Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025

T.H| 09/11/2022 15:48
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Quyết định số 1085QĐ/TTg ngày 15//9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1864/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tại NHNN giai đoạn 2022-2025.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước

Theo Kế hoạch, phạm vi thực hiện thống kê rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ gồm: TTHC nội bộ do đơn vị làm đầu mối, chủ trì thực hiện trong hệ thống NHNN; TTHC nội bộ giữa NHNN với các cơ quan hành chính nhà nước do đơn vị làm đầu mối tham mưu giúp Thống đốc để thực hiện với các cơ quan hành chính nhà nước trong đó NHNN là cơ quan chủ trì, đầu mối triển khai thực hiện.

Các TTHC không thuộc phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, bao gồm: TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC; thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; Chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Về đối tượng thực hiện gồm một số vụ, cục thuộc NHNN trung ương và một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kế hoạch xác định cụ thể các mục tiêu thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Về thống kê, công bố, công khai: trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được thống kê, công bố (lần đầu) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, đối với TTHC nội bộ giữa NHNN với các cơ quan hành chính nhà nước: trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Đối với TTHC nội bộ trong NHNN: Trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của NHNN được rà soát, đơn giản hóa, trong đó cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ và xác định đây là nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt tại đơn vị mình, đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ, thực chất và hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch; định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO