái cơ cấu. Sau khi sáp nhập, hợp nhất hoặc phương án cơ cấu lại được NHNN chấp thuận, các ngân hàng đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giám sát của NHNN. Đến nay, hầu hết các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại theo các phương án được duyệt đều có tình hình hoạt động ổn định và cải thiện hơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại. NHNN đã kiểm soát được tình hình của các Ngân hàng TMCP yếu kém. Khả năng chi trả của các ngân hàng yếu kém đã được cải thiện đáng kể, tài sản của Nhà nước và quyền lợi của người gửi tiền được bảo đảm, TCTD tiếp tục hoạt động hiệu quả đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng.

Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động M&A gắn với cổ phần hóa ngân hàng. Việc Nhà nước giảm tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng tạo ra nhiều room cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường chứng khoán phát triển khả quan. Thủ tục hành chính trong khâu phê duyệt cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp cũng ngày càng cải thiện; Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng quốc doanh… Tất cả các yếu tố này sẽ khiến hoạt động M&A ngân hàng sôi động hơn. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế trở thành đối tác chiến lược của các ngân hàng Việt Nam. Hàng chục nghìn tỷ đồng dự kiến sẽ được nhà đầu tư nước ngoài đổ vào các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Việc đàm phán nhiều thương vụ đang diễn ra thuận lợi. Sau khi bán thành công 3% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, thu về 6.200 tỷ đồng cuối năm 2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục xúc tiến phương án bán tiếp 6,5% cổ phần đến năm 2020. Lộ trình này đã được Vietcombank thông qua. Một ngân hàng lớn khác là BIDV đã chốt văn kiện giao dịch cho Keb HanaBank với tổng giá trị giao dịch hơn 20.295 tỷ đồng.

Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị G20, đại diện Ngân hàng J.Trust cho biết, họ đã nghiên cứu, tính toán kỹ các chỉ số tài chính của Ngân hàng Xây dựng (CBBank) và đã gửi bản chào tham gia mua lại để tái cơ cấu ngân hàng này đến NHNN Việt Nam. Họ kỳ vọng sẽ cải tổ được CBBank đưa ngân hàng này lấy lại vị thế trước đây. Không chỉ J.Trust, theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Công ty Srisawad Corporation (Thái Lan), Tập đoàn Clermont (Singapore)… mong muốn được mua lại, tham gia tái cơ cấu các ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém của Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên gia tài chính, có nhiều yếu tố khiến ngân hàng yếu kém có thể “đắt hàng” thời gian tới là do kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt, chỉ số tài chính của các ngân hàng đang tốt lên. Ngoài ra, Chính phủ đã tuyên bố không cấp phép lập mới các ngân hàng có vốn nước ngoài đến hết năm 2020 nhằm tập trung xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém trong nước và tích cực kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài các ngân hàng yếu kém hay các ngân hàng lớn kể trên, nhiều ngân hàng TMCP khác cũng đang lộ trình tìm đối tác nước ngoài như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)…

Tại Việt Nam, những năm gần đây, hoạt động M&A ngân hàng đã và đang phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với lĩnh vực này. Có thể kể đến:

Một là, các quy định về hoạt động M&A ngân hàng được quy định tại nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nhưng chưa có hệ thống chi tiết. Điều này làm cho các ngân hàng tham gia hoạt động M&A gặp khó khăn trong việc thực hiện, vừa làm cho các cơ quan quản lý nhà nước khó kiểm soát hoạt động M&A ngân hàng.

Hai là, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà nước còn ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn nắm tỷ lệ chi phối để có thể chủ động trong các hoạt động kinh doanh. Thêm nữa, việc định giá cao trong một số trường hợp; tình trạng báo cáo tài chính và công bố thông tin chưa minh bạch gây ảnh hưởng đến thu hút vốn ngoại trong hoạt động M&A.

Ba là, các ngân hàng tham gia hoạt động M&A còn thiếu kỹ năng, kiến thức đầy đủ về M&A. Công tác truyền thông nhận biết cho cộng đồng về hoạt động M&A còn yếu. Thông tin liên quan đến các thương vụ này chưa được công bố rộng rãi và đầy đủ nên rất khó khăn để các bên liên quan tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm.

Giải pháp phát triển hoạt động M&A ngân hàng

Để hoạt động M&A ngân hàng phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động M&A ngân hàng. Hiện nay, một trong những vấn đề gây nhiều vướng mắc cho hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam là hành lang pháp lý, bởi thiếu một khung pháp lý chuẩn là cơ sở xác lập giao dịch, địa vị của bên mua, bên bán, hậu quả pháp lý sau khi kết thúc giao dịch. Hiện nay, các quy định về M&A nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định chung, chưa có hệ thống chi tiết.

Hệ thống pháp lý cần có quy định chi tiết để điều chỉnh trên cả hai phương diện: (i) các thủ tục, nguyên tắc, phương pháp định giá, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia… (ii) các tình huống xử lý tài chính, nhân lực và các vấn đề phát sinh sau khi thực hiện các thương vụ M&A ngân hàng.

Thứ hai, cung cấp, cập nhật kiến thức về hoạt động M&A để ngân hàng nhận thức rõ được điểm mạnh, điểm yếu của mình trong thời kỳ hội nhập. Các bên cần suy nghĩ theo mô hình hợp tác phát triển và cùng có lợi khi đàm phán, thương thảo các thương vụ M&A ngân hàng.

Thứ ba, nâng cao trình độ của các nhà quản trị, đội ngũ nhân sự, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu… để trở thành nhà thiết lập thị trường M&A ngân hàng cho bên mua và bên bán gặp nhau được thuận tiện cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các bên.

Có thể nói, cùng với quá trình đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế, hoạt động M&A ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua con đường này. Bức tranh M&A trong lĩnh vực ngân hàng thời gian tới sẽ rất đa dạng, không chỉ mua bán, sáp nhập mà còn xuất ngoại bán vốn, như hình thức phát hành trái phiếu quốc tế mà VPBank, SHB, TPBank, SeABank… đã, đang và sẽ triển khai thực hiện. Tất nhiên, để gọi được vốn thành công trên sàn quốc tế, có rất nhiều việc cần làm, trong đó có việc ngân hàng phải được các tổ chức uy tín xếp hạng cao.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5/2021 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18/5/2021.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn thấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc ngay từ đầu năm để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nhưng qua 4 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp.

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

VPBank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa quyết định đóng góp 5 tỷ đồng để hỗ trợ Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang ứng phó, đẩy lùi bệnh dịch. VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành trong cả nước

Tặng dặm bay cho khách hàng mở thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 8/8/2021, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi “Tặng ngàn dặm bay – Mở ngay thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa” dành cho khách hàng mở mới thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa hạng Signature hoặc hạng Platinum.

Vietcombank khởi động Dự án Giải pháp phần mềm hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ tiếp theo của Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng bán lẻ (RTOM), ngày 17/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án Đầu tư Hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS) cùng với Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và hãng Nucleus Software Exports Limited.

Mcredit cho vay lãi suất 0%, ân hạn trả nợ, hỗ trợ khách hàng đẩy lùi đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biết phức tạp, gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, khiến kinh tế của nhiều người lao động ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với sự đồng cảm sâu sắc và mong muốn chia sẻ, đồng hành với khách hàng, từ ngày 14/5/2021, Mcredit triển khai chương trình cho vay với lãi suất 0% và ân hạn trả nợ gốc, lãi nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn của  dịch COVID-19.

Ngân hàng Bản Việt triển khai thẻ tín dụng JCB Corporate dành cho doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng tổ chức phát hành thẻ quốc tế JCB ra mắt thẻ tín dụng JCB Corporate Bản Việt dành riêng cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn.

Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phòng chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/5/2021, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao quà hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn. 

Giao dịch an toàn, chi tiêu thông minh mùa Covid cùng MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, an toàn sức khỏe và tiết kiệm chi phí là mối quan tâm hàng đầu. Xu hướng sử dụng các giải pháp tài chính, giúp chi tiêu thông minh, không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Thêm 3000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho khách hàng của BAOVIET Bank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ nay đến ngày 30/6/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 với hạn mức gói tín dụng là 3000 tỷ đồng.

Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phòng chống dịch COVID-19

Sống đẹp - H.H - 20:11 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/5/2021, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao quà hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn. 

VPBank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Sống đẹp - S.M - 19:24 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa quyết định đóng góp 5 tỷ đồng để hỗ trợ Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang ứng phó, đẩy lùi bệnh dịch. VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành trong cả nước

Tặng dặm bay cho khách hàng mở thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa

Tin hội viên - Nhu Tran - 11:49 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 8/8/2021, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi “Tặng ngàn dặm bay – Mở ngay thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa” dành cho khách hàng mở mới thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa hạng Signature hoặc hạng Platinum.

Vietcombank khởi động Dự án Giải pháp phần mềm hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ

Tin hội viên - P.V - 11:31 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ tiếp theo của Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng bán lẻ (RTOM), ngày 17/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án Đầu tư Hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS) cùng với Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và hãng Nucleus Software Exports Limited.

Toyota Việt Nam tham gia Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:01 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/5/2021, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 10:20 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Vinamilk dành nguồn quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ cộng đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong năm 2021

Doanh nghiệp - T.H - 10:17 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/5/2021, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ gần 200.000 sản phẩm dinh dưỡng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các khu cách ly của 3 địa phương đang là tâm điểm của đợt dịch lần này là: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

Ngân hàng số - Hướng đi bền vững cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - ThS. Lê Đình Luân - 10:13 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết khái quát một số nét chính về khái niệm và sự phát triển của ngân hàng số, phân tích thực trạng triển khai ngân hàng số tại các NHTM Việt Nam và đề ra một số khuyến nghị để triển khai áp dụng ngân hàng số.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Tin tức - TCTT - 09:51 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5/2021 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18/5/2021.

Mcredit cho vay lãi suất 0%, ân hạn trả nợ, hỗ trợ khách hàng đẩy lùi đại dịch COVID-19

Sản phẩm, dịch vụ - Lê Giang - 09:30 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biết phức tạp, gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, khiến kinh tế của nhiều người lao động ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với sự đồng cảm sâu sắc và mong muốn chia sẻ, đồng hành với khách hàng, từ ngày 14/5/2021, Mcredit triển khai chương trình cho vay với lãi suất 0% và ân hạn trả nợ gốc, lãi nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn của  dịch COVID-19.

Ngân hàng Bản Việt triển khai thẻ tín dụng JCB Corporate dành cho doanh nghiệp

Tin hội viên - P.V - 09:18 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng tổ chức phát hành thẻ quốc tế JCB ra mắt thẻ tín dụng JCB Corporate Bản Việt dành riêng cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 17:06 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Các doanh nghiệp đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn thấp

Tin tức - Thanh Hải - 17:00 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc ngay từ đầu năm để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nhưng qua 4 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp.

Giao dịch an toàn, chi tiêu thông minh mùa Covid cùng MSB

Tin hội viên - Phan Huyền - 15:03 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, an toàn sức khỏe và tiết kiệm chi phí là mối quan tâm hàng đầu. Xu hướng sử dụng các giải pháp tài chính, giúp chi tiêu thông minh, không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Hyundai Thành Công triệu hồi Tucson tại Việt Nam

Doanh nghiệp - P.V - 14:35 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa thông báo thực hiện chương trình triệu hồi thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống ABS trên mẫu xe Hyundai Tucson. Đợt triệu hồi dành cho các phiên bản máy xăng 2.0 và dầu 2.0 bao gồm cả xe nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước.

Thêm 3000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho khách hàng của BAOVIET Bank

Sản phẩm, dịch vụ - T. Phương - 14:34 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ nay đến ngày 30/6/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 với hạn mức gói tín dụng là 3000 tỷ đồng.

Xi măng Hà Tiên: Bất chấp giá giảm, thành viên HĐQT đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:05 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Nguyễn Văn Chuyền, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) vừa công bố đăng ký bán ra 7 triệu cổ phiếu HT1 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 14/5-31/5/2021.

VPBank phát động chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” gây quỹ phòng, chống dịch bệnh

Tin hội viên - Sao Mai - 13:55 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 14/5, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”, với mục tiêu khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục thể thao tại nhà, đồng thời gây quỹ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lô vaccine COVID-19 thứ 2 đã về Việt Nam với gần 1,7 triệu liều

Tin tức - T.D - 11:36 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ COVAX hỗ trợ, với 1.682.400 liều. Lô vaccine này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của cơ chế COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Trước đó, Việt Nam đã nhận lô đầu tiên từ COVAX vào ngày 1/4/2021

Hà Nội giữ nguyên hình thức thi trực tiếp tuyển sinh vào lớp 10

Tin tức - T.Dũng - 11:34 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hà Nội cho biết công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 giữ nguyên hình thức thi trực tiếp với 4 môn thi. Trường hợp Bộ GD&ĐT có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu để điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hyundai Santa Fe 2021 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 11:32 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/5/2021, Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV Santa Fe thế hệ mới. New Santa Fe được bán ra thị trường 6 phiên bản khác nhau với giá bán lẻ khuyến nghị từ 1.030 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

Tin tức - T.D - 11:30 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Công ty Cổ phần Zion được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Tin hội viên - T.H - 10:45 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 22/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Zion.

Đà tăng của lãi suất liên ngân hàng chậm lại

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 09:58 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi biến động mạnh trong vài tuần gần đây, đà tăng của lãi suất bình quân bằng đồng VND trên thị trường liên ngân hàng đã chậm lại trong tuần từ ngày 10 – 14/5/2021, với mức tăng từ 0,02 – 0,09 điểm % tùy từng kỳ hạn.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tin hội viên - P.V - 09:17 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO