Tin hội viên

Mcredit đạt 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023

Ngọc Anh 03/04/2024 07:12

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) mới đây đã công bố thông tin tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng.

Trong mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2026, Mcredit đặt mục tiêu đạt TOP 1 hiệu quả, TOP 2 quy mô trên thị trường tài chính tiêu dùng. Tại Đại hội cổ đông năm 2023 của MB, công ty lên kế hoạch đạt lợi nhuận 1.300 tỷ đồng trong năm 2023.

Lợi nhuận giảm khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Mcredit giảm từ 40,65% trong năm 2022 xuống còn 8,2%.

Vốn chủ sở hữu của Mcredit vào cuối năm 2023 là 3.008 tỷ đồng, tăng so với mức 2.827 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 8,59 lần xuống 6,95 lần, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,97 lần xuống 0,43 lần. Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tăng từ 11,76% lên 13,99%.

Theo thông tin từ Mcredit, nguyên nhân của việc lợi nhuận năm 2023 giảm nhiều so với năm trước, đó là tình trạng khó khăn chung của thị trường, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng giảm do mất việc, hoãn việc, giãn việc. Trong khi đó, thực hiện chủ trương của
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Mcredit đã thực hiện cơ cấu miễn giảm lãi, giãn nợ… để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng.

Với tinh thần cho vay nhân văn và thu hồi nợ nhân văn, Mcredit chủ động liên hệ để lắng nghe ý kiến từ khách hàng, chia sẻ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cơ cấu lại số tiền trả nợ, miễn giảm trong giai đoạn khách hàng gặp khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mcredit đạt 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO