Ngân hàng Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020

P.V| 29/05/2020 21:22
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/5/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của NHNN, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kế hoạch bao gồm các nội dung công việc sau: Công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; Triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thống đốc giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của NHNN, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của NHNN, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Văn phòng NHNN đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc NHNN các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO