Một số ngân hàng được sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, vốn điều lệ trong giấy phép

H.Q| 14/10/2019 15:38
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành quyết định cho phép một số ngân hàng được bổ sung, sửa đổi nội dung hoạt động, vốn điều lệ trong giấy phép. Cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Ngày 10/10/2019, NHNN đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thương Tín.

Thống đốc NHNN quyết định chấp thuận vào Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2441/QĐ-NHNN ngày 28/10/2008 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận đề nghị mở rộng nội dung và địa bàn hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín nội dung hoạt động sau: “e. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2441/QĐ-NHNN ngày 28/10/2008 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận đề nghị mở rộng nội dung và địa bàn hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Ngân hàng TMCP Phương Đông được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động

Ngày 11/10/2019, NHNN đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 4 Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông, Khoản c Điều 1 Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Phương Đông thành: “Vốn điều lệ: 7.898.570.750.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm chín mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996, Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông. Quyết định số 2011/QĐ-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngày 11/10/2019, NHNN ban hành Quyết định số 2119/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là 9.244.913.950.000 đồng (Chín nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm mười ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Quyết định số 2507/QĐ-NHNN ngày 19/12/2018 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giáy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số ngân hàng được sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, vốn điều lệ trong giấy phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO