Quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

P.V| 25/02/2021 09:59
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

 Hình minh họa - Nguồn: Internet

Dự thảo Thông tư này quy định việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước áp dụng đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước được kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc các cấp ngân sách, trừ ngân sách cấp xã), cụ thể:

Các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 2 năm ngân sách trở lên;

Các khoản chi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hàng năm có hợp đồng với giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên; trong đó, bao gồm các Hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP) có phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước như sau: Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng theo quy định phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước.

Các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước phải được hạch toán bằng đồng Việt Nam; các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được theo dõi theo nguyên tệ; đồng thời, được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ hàng tháng do Bộ Tài chính quy định để hạch toán cam kết chi theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Cam kết chi chỉ được thanh toán khi số tiền đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số tiền chưa được thanh toán của khoản cam kết chi đó. Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán lớn hơn số tiền còn lại chưa được thanh toán của khoản cam kết chi, trước khi làm thủ tục thanh toán cam kết chi, đơn vị sử dụng ngân sách phải đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch điều chỉnh số tiền của khoản cam kết chi đó phù hợp với số tiền đề nghị thanh toán và đảm bảo đúng quy định nêu tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này.

Kho bạc Nhà nước thực hiện hủy các khoản cam kết chi đối với các trường hợp các khoản cam kết chi không được phép chuyển nguồn sang năm sau sử dụng tiếp, các khoản cam kết chi sai quy định theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khoản cam kết chi đơn vị không có nhu cầu sử dụng tiếp theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm khai thác cơ sở dữ liệu về cam kết chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để bố trí dự toán ngân sách nhà nước và quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành.

Quý độc giả có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO