Hoạt động ngân hàng

Phối hợp nhịp nhàng, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh 07/04/2023 08:19

Đó là kết quả của việc thực hiện chương trình phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNN TP.HCM), Sở Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và UBND các quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội của Thành phố là hoạt động không mới. Song việc ký kết và thực hiện chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNN TP.HCM), Sở Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố để thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp là hoạt động rất có ý nghĩa và cụ thể hóa trách nhiệm của các đơn vị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao và thiết thực để đạt được mục tiêu chung: tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Nhìn ở góc độ quản lý và thực hiện nhiệm vụ đáp ứng vốn cho tăng trưởng kinh tế, nếu thực hiện tốt chương trình phối hợp này sẽ là giải pháp và hành động cụ thể để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Điều này phản ánh trên 3 phương diện chính sau:

Thứ nhất, qua công tác phối hợp, ngành Ngân hàng thành phố nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, về khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở đó có biện pháp tháo gỡ và xử lý kịp thời. Hoạt động này đặc biệt có ý nghĩa đối với những khó khăn vướng mắc thuộc nội hàm cải cách hành chính, những vấn đề liên quan đến thủ tục và giải quyết thủ tục, cung cấp và đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng nói chung và vốn tín dụng nói riêng cho doanh nghiệp, liên quan đến quy trình, thủ tục xử lý, giải quyết do yếu tố con người và sự quản lý, điều hành quyết định. Vì vậy, hoàn toàn chủ động xử lý được theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí thực hiện, rút ngắn thời gian xử lý, thực hiện công khai minh bạch và làm tốt công tác thông tin, tư vấn.. tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, khách hàng khi giao dịch với ngân hàng.

Quá trình này được thực hiện tốt, thực hiện thường xuyên sẽ không chỉ tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ngành ngân hàng, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao về tiết giảm chi phí, giữ ổn định lãi suất, giảm lãi suất cho vay cho doanh nghiệp có hiệu quả. Đồng thời tạo dư địa và hỗ trợ trong điều hành chính tiền tệ của NHTW, phát huy vai trò động lực của cải cách hành chính.

Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi đơn vị tham gia chương trình, đó là trách nhiệm thực thi; trách nhiệm công vụ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao để thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp; chương trình cho vay bình ổn thị trường... nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hoạt động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi doanh nghiệp đã và đang gặp những khó khăn nhất định về sản xuất, về thị trường; về lao động… và những yêu cầu thuận lợi hơn về tiếp cận tín dụng.

Thứ ba, qua hoạt động phối hợp, các đơn vị sẽ trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp triển khai cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW và của UBND TP đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả, trong đó việc thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp gắn với các chính sách tín dụng cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; chính sách lãi suất và chương trình tín dụng cho ngành, lĩnh vực…. Đáng nói hơn, không chỉ góp phần phát huy hiệu quả chính sách mà qua đó các đơn vị còn phối hợp làm tốt công tác truyền thông chính sách; phản biện chính sách góp phần hoàn thiện chính sách….

Quá trình này được thực hiện tốt sẽ tác động trở lại đối với doanh nghiệp, với yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, tuân thủ kỷ cương kỷ luật thị trường, công khai minh bạch tài chính và không ngừng đổi mới nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất lao động, cạnh tranh và sáng tạo để tồn tại và phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng như hiện nay… Kết quả này, lại trở thành yếu tố tích cực để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp do đây là cơ sở quan trọng để các TCTD mở rộng phương thức cho vay tín chấp, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp nhịp nhàng, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO