Thứ 6, 25/09/2020
  • VN-Index: 908.58-3.92-0.43%
  • HN-Index: 131.71-0.93-0.7%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai

ThS. Trần thị Khánh Trâm - Nguyễn Trần Bảo Uyên - Nghiên cứu - Trao đổi - 24/01/2019 06:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tìm hiểu liệu có tồn tại mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán thế giới hay không, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm khi nghiên cứu vấn đề này ở thị trường Việt Nam.

Ngày nhận bài: 26/11/2018 -  Ngày biên tập:  29/11/2018 - Ngày duyệt đăng: 14/12/2018 (Bài viết đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 24/2018)            

Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai rất được quan tâm trên thế giới kể từ khi thị trường chứng khoán phái sinh lần đầu tiên xuất hiện. Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phái sinh mới được thành lập vào đầu tháng 8/2017 vì thế, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ nghiên cứu nào về mối quan hệ giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai được tiến hành. Bên cạnh đó, việc xác định được mối quan hệ giữa hai chỉ số này có ý nghĩa rất lớn cho các nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán nói chung. Bài viết tìm hiểu liệu có tồn tại mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán thế giới hay không, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm khi nghiên cứu vấn đề này ở thị trường Việt Nam.

Từ khóa: thị trường chứng khoán, chỉ số giao ngay, hợp đồng tương lai, nghiên cứu thực nghiệm

The relationship between spot price index and future contract price index

Abstract: Studies on relationship between spot price index and future contract price  index have been paid attention since the derivatives market first appeared. In Vietnam, there are not any studies on this matter. Besides, the identification of the relationship between these two indexes is meaningful for investors in particular, stock market in general. The article tries to find any relationship between spot price index and future contract price index in international stock market, from that, withdraws experience lesson when doing research on this subject in Vietnamese market.

Key words: stock market, spot price index, future contract price index, pilot research

Trong thị trường chứng khoán phái sinh, khi đề cập đến mối quan hệ giữa giá của hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở, chúng ta không thể không nhắc đến mô hình Chi phí lưu giữ (Cost of Carry).

Mô hình này cho thấy mối quan hệ dài hạn giữa giá của hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở. Cụ thể, giá hợp đồng tương lai được quyết định bởi giá hiện tại của tài sản cơ sở và chi phí lưu giữ từ thời điểm hiện tại đến thời điểm đáo hạn của hợp đồng tương lai. Do đó, giá hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở có mối tương quan với nhau trong điều kiện thị trường hoàn hảo – không xảy ra hoạt động của các nhà mua bán chênh lệch giá.

Nghiên cứu của Kolb và Overdahl (2007) đã chứng minh có tồn tại mối quan hệ dẫn dắt giữa chỉ số giá giao ngay (giá hiện tại của tài sản cơ sở) và giá hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số. Khi bất cứ thông tin mới nào của các công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tác động vào thị trường, các nhà kinh doanh sẽ có các phản ứng đối với thông tin này trên thị trường giao ngay đầu tiên mà không phải là thị trường tương lai. Theo đó, sự thay đổi của những cổ phiếu liên quan sẽ làm thay đổi chỉ số giá trên thị trường giao ngay. Dựa trên mô hình Chi phí lưu giữ,  giá của hợp đồng tương lai chỉ số sẽ thay đổi theo chỉ số giá trên thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, có thể nói thị trường giao ngay dẫn dắt thị trường tương lai. Hay nói cách khác, chỉ số giá thị trường giao ngay sẽ dẫn dắt chỉ số giá hợp đồng tương lai khi có bất cứ thông tin nào xảy ra và tác động đến thị trường.

Tuy nhiên, với những thông tin xảy ra trên thị trường tác động đến toàn bộ các cổ phiếu, nhận định trên có thể thay đổi. Chẳng hạn, khi khủng hoảng tài chính xảy ra và những tin xấu tác động đến thị trường chứng khoán, các nhà kinh doanh có rất nhiều lựa chọn để phản ứng với sự biến động này. Họ có thể bán khống chứng khoán trên thị trường giao ngay hoặc bán khống hợp đồng tương lai trên thị trường tương lai. Tính thanh khoản và chi phí giao dịch là những nhân tố tác động đến quyết định của các nhà kinh doanh. Giả như nhà kinh doanh chọn bán khống hợp đồng tương lai vì chi phí giao dịch thấp, lúc này, giá hợp đồng tương lai sẽ giảm. Chỉ số giá trên thị trường giao ngay cũng sẽ biến động theo. Trong trường hợp này, chỉ số giá hợp đồng tương lai sẽ dẫn dắt chỉ số giá thị trường giao ngay.

Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu về mối quan hệ giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và chỉ số giá hợp đồng tương lai rất được quan tâm trên thế giới kể từ khi thị trường chứng khoán phái sinh lần đầu tiên xuất hiện.

Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới

Mối quan hệ giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai là một mảng đề tài hấp dẫn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Tại Mỹ

Vào năm 1990, Ira G. Kawaller, Paul D. Koch and Timothy W. Koch đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số giá S&P 500 và giá hợp đồng tương lai S&P 500. Bằng việc sử dụng dữ liệu chỉ số S&P 500 và giá hợp đồng tương lai S&P 500 theo từng phút và phương pháp phân tích hồi quy 3 giai đoạn (3SLS Regression), nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến động của giá hợp đồng tương lai S&P 500 sẽ dẫn đến biến động của chỉ số giá S&P 500 trong khoảng 20 – 45 phút trong khi sự thay đổi của chỉ số giá S&P 500 hiếm khi ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá hợp đồng tương lai S&P 500 quá 1 phút.

Kế thừa nghiên cứu của Ira G. Kawaller, Paul D. Koch and Timothy W. Koch, Chan (1992) cũng đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra nhận định giá hợp đồng tương lai dẫn dắt chỉ số giá thị trường giao ngay bằng việc phân tích dữ liệu trong ngày của chỉ số giá S&P 500.

Tiếp đến là nghiên cứu của Asim Ghosh (1993), sử dụng dữ liệu trong ngày của chỉ số S&P 500 và giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số CRB, Gosh chọn phương pháp đồng liên kết (Cointegration) để kiểm tra xem liệu sự thay đổi chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai có thể dự đoán được hay không. Kết quả đã chỉ ra chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai đồng liên kết. Tức là có tồn tại một mối quan hệ dài hạn giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai. Nhận định đồng liên kết giữa hai chỉ số này cũng đã chứng minh được rằng thị trường là không hoàn hảo.

Bên cạnh thị trường Mỹ, trên thế giới cũng đã có rất nhiều những nghiên cứu về mối quan hệ này tại các thị trường khác.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Tang, Mak và Choi (1992) đã sử dụng định nghĩa quan hệ nhân quả Granger (Definition of Granger Causality) và kiểm định hoạt động của Hsio (Hsio’s Operational Testing) để khám phá mối tương quan giữa chỉ số Hang Seng và giá hợp đồng tương lai Hang Seng. Hợp đồng tương lai Hang Seng được ra mắt và giao dịch trên thị trường Hồng Kông vào năm 1986 nên nghiên cứu của Tang, Mak và Choi được tiến hành trong giai đoạn hợp đồng tương lai Hang Seng chỉ mới được vận hành trên thị trường chưa đến 5 năm, hay còn được hiểu là thị trường mới nổi. Trong giai đoạn trước khi chỉ số Hang Seng và giá hợp đồng tương lai Hang Seng tự cân bằng để thỏa mãn Mô hình Chi phí lưu kho, giá hợp đồng tương lai Hang Seng sẽ dẫn dắt chỉ số Hang Seng. Trong giai đoạn sau khi giá hợp đồng tương lai Hang Seng và chỉ số Hang Seng thỏa mãn Mô hình Chi phí lưu kho, kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa hai biến.

Tse (1995) cũng đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ dẫn dắt giữa chỉ số giá Nikkei và giá hợp đồng tương lai Nikkei. Bằng việc sử dụng mô hình ECM (Error Correction Model), Tse cũng đã nhận thấy mối quan hệ dẫn dắt giữa hai chỉ số: sự thay đổi giá hợp đồng tương lai Nikkei sẽ dẫn đến sự thay đổi trong ngắn hạn của chỉ số giá Nikkei.

Tại Anh

Tiếp nối Tse, Wahab và Lashgari (1993) sử dụng mô hình ECM để kiểm tra mối quan hệ dẫn dắt đối với chỉ số FTSE 100 dựa trên dữ liệu hằng ngày về suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 trong khoảng thời gian từ tháng 1/1988 đến tháng 5/1992. Kết quả nghiên cứu của Wahab và Lashgari đã minh chứng cho mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 và suất sinh lợi bình quân của hợp đồng tương lai FTSE 100. Thị trường London lần đầu tiên cho ra mắt và giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số FTSE 100 vào năm 1984. Như vậy, nghiên cứu này được tiến hành khi thị trường chứng khoán phái sinh của London chỉ mới vận hành hợp đồng tương lai chỉ số FTSE 100 được 4 năm.

Abhyankar (1995) cũng tiến hành nghiên cứu dựa trên dữ liệu suất sinh lợi bình quân hàng giờ của chỉ số FTSE 100 trong khoảng thời gian từ tháng 4/1986 đến tháng 3/1990.  Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối tương quan mạnh giữa suất sinh lợi bình quân chỉ số FTSE 100 và hợp đồng tương lai FTSE 100, đồng thời suất sinh lợi bình quân của hợp đồng tương lai FTSE 100 sẽ dẫn dắt suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 trong khoảng 1 giờ. Ngoài ra, Abhyankar cũng đã tính đến một vài nhân tố như chi phí giao dịch, tin xấu hoặc tốt xảy ra trên thị trường, khối lượng giao dịch giao ngay và mức biến động giá giao ngay để xem xét sự nhạy cảm của mối tương quan này. Kết quả cho thấy chi phí giao dịch là nhân tố chính ảnh hưởng đến mối quan hệ dẫn dắt. Tình trạng suất sinh lợi bình quân của hợp đồng tương lai FTSE 100 dẫn dắt suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 sẽ bị cắt giảm khi chi phí giao dịch giảm. Đồng thời, Abhyankar chỉ ra sự biến động khối lượng giao dịch giao ngay có ảnh hưởng ít hơn lên mối quan hệ dẫn dắt. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy suất sinh lợi bình quân của hợp đồng tương lai FTSE 100 sẽ dẫn dắt suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 trong suốt thời kỳ mức biến động giá cao. Ba năm sau đó, trên nền tảng nghiên cứu này, vào năm 1998 Abhyankar đã mở rộng nghiên cứu của mình bằng việc sử dụng mô hình EGARCH để phân tích dữ liệu suất sinh lợi bình quân 5 phút một lần của chỉ số FTSE 100 năm 1992. Kết quả nghiên cứu mới cũng cho thấy suất sinh lợi bình quân của hợp đồng tương lai FTSE 100 dẫn dắt suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 khoảng 15 – 20 phút.

Tiếp đến, Brook, Rew và Ritson (2001) đã sử dụng dữ liệu 10 phút một lần giai đoạn từ tháng 6/1996 đến đầu năm 1997 để tìm hiểu mối quan hệ dẫn dắt giữa chỉ số FTSE 100 và giá hợp đồng tương lai FTSE 100. Họ đã chọn phương pháp đồng liên kết và mô hình ECM bao gồm cả mô hình VAR cho bài nghiên cứu của mình. Đúng như dự đoán của Brook, Rew và Ritson, suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100 tương lai dẫn dắt suất sinh lợi bình quân của chỉ số FTSE 100.

Tại Trung Quốc

Zhou Zhoua, Huiyan Donga, Shouyang Wanga (2014), đã kiểm tra tác động dẫn truyền giữa giá thị trường tương lai và chỉ số thị trường giao ngay tại Trung Quốc, sử dụng cả mô hình VAR và mô hình TVP-VAR. Nghiên cứu này tìm thấy sự tác động hai chiều mạnh mẽ giữa giá tương lai của CSI 300 và giá thị trường giao ngay, và sự thay đổi của giá hợp đồng tương lai giảm đã làm giảm giá thị trường giao ngay. Kết quả này ủng hộ giả thuyết rằng chức năng quản lý rủi ro của thị trường tương lai có thể làm dịu toàn bộ thị trường khi có cú sốc mới.

Nhận xét chung về các kết quả nghiên cứu và liên hệ với Việt Nam

Về phương pháp nghiên cứu: Các tác giả đã sử dụng rất nhiều các phương pháp để tìm ra các bằng chứng về mối quan hệ dẫn dắt giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai từ phương pháp phân tích hồi quy qua 3 giai đoạn (3SLS Regression), phương pháp đồng liên kết, mô hình ECM, mô hình VAR, mô hình Granger đến kiểm định hoạt động của Hsio.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phái sinh mới nổi cùng với ý thức kế thừa các nghiên cứu đi trước, các đề tài nghiên cứu nên tiếp tục sử dụng mô hình Vector tự hồi quy VAR (Vector AutoRegressive Model) để phân tích mối quan hệ dẫn dắt giữa chỉ số giao ngay VN30 và giá hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại thị trường Việt Nam.

Về thời gian nghiên cứu: Hầu hết các tác giả đều chọn giai đoạn nghiên cứu dữ liệu được thu thập với tần suất theo ngày, theo giờ hoặc theo phút, trong phút lại phân chia ra cấp độ dày đặc của phút. Do đó, để đem lại độ chính xác cao cho kết quả nghiên cứu, nên phát triển ở cấp độ nghiên cứu dữ liệu theo tần suất một phút một lần.

Về kết quả nghiên cứu: Đa số các kết quả nghiên cứu đều được tiến hành tại các thị trường phát triển. Vì vậy, hầu hết các kết quả nghiên cứu đều chung một nhận định: giá hợp đồng tương lai dẫn dắt chỉ số giá thị trường giao ngay. Nhưng có một số nghiên cứu lại cho ra kết quả tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa chỉ số giá thị trường giao ngay và giá hợp đồng tương lai.

Kết luận

Việc xác định được mối quan hệ nhân quả giữa hai chỉ số này có ý nghĩa rất lớn cho các nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán nói chung. Thứ nhất, đối với những nhà đầu tư kinh doanh trên cả hai thị trường giao ngay và thị trường tương lai, họ sẽ biết được thị trường nào sẽ phản ứng đầu tiên khi có thông tin mới tác động đến một số công ty cụ thể hay toàn bộ thị trường. Chẳng hạn, nếu kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số giá tương lai dẫn dắt giá hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có thể nhìn vào các bước chuyển của giá hợp đồng tương lai và ra quyết định đầu tư vào tài sản cơ sở trong thị trường giao ngay. Nếu chỉ số giá hợp đồng tương lai tăng trong khi chỉ số giá thị trường giao ngay vẫn không đổi và nhà đầu tư biết rằng chỉ số giá hợp đồng tương lai sẽ dẫn dắt chỉ số giá thị trường giao ngay, ngay lập tức họ sẽ mua chứng khoán trên thị trường giao ngay trước khi giá của tài sản cơ sở dịch chuyển thuận theo chỉ số giá hợp đồng tương lai tăng. Ngoài ra, nếu mối quan hệ này tồn tại trong dài hạn, nhà đầu tư có thể mua bán chênh lệch giá bằng việc mua giá rẻ và bán với giá cao hơn. Thứ hai, việc nghiên cứu sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức phát hành các sản phẩm phái sinh hoặc các sản phẩm mới trên thị trường.  Họ sẽ biết được xu hướng đầu tư trên thị trường: Liệu các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào thị trường giao ngay hay có khuynh hướng đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm phái sinh để từ đó, các công ty chứng khoán hoặc tổ chức có thể lên chiến lược phát hành các sản phẩm phái sinh mới hoặc đưa ra các kiến thức đối với các nhà đầu tư để nhà đầu tư đầu tư vào các sản phẩm mới. Thứ ba, việc nghiên cứu này cũng sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu muốn đi sâu hơn vào lĩnh vực mua bán chênh lệch giá trên thị trường chứng khoán phái sinh tìm hiểu và khai thác.

Gần đây, tại các thị trường chứng khoán phái sinh mới nổi như Malaysia hay Thái Lan, cũng đã xuất hiện những nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chỉ mới được thành lập vào hồi đầu tháng 8/2017 nên chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về mối quan hệ dẫn dắt giữa hai chỉ số tại thị trường. Chúng tôi hy vọng các nhà nghiên cứu có thể  áp dụng và phát triển đề tài tại thị trường Việt Nam trong các nghiên cứu tiếp theou

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Abhyankar (1995), “Return and Volatility dynamics in the FTSE 100 stock index and stock index futres markets”.

2. Asim Ghosh (1993), “Cointegration and Error Correction Models: Intertemporal causality between index and futures prices”.

3.Brook, Rew and Ritson (2001), “A trading strategy based on the lead – lag relationship between the spot index and futures contract for the FTSE 100”

4. Chakriss Kaewmongkolsri (2011), “Lead – lag relationship and price discovery in KTB Spot and KTB Futures Markets”, Thammasat University, Bangkok, Thailand.

5. Don M. Chance - Robert Brooks (9th Edition), “An introduction to Derivatives and Risk Management”, Cengage Learning.

6. Ira G. Kawaller, Paul D. Koch and Timothy W. Koch (1990), “Intradayrelationship between volatility in S&P 500 Futures Prices  and volatility in S&P 500 Index”

7. Zhou Zhoua, Huiyan Donga, Shouyang Wanga (2014), “Intraday Volatility Spillovers between Index Futures and Spot Market: Evidence from China”

8. Tse (1995 ),  “Lead- lag relationship between spot index and futures price of the Nikkei stock average”

9. Zukarnain Zakaria – Sofian Shamsuddin (2012), “Relationship between Stock Futures Index and Cash Prices Index: Empirical Evidence Based on Malaysia Data”, Journal of Business Studies Quarterly


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tín dụng chính sách trên quê hương Tân Trào

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 18 năm hoạt động, tính đến nay NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có tổng dư nợ đạt 2.749 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, với 76.636 hộ vay tại 2.424 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH cũng đạt 43 tỷ đồng.

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 6, các Thống đốc Ngân hàng trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN và các sáng kiến trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong năm.

Lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng (HVNH) và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) tổ chức lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa NHNN và SBFIC làm cơ sở hỗ trợ HVNH tổ chức thêm các lớp đào tạo mô hình Trò chơi tiết kiệm.

Hợp tác song phương giữa NHNN Việt Nam và NHTW Thái Lan đã thực sự khởi sắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan Veerathai Santiprabhob đã có buổi làm việc trực tuyến.

Năm 2020 - 2021: Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành Ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi đại dịch COVID-19 dịu đi, tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi và NIM có thể được cải thiện… nhưng tác động của nợ xấu chỉ có thể được hạn chế khi các ngân hàng thận trọng trong việc thẩm định tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

25 năm luôn khẳng định là tạp chí khoa học, uy tín, chuyên ngành tài chính - ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - 25 năm qua, hàng nghìn bài viết, công trình nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao đã được đăng tải, công bố trên Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ với chủ đề hết sức đa dạng từ những vấn đề vĩ mô đến các vấn đề thực tiễn trong hoạt động ngân hàng mang tới các bài học kinh nghiệm, gợi ý và đề xuất hữu ích để áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam….

PVcomBank trao tặng gần 330 triệu đồng cho khách hàng may mắn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc chương trình “Gửi tiền trúng lớn” dành cho các khách hàng khu vực miền Tây Nam Bộ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng gần 330 triệu đồng tới tận tay các khách hàng may mắn.

Bay thẳng Côn Đảo, nhận ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng từ MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay tới ngày 24/10/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng và tặng mã giảm 5% giá vé cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán trực tuyến vé bay Côn Đảo tại website Bamboo Airways.

Lợi ích vượt trội dành riêng cho khách hàng VIP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gói tài khoản thanh toán Premium Account với nhiều tính năng, ưu đãi khác dành riêng cho khách hàng ưu tiên, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp.

Ngân hàng Shinhan chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ tại tầng 1, Trung tâm Thương mại KNG, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng cũng như mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury – FIS Front Arena.

Sacombank vào Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa được xướng tên trong Lễ tôn vinh “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín” năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức vào ngày 15/9/2020. Từ năm 2014 đến nay, Sacombank đã 6 lần được bình chọn vào Top 10 này.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Tín dụng chính sách trên quê hương Tân Trào

Hoạt động ngân hàng - Trần Việt (phóng sự ảnh) - 07:30 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 18 năm hoạt động, tính đến nay NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có tổng dư nợ đạt 2.749 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, với 76.636 hộ vay tại 2.424 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH cũng đạt 43 tỷ đồng.

[Infographic] Dấu mốc 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - Phan Mai - Ngô Hải - Huy Hoàng - 06:30 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

[Infographic] Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Kênh thông tin quan trọng, hữu ích

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - Phan Mai - Ngô Hải - Huy Hoàng - Tạ Dũng - 06:15 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin xác thực, chuyên sâu, đa dạng và kịp thời là những đánh giá chung của độc giả, chuyên gia về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Sau 25 năm phát triển, Tạp chí đang dần trở thành là kênh thông tin quan trọng, hữu ích.

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN

Hoạt động ngân hàng - M.H - 18:07 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 6, các Thống đốc Ngân hàng trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN và các sáng kiến trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong năm.

Lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức

Hoạt động ngân hàng - Lan Nguyễn - 18:03 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng (HVNH) và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) tổ chức lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa NHNN và SBFIC làm cơ sở hỗ trợ HVNH tổ chức thêm các lớp đào tạo mô hình Trò chơi tiết kiệm.

PVcomBank trao tặng gần 330 triệu đồng cho khách hàng may mắn

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 18:01 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc chương trình “Gửi tiền trúng lớn” dành cho các khách hàng khu vực miền Tây Nam Bộ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng gần 330 triệu đồng tới tận tay các khách hàng may mắn.

CEO bất động sản thương mại tự tin về đà phục hồi sau COVID-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 17:41 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khảo sát của Jones Lang LaSalle (JLL) cho thấy có 93% lãnh đạo công ty bất động sản thương mại tin vào kế hoạch phục hồi kinh doanh của họ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch sẽ thành công. Sức khỏe và công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo để đạt được thành công trong thời đại thay đổi.

Bay thẳng Côn Đảo, nhận ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng từ MSB

Sản phẩm, dịch vụ - Phan Huyền - 17:17 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay tới ngày 24/10/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng và tặng mã giảm 5% giá vé cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán trực tuyến vé bay Côn Đảo tại website Bamboo Airways.

Hai phụ nữ Việt vào top nữ doanh nhân quyền lực châu Á

Doanh nhân - K.Vân - 17:13 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bà Trương Thị Lệ Khanh, sáng lập và chủ tịch Vĩnh Hoàn và bà Nguyễn Bạch Điệp chủ tịch FPT Retail vừa được lot top nữ doanh nhân quyền lực châu Á năm 2020

Hợp tác song phương giữa NHNN Việt Nam và NHTW Thái Lan đã thực sự khởi sắc

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:49 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan Veerathai Santiprabhob đã có buổi làm việc trực tuyến.

Lợi ích vượt trội dành riêng cho khách hàng VIP

Sản phẩm, dịch vụ - Nguyễn Nhị - 16:16 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gói tài khoản thanh toán Premium Account với nhiều tính năng, ưu đãi khác dành riêng cho khách hàng ưu tiên, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp.

Ngân hàng Shinhan chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ

Tin hội viên - Thùy Giang - 15:39 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ tại tầng 1, Trung tâm Thương mại KNG, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2020 - 2021: Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành Ngân hàng

Vấn đề - Nhận định - Lan Nguyễn - 15:06 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi đại dịch COVID-19 dịu đi, tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi và NIM có thể được cải thiện… nhưng tác động của nợ xấu chỉ có thể được hạn chế khi các ngân hàng thận trọng trong việc thẩm định tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

Tin hội viên - P.V - 15:02 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng cũng như mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury – FIS Front Arena.

Ngân hàng Westpac chấp thuận mức án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Nhìn ra thế giới - Diệu Linh - 14:53 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàngWestpac đã chấp thuận trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các khoản giao dịch chuyển tiền liên quan đến bóc lột trẻ em.

Sacombank vào Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2020

Tin hội viên - Như Quỳnh - 14:52 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa được xướng tên trong Lễ tôn vinh “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín” năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức vào ngày 15/9/2020. Từ năm 2014 đến nay, Sacombank đã 6 lần được bình chọn vào Top 10 này.

Vietnam Airlines khôi phục các đường bay nội địa trong tháng 10

Doanh nghiệp - P.V - 10:20 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9/2020, trước diễn biến dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, Vietnam Airlines vừa cho biết, tiếp tục triển khai mở lại những điểm đến an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng HHNH Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên

Tin Hiệp hội Ngân hàng - 10:15 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên (01/9/1995-01/9/2020), thay mặt Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Chủ tịch Hội đồng HHNH Việt Nam Phan Đức Tú đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ phóng viên, biên tập viên, cán bộ lãnh đạo quản lý Tạp chí. Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Lãi vay sẽ tiếp tục giảm

Vấn đề - Nhận định - Minh Phương - 09:47 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động trong tuần qua, lần giảm thứ hai trong tháng 9 và là một dấu hiệu tích cực cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay sẽ ở mức thấp trong những tháng cuối năm.

25 năm luôn khẳng định là tạp chí khoa học, uy tín, chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Phan Mai - 09:47 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 25 năm qua, hàng nghìn bài viết, công trình nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao đã được đăng tải, công bố trên Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ với chủ đề hết sức đa dạng từ những vấn đề vĩ mô đến các vấn đề thực tiễn trong hoạt động ngân hàng mang tới các bài học kinh nghiệm, gợi ý và đề xuất hữu ích để áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam….

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Techcombank

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 09:46 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) về triển khai Quyết định số 1355/QĐ-NHNN và Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Chính sách tiền tệ và tài khóa tại một số quốc gia trong thời kỳ dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Trần Thị Vân Anh - 08:41 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn lại thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa tại một số quốc gia trên thế giới trong thời gian qua để đề xuất một số hàm ý đối với hai chính sách này cho Việt Nam.

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Tin tức - H. Phương - 08:37 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Các 'gã khổng lồ' công nghệ kiếm tiền thế nào?

Công nghệ - Hoàng Khánh - 17:28 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 5 'gã khổng lồ' công nghệ của Mỹ thì Amazon có tổng doanh thu năm 2019 cao nhất so với Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook và 4/5 doanh nghiệp này đều có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO