Hỏi - Đáp

Nộp hồ sơ đăng ký vay trả nợ nước ngoài đúng hạn để hạn chế sai phạm phát sinh

Nguyễn Đức Lệnh 17/05/2023 17:00

Nộp hồ sơ trễ hạn, không đúng quy định về thời hạn nộp hồ sơ là sai phạm phổ biến nhất, luôn chiếm trên 50% các sai phạm phát sinh liên quan đến hoạt động vay trả nợ nước ngoài. Do đó, nắm rõ quy định về đăng ký vay trả nợ nước ngoài, các quy định cụ thể về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ khoản vay… là cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Có thể nói những sai phạm phát sinh thường gặp của doanh nghiệp trong quá trình đăng ký xác nhận khoản vay trả nợ nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, thì việc nộp hồ sơ trễ hạn, không đúng quy định về thời hạn nộp hồ sơ là sai phạm phổ biến nhất, luôn chiếm trên 50% các sai phạm phát sinh liên quan đến hoạt động vay trả nợ nước ngoài.

Việc nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và đúng thời hạn là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên ở góc độ quản lý, để giúp doanh nghiệp hạn chế sai phạm trong hoạt động đăng ký vay trả nợ nước ngoài nói chung và trong việc nộp hồ sơ đúng thời hạn nói riêng, các đơn vị có liên quan cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và thông tin tư vấn đầy đủ.

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ quy định về đăng ký vay trả nợ nước ngoài, các quy định cụ thể về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ khoản vay. Với ý nghĩa đó, tiếp theo bài viết “các khoản vay trả nợ nước ngoài phải thực hiện đăng ký với NHNN Chi nhánh tỉnh thành phố, bài viết này thông tin quy định về thời hạn nộp hồ sơ xin xác nhận đăng ký vay trả nợ nước ngoài. Với các trường hợp cụ thể như sau:

Đối với khoản vay trung dài hạn: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn;

Đối với khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn: Thời hạn nộp hồ sơ đúng quy định, cụ thể theo các trường hợp sau:

Đối với khoản vay ngắn hạn có thỏa thuận gia hạn được ký trong vòng 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn.

Đối với khoản vay ngắn hạn có thỏa thuận gia hạn được ký sau 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Đối với khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi khoản vay: Khi có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (trừ trường hợp: Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận; Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính; Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn; Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm; Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài; Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận; Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận).

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay trong trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (tùy thuộc ngày nào đến sau) và trước khi tiếp tục rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công ty hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và/hoặc thay đổi địa chỉ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn - nếu có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi vay về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên này.

Trên đây là một số nội dung thông tin về quy định thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xác nhận khoản vay trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh theo Thông tư 12/2022/TT-NHNN, các doanh nghiệp vay trả nợ nước ngoài cần quan tâm nắm bắt và thực hiện tốt, đảm bảo hoạt động này đúng quy định, sử dụng vốn vay hiệu quả và an toàn, hạn chế sai phạm phát sinh.

Mọi thông tin cần biết hoặc cần giải đáp, trao đổi hướng dẫn cụ thể, doanh nghiệp liên hệ với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nộp hồ sơ đăng ký vay trả nợ nước ngoài đúng hạn để hạn chế sai phạm phát sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO