Thứ 3, 07/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tác động của phát triển công nghệ đến hoạt động ngân hàng Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Đức Trung -  TS. Trần Việt Dũng - Lữ Hữu Chí - Nghiên cứu - Trao đổi - 09/01/2022 17:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhóm tác giả tin rằng, nghiên cứu là hữu ích cho cả các nhà quản trị lẫn cơ quan quản lý trong việc quản trị, điều hành ngân hàng cũng như định hướng chính sách phát triển.

Tóm tắt: Dựa trên bộ dữ liệu của 12 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam giai đoạn 2011-2019, nhóm tác giả tiến hành điều tra thực nghiệm về tác động của việc chi tiêu công nghệ đến hiệu quả hoạt động cũng như sự ổn định của ngân hàng. Kết quả cho thấy đầu tư công nghệ ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của ngân hàng. Tuy nhiên không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa việc chi tiêu cho ngân sách công nghệ và độ ổn định ngân hàng. Nhóm tác giả tin rằng, nghiên cứu là hữu ích cho cả các nhà quản trị lẫn cơ quan quản lý trong việc quản trị, điều hành ngân hàng cũng như định hướng chính sách phát triển.

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL ADVANCES ON VIETNAMESE BANKING

Abstract: Based on the database of 12 commercial banks in Vietnam from 2011 to 2019, the authors conduct the empirical investigation of the impact of cybertech spending on bank performance and stability. The results show technological investments positively affect the efficiency of banking operations, but the extent is insignificant. Besides no evidences of the relationship between technology budgets and banking stability are found. The authors believe that the research is useful for both administrators and regulators in the management and administration of the bank as well as development-oriented policies.

1. Giới thiệu

Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ cũng như thị trường tài chính, các mảng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng đa dạng với việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tốt hơn đến khách hàng khi mà cạnh tranh ngày một khốc liệt với sự gia nhập của đội ngũ công ty Fintech (Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí, 2020). Thật vậy, chính sự vươn mình của các công ty này, điều mà Buchak & ctg (2018) gọi là sự tham gia vào thị trường tài chính ngầm (shadow), đã cho phép họ tự mở rộng các dịch vụ tài chính với mức giá rẻ hơn, tiện lợi hơn và do vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và thị phần của các ngân hàng truyền thống (Vives, 2019). Hệ quả là, việc đầu tư không ngừng vào công nghệ số (cybertech) và cải tiến liên tục hệ thống ngân hàng điện tử đã và đang trở thành chiến lược sống còn của mỗi ngân hàng, đặc biệt sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, bất chấp tính dễ bị thương tổn bởi mối nguy đến từ an ninh mạng (cybersecurity).

Cũng chính vì điều đó, vấn đề đo lường tác động của việc đầu tư phát triển công nghệ đến hiệu quả và sự ổn định của hoạt động ngân hàng đang nhận được sự quan tâm của không chỉ giới nghiên cứu mà còn từ các cơ quan quản lý. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tiến hành kiểm tra thực nghiệm về việc chi tiêu hàng năm vào đầu tư công nghệ tác động ra sao đến tính hiệu quả cũng như mức độ ổn định trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tại Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu của 12 NHTM niêm yết giai đoạn 2011 – 2019, kết quả hồi quy cho thấy bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tích cực giữa đầu tư công nghệ và hiệu quả hoạt động của các NHTM, tuy nhiên mức độ là không đáng kể. Bên cạnh đó, không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ mối tương quan giữa việc gia tăng chi tiêu công nghệ và độ ổn định của các ngân hàng này. Nhóm tác giả hy vọng đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ số đến hoạt động NHTM tại Việt Nam.

2. Lời giải đáp từ công nghệ số

Có một thực tế đang diễn ra, trong khi các ngân hàng trên thế giới ngày một tăng cường ngân sách dành cho công nghệ cùng với mức chi tiêu gia tăng qua các năm (Greer & ctg, 2019), các khoản thiệt hại tài chính khổng lồ liên quan đến vấn đề an ninh mạng cũng bùng phát một cách tương ứng, kể cả tại Việt Nam (xem thêm: CNBC, 2016). Vấn đề này dẫn đến câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đầy hóc búa: chi tiêu vào công nghệ có thực sự đem lại lợi ích cho các ngân hàng?

Đối với quan điểm ủng hộ gia tăng chi tiêu vào công nghệ, các nhà nghiên cứu tin rằng việc số hóa dịch vụ tài chính sẽ góp phần tăng năng suất của ngân hàng do những lợi thế từ quy mô thông qua việc tự động hóa hệ thống thanh toán, điều mà đến lượt nó sẽ giúp tăng tốc quá trình trung gian tài chính (Chemmanur, 2002; Hancock & ctg, 1999). Cuộc cách mạng công nghệ trên toàn cầu cho phép các ngân hàng mở rộng dịch vụ với chi phí hiệu quả (Agyekum & ctg, 2016), thúc đẩy sự phát triển tài chính thông qua mở rộng toàn cầu (Tchamyou & ctg, 2019).

Mặt khác, quan điểm trái ngược đã đưa ra cảnh báo rằng sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể dẫn đến việc các ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn (Ngonzi, 2016), nhất là trong bối cảnh phải theo đuổi các quyết định mạo hiểm để tồn tại trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng như là kết quả của những đổi mới công nghệ (Uddin & ctg, 2020). Hệ quả là, tồn tại một mối liên kết lẫn nhau giữa các ngân hàng và thậm chí giữa các ngân hàng và các công ty Fintech. Ngoài ra, bằng chứng thực nghiệm của Beccalli (2007) cho thấy rằng chi tiêu công nghệ cao hơn có ảnh hưởng bất lợi rõ ràng đến hiệu quả lợi nhuận bên cạnh kết quả phân tích của Gupta (2018) cũng cho kết quả tương đồng.

Một quan điểm khác mang tính trung dung hơn, điển hình là nghiên cứu gần đây của Uddin & ctg (2020) cho rằng sự ổn định của ngân hàng có thể được cải thiện nhờ đầu tư vào công nghệ tuy nhiên khi đạt đến một ngưỡng nhất định, việc gia tăng chi tiêu hơn nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của các ngân hàng.

 

3. Dữ liệu và các biến

Dựa trên tính sẵn có của thông tin công khai, dữ liệu được chúng tôi thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC) của 12 NHTM cổ phần niêm yết trên sàn HOSE, HNX và UPCOM trong giai đoạn 2011 – 2019 và kết hợp số liệu vĩ mô từ Ngân hàng Thế giới (WB) trong cùng khoảng thời gian này. Theo đó, toàn bộ mẫu dữ liệu lấy theo năm với các biến được làm sạch (winsorized) ở mức ý nghĩa 1% và 99%.

Bảng 1: Danh sách các NHTM thuộc mẫu nghiên cứu

 

Theo Uddin & ctg (2020), chúng tôi sử dụng tổng chi tiêu hàng năm của các NHTM vào các chi phí liên quan đến phần mềm và công nghệ được thu thập thủ công từ thuyết minh BCTC làm biến giải thích chính và tỷ lệ giữa chi tiêu này trên tổng chi phí ngoài lãi làm phương pháp ước tính thay thế. Các biến giải thích kiểm soát khác bao gồm tổng tài sản (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAPITAL), tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (EXPENSE) và tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR).

Đối với biến phụ thuộc, chúng tôi dùng tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) và chỉ số ZSCORE đại diện cho tính hiệu quả và ổn định của ngân hàng. Bởi lẽ, NIM xác định khả năng một ngân hàng quản trị rủi ro lãi suất trong việc ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng (Chaudron, 2018) trong khi ZSCORE đại diện cho sự ổn định để nắm bắt sự thay đổi của thu nhập ròng và là vùng đệm vốn của một ngân hàng (Uddin & ctg, 2020). Chúng tôi cũng sử dụng tỷ lệ giữa lợi nhuận trước dự phòng và thuế trên tổng tài sản/nguồn vốn làm phương pháp đo lường thay thế biến phụ thuộc.

Mô hình hồi quy đa biến được xác lập như sau:

Yit = α+ TECHINVESTit + CONTROLit + θi+ ε(i,t)

Trong đó, biến giải thích quan tâm chính là TECHINVESTit,  CONTROLit là tập hợp các biến giải thích kiểm soát,  Yit là tập hợp các biến phụ thuộc {NIM, EBLTA, EBLTE, ZSCORE}. Chi tiết diễn giải các biến được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Mô tả các biến và kỳ vọng

 

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Thống kê mô tả

Bảng 3: Thống kê mô tả các biến

 

Bảng 3 thể hiện thống kê mô tả các biến. Trong đó, NIM bình quân bộ mẫu vào khoảng hơn 3% với độ lệch chuẩn hơn 0,9% trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân thu phí dịch vụ là hơn 28%, điều này mặt nào đó cho thấy các NHTM có sự chuyển biến nhất định trong hoạt động đa dạng hóa kinh doanh so với kênh truyền thống.

4.2. Phân tích tương quan

Bảng 4: Ma trận tương quan giữa các biến

* shows significance at the .05 level

Bảng 4 thể hiện hệ số tương quan giữa các biến trong mẫu nghiên cứu, theo đó ngoại trừ SIZE, các biến còn lại đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5% với TECHINVEST tác động khá mạnh và tích cực đến NIM trong khi EXPENSE ảnh hưởng theo chiều ngược lại.

4.3. Kết quả hồi quy

Bảng 5: Kết quả hồi quy

 

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy đa biến theo phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS). Ở Model (1) chúng tôi chỉ đo lường biến giải thích chính là TECHINVEST ảnh hưởng đến NIM, kết quả cho thấy một mối quan hệ dương, có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Xét về ý nghĩa kinh tế của hệ số này, TECHINVEST tăng 1 độ lệch chuẩn thì giúp cho NIM của các ngân hàng cải thiện được 24 điểm cơ bản (1), tương ứng với một mức tăng 8% so với giá trị trung bình 0,03 và độ lệch chuẩn 0,009 của NIM. Đây là mức cải thiện đáng kể.

Chúng tôi xem Model (2) là mô hình cơ bản (Baselline model), thể hiện kết quả tương tự Model (1) về mối quan hệ cùng chiều giữa TECHINVEST và NIM tuy nhiên chỉ ở mức ý nghĩa 10%.

Ở Model (3), chúng tôi thêm biến giả STATE nhằm đo lường ảnh hưởng của khả năng đầu tư và phát triển công nghệ của các NHTM Nhà nước. Kết quả gần như không thay đổi so với Model (2).

Model (4), chúng tôi thêm GRGDP và IFLR vào Model (1) để đo lường hơn nữa các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến đầu tư công nghệ và hiệu quả hoạt động của NHTM. Kết quả Model (4) là khá tương đồng với Model (2). Kết quả tương tự khi chúng tôi thêm GRSERVICE vào mô hình cơ sở ở Model (5) nhằm xem xét việc đa dạng hóa kinh doanh của ngân hàng có làm thay đổi mối bận tâm chính của chúng tôi hay không.

Ở Model (6), chúng tôi sử dụng phương pháp cố định thời gian (time fixed) để kiểm tra tính bền vững của các kết quả tìm thấy ở các mô hình trước. Các kết quả dường như không đổi và điều đáng lưu ý là, EXPENSE luôn tác động ngược chiều đến NIM qua các Model.

Bảng 6: Kết quả hồi quy theo các biến thay thế

 

Bảng 6 trình bày kết quả hồi quy với biến phụ thuộc và biến giải thích chính được thay thế khác nhau để ước tính lại kết quả từ mô hình cơ sở trong đó NIM lần lượt được thay bằng EBLTE (Model 7), EBLTE (Model 8) và ZSCORE (Model 9 -10). Kết quả cho thấy, TECHINVEST ở các Model đều không có ý nghĩa thông kê bên cạnh EXPENSE tiếp tục tác động tiêu cực và khá đáng kể ngoại trừ ở Model (9)-(10) khi chúng tôi đo lường biến phụ thuộc theo ZSCORE.

5. Kết luận

Có thể thấy rằng, chi tiêu vào công nghệ có tác động tích cực tới tỷ lệ thu nhập lãi thuần, nhưng không có bằng chứng hỗ trợ mối quan hệ giữa chi tiêu này và độ ổn định của các NHTM Việt Nam. Điều này, theo nhóm tác giả, có thể xuất phát từ hai nguyên do chính: (i) có một độ trễ nhất định trong việc tạo nên hiệu quả từ các khoản đầu tư công nghệ này và (ii) quan trọng hơn, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ trọng các khoản chi tiêu này so với tổng chi phí hoạt động ngoài lãi của ngân hàng là khá thấp và do vậy quá ít để có thể tạo ra một sự khác biệt nào đó.(2)

Tóm lại, trong thời đại mà sự đổi mới công nghệ diễn ra nhanh chóng, nhóm tác giả ủng hộ quan điểm rằng các ngân hàng hầu như không có bất kỳ giải pháp thay thế nào ngoài việc tăng ngân sách công nghệ để giải quyết nguy cơ an ninh mạng và sự cạnh tranh ngày càng tăng. Tuy vậy, việc xác định mức độ đầu tư công nghệ một cách hợp lý là điều thách thức bởi đặc trưng cơ bản mỗi ngân hàng cũng như điều kiện môi trường kinh tế-công nghệ ở các quốc gia là khác nhau.

 

Chú thích:

1.  (0.00166*1.466=0.24%)

2. Theo tính toán của nhóm tác giả từ mẫu nghiên cứu, tỷ lệ giữa chi tiêu dành cho công nghệ hàng năm và tổng chi phí hoạt động ngoài lãi của các NHTM, về trung bình, vào khoảng 1.47%. Trong khi đó, ở mẫu nghiên cứu của Uddin & ctg (2020), chỉ số này là hơn 6,7%.

Tài liệu tham khảo

- Agyekum, F., Locke, S., & Hewa-Wellalage, N. (2016). Financial inclusion and digital fnancial services: Empirical evidence from Ghana. MPRA paper 82885 Germany: University Library of Munich.

- Beccalli, E. (2007). Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe. 31(7), 2205–2230.

- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. Journal of Financial Economics, 130(3), 453–483.

- Chaudron, R. F. (2018). Bank’s interest rate risk and proftability in a prolonged environment of low interest rates. Journal of Banking & Finance, 89, 94–104.

- Chemmanur, T. J. (2002). New technologies, fnancial innovation, and intermediation.

Journal of Financial Intermediation, 11(1), 2–8.

- CNBC (2016, May 15). Vietnam’s Tien Phong Bank says it was second bank hit by SWIFT

cyberattack. CNBC: Tech - Cybersecurity. Retrieved from https://www.cnbc.com/2016/05/15/vietnams-tien-phong-bank-says-it-was second-bank-hit-by-swift-cyberattack.html.

- Greer, S., Lodge, G., Mazzini, J., & Yanagawa, E. (2019). Global tech spending forecast:

Banking edition, 2019. (CELENT).

- Gupta, S. D. (2018). Information technology and proftability: Evidence from Indian

banking sector. International Journal of Emerging Markets, 13(5), 1070–1087.

- Hancock, D., Humphrey, D. B., & Wilcox, J. A. (1999). Cost reductions in electronic

payments: The roles of consolidation, economies of scale, and technical change.

Journal of Banking & Finance, 23, 391–421.

- Ngonzi, T. T. (2016). Theorizing ICT-based social innovation on development in the context of developing countries of Africa. Captown: University of Cape Town.

- Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí (2020). Huy động tiền gửi tại ngân hàng: Tổng quan nghiên cứu và phân tích thực trạng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, số 168, 108-214.

- Tchamyou, V. S., Erreygers, G., & Cassimon, D. (2019). Inequality. ICT and fnancial access in Africa. 139, 169–184.

- Uddin, Md Hamid and Mollah, Sabur & Ali, Md Hakim, Does CyberTech Spending Matter for Bank Stability? (September 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3688512 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3688512

- Vives, X. (2019). Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective.

International Journal of Industrial Organization, 64, 55–69 (In press).

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10/2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp tình hình thương mại đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng. Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

GPT-3, ngôn ngữ sử dụng của ChatGPT được ứng dụng ra sao trong ngân hàng, tài chính và Fintech?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi được ra mắt vào tháng 11/2022, chatbot ChatGPT được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong ngành công nghệ, được các nhà quan sát và chuyên gia trong ngành ca ngợi về khả năng trả lời chính xác các câu hỏi, bắt chước ngôn ngữ của con người và hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, từ việc tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

Sabeco đạt lợi nhuận kỷ lục, gần 5.500 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt mức kỷ lục 5.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.

IFC đầu tư 100 triệu USD vào SeABank giúp tăng khả năng tiếp cận mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/2, IFC cho biết, vừa đầu tư 100 triệu USD vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các khoản vay mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp ở Việt Nam.

TNG: Doanh thu tháng 1/2023 đạt gần 397 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 1/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu tiêu thụ gần 397 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 17:15 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp tình hình thương mại đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng. Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Sabeco đạt lợi nhuận kỷ lục, gần 5.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 15:14 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt mức kỷ lục 5.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản thay vì chỉ trông chờ vốn ngân hàng

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:48 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những khó khăn các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang phải đối mặt, giới chuyên môn cho rằng, cần giải quyết các vướng mắc về thủ tục và thể chế để trên cơ sở đó dẫn dắt cho việc tái cấu trúc thị trường vốn cho lĩnh vực BĐS và khơi thông nguồn vốn vào thị trường này; đồng thời thực hiện đa dạng các nguồn vốn (trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ đầu tư…) thay vì chỉ trông chờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Tháng 1, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 11.815 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 14:38 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 1/2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tài chính, kiến nghị xử lý tài chính 11.815 tỷ đồng.

Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ

Thị trường - Minh Ngọc - 11:00 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.

Bổ sung dự toán chi đầu tư 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải

Các Hiệp hội ngành, nghề - V.H - 10:30 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 51/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải với số tiền 31.392 tỷ đồng cho 5 dự án cao tốc.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Dương - 10:26 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

GPT-3, ngôn ngữ sử dụng của ChatGPT được ứng dụng ra sao trong ngân hàng, tài chính và Fintech?

Công nghệ - H.Y - 10:16 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi được ra mắt vào tháng 11/2022, chatbot ChatGPT được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong ngành công nghệ, được các nhà quan sát và chuyên gia trong ngành ca ngợi về khả năng trả lời chính xác các câu hỏi, bắt chước ngôn ngữ của con người và hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, từ việc tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 09:46 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

IFC đầu tư 100 triệu USD vào SeABank giúp tăng khả năng tiếp cận mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:30 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/2, IFC cho biết, vừa đầu tư 100 triệu USD vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các khoản vay mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp ở Việt Nam.

TNG: Doanh thu tháng 1/2023 đạt gần 397 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:04 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 1/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu tiêu thụ gần 397 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

Thị trường - Bùi Trang - 08:05 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra 8 dự án khác

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:28 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cáo trạng vụ Tân Việt Phát thể hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến 8 dự án khác tại Bình Thuận.

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Lê Hồng Thái - 07:11 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Thông qua việc phân tích tính yếu thế, rủi ro cho người tiêu dùng tài chính và thực trạng pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính, bài viết chỉ ra sự cần thiết trong việc hoàn thiện pháp luật ở lĩnh vực này và đưa ra một số quan điểm kiến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:10 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

Thị trường - Quỳnh Dương - 18:00 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 17:12 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:30 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

[Infographic] Thêm nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 2023

Chính sách mới - Minh Ngọc - 14:05 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong năm 2023, một loạt Thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực. Theo đó, nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

Tin tức - P.V - 14:03 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

VCCI hiến kế gỡ vướng cho ngân hàng, doanh nghiệp trong thực thi gói hỗ trợ lãi suất 2%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngô Hải - 13:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), để doanh nghiệp sớm tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%, việc có quy định về kiểm tra và giám sát minh bạch, rõ ràng hơn có thể phần nào giúp loại bỏ tâm lý e ngại của các khách hàng.

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:45 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

Phó Thống đốc Amamiya được đề cử cho vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản?

Nhìn ra thế giới - V.A - 10:59 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cuộc thảo luận cuối cùng đang được tiến hành để đề cử người kế vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda.

Kỳ vọng VN-INDEX phục hồi nhờ chỉ báo lãi suất giảm nhiệt

Thị trường - Bùi Trang - 10:57 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định thị trường có thể dần thẩm thấu tín hiệu tích cực từ việc lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt và dần phục hồi.

VPBank hợp tác cùng JCB ra mắt thẻ tín dụng Z Card dành riêng cho Gen Z

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 09:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phối hợp cùng Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng mới VPBank JCB Z Card dành riêng cho khách hàng Gen Z với nhiều tính năng ưu đãi vô cùng hấp dẫn.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO