Thứ 6, 21/01/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tác động của phát triển công nghệ đến hoạt động ngân hàng Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Đức Trung -  TS. Trần Việt Dũng - Lữ Hữu Chí - Nghiên cứu - Trao đổi - 09/01/2022 17:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhóm tác giả tin rằng, nghiên cứu là hữu ích cho cả các nhà quản trị lẫn cơ quan quản lý trong việc quản trị, điều hành ngân hàng cũng như định hướng chính sách phát triển.

Tóm tắt: Dựa trên bộ dữ liệu của 12 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam giai đoạn 2011-2019, nhóm tác giả tiến hành điều tra thực nghiệm về tác động của việc chi tiêu công nghệ đến hiệu quả hoạt động cũng như sự ổn định của ngân hàng. Kết quả cho thấy đầu tư công nghệ ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của ngân hàng. Tuy nhiên không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa việc chi tiêu cho ngân sách công nghệ và độ ổn định ngân hàng. Nhóm tác giả tin rằng, nghiên cứu là hữu ích cho cả các nhà quản trị lẫn cơ quan quản lý trong việc quản trị, điều hành ngân hàng cũng như định hướng chính sách phát triển.

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL ADVANCES ON VIETNAMESE BANKING

Abstract: Based on the database of 12 commercial banks in Vietnam from 2011 to 2019, the authors conduct the empirical investigation of the impact of cybertech spending on bank performance and stability. The results show technological investments positively affect the efficiency of banking operations, but the extent is insignificant. Besides no evidences of the relationship between technology budgets and banking stability are found. The authors believe that the research is useful for both administrators and regulators in the management and administration of the bank as well as development-oriented policies.

1. Giới thiệu

Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ cũng như thị trường tài chính, các mảng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng đa dạng với việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tốt hơn đến khách hàng khi mà cạnh tranh ngày một khốc liệt với sự gia nhập của đội ngũ công ty Fintech (Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí, 2020). Thật vậy, chính sự vươn mình của các công ty này, điều mà Buchak & ctg (2018) gọi là sự tham gia vào thị trường tài chính ngầm (shadow), đã cho phép họ tự mở rộng các dịch vụ tài chính với mức giá rẻ hơn, tiện lợi hơn và do vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và thị phần của các ngân hàng truyền thống (Vives, 2019). Hệ quả là, việc đầu tư không ngừng vào công nghệ số (cybertech) và cải tiến liên tục hệ thống ngân hàng điện tử đã và đang trở thành chiến lược sống còn của mỗi ngân hàng, đặc biệt sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, bất chấp tính dễ bị thương tổn bởi mối nguy đến từ an ninh mạng (cybersecurity).

Cũng chính vì điều đó, vấn đề đo lường tác động của việc đầu tư phát triển công nghệ đến hiệu quả và sự ổn định của hoạt động ngân hàng đang nhận được sự quan tâm của không chỉ giới nghiên cứu mà còn từ các cơ quan quản lý. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tiến hành kiểm tra thực nghiệm về việc chi tiêu hàng năm vào đầu tư công nghệ tác động ra sao đến tính hiệu quả cũng như mức độ ổn định trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tại Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu của 12 NHTM niêm yết giai đoạn 2011 – 2019, kết quả hồi quy cho thấy bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tích cực giữa đầu tư công nghệ và hiệu quả hoạt động của các NHTM, tuy nhiên mức độ là không đáng kể. Bên cạnh đó, không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ mối tương quan giữa việc gia tăng chi tiêu công nghệ và độ ổn định của các ngân hàng này. Nhóm tác giả hy vọng đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ số đến hoạt động NHTM tại Việt Nam.

2. Lời giải đáp từ công nghệ số

Có một thực tế đang diễn ra, trong khi các ngân hàng trên thế giới ngày một tăng cường ngân sách dành cho công nghệ cùng với mức chi tiêu gia tăng qua các năm (Greer & ctg, 2019), các khoản thiệt hại tài chính khổng lồ liên quan đến vấn đề an ninh mạng cũng bùng phát một cách tương ứng, kể cả tại Việt Nam (xem thêm: CNBC, 2016). Vấn đề này dẫn đến câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đầy hóc búa: chi tiêu vào công nghệ có thực sự đem lại lợi ích cho các ngân hàng?

Đối với quan điểm ủng hộ gia tăng chi tiêu vào công nghệ, các nhà nghiên cứu tin rằng việc số hóa dịch vụ tài chính sẽ góp phần tăng năng suất của ngân hàng do những lợi thế từ quy mô thông qua việc tự động hóa hệ thống thanh toán, điều mà đến lượt nó sẽ giúp tăng tốc quá trình trung gian tài chính (Chemmanur, 2002; Hancock & ctg, 1999). Cuộc cách mạng công nghệ trên toàn cầu cho phép các ngân hàng mở rộng dịch vụ với chi phí hiệu quả (Agyekum & ctg, 2016), thúc đẩy sự phát triển tài chính thông qua mở rộng toàn cầu (Tchamyou & ctg, 2019).

Mặt khác, quan điểm trái ngược đã đưa ra cảnh báo rằng sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể dẫn đến việc các ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn (Ngonzi, 2016), nhất là trong bối cảnh phải theo đuổi các quyết định mạo hiểm để tồn tại trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng như là kết quả của những đổi mới công nghệ (Uddin & ctg, 2020). Hệ quả là, tồn tại một mối liên kết lẫn nhau giữa các ngân hàng và thậm chí giữa các ngân hàng và các công ty Fintech. Ngoài ra, bằng chứng thực nghiệm của Beccalli (2007) cho thấy rằng chi tiêu công nghệ cao hơn có ảnh hưởng bất lợi rõ ràng đến hiệu quả lợi nhuận bên cạnh kết quả phân tích của Gupta (2018) cũng cho kết quả tương đồng.

Một quan điểm khác mang tính trung dung hơn, điển hình là nghiên cứu gần đây của Uddin & ctg (2020) cho rằng sự ổn định của ngân hàng có thể được cải thiện nhờ đầu tư vào công nghệ tuy nhiên khi đạt đến một ngưỡng nhất định, việc gia tăng chi tiêu hơn nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của các ngân hàng.

 

3. Dữ liệu và các biến

Dựa trên tính sẵn có của thông tin công khai, dữ liệu được chúng tôi thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC) của 12 NHTM cổ phần niêm yết trên sàn HOSE, HNX và UPCOM trong giai đoạn 2011 – 2019 và kết hợp số liệu vĩ mô từ Ngân hàng Thế giới (WB) trong cùng khoảng thời gian này. Theo đó, toàn bộ mẫu dữ liệu lấy theo năm với các biến được làm sạch (winsorized) ở mức ý nghĩa 1% và 99%.

Bảng 1: Danh sách các NHTM thuộc mẫu nghiên cứu

 

Theo Uddin & ctg (2020), chúng tôi sử dụng tổng chi tiêu hàng năm của các NHTM vào các chi phí liên quan đến phần mềm và công nghệ được thu thập thủ công từ thuyết minh BCTC làm biến giải thích chính và tỷ lệ giữa chi tiêu này trên tổng chi phí ngoài lãi làm phương pháp ước tính thay thế. Các biến giải thích kiểm soát khác bao gồm tổng tài sản (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAPITAL), tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (EXPENSE) và tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR).

Đối với biến phụ thuộc, chúng tôi dùng tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) và chỉ số ZSCORE đại diện cho tính hiệu quả và ổn định của ngân hàng. Bởi lẽ, NIM xác định khả năng một ngân hàng quản trị rủi ro lãi suất trong việc ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng (Chaudron, 2018) trong khi ZSCORE đại diện cho sự ổn định để nắm bắt sự thay đổi của thu nhập ròng và là vùng đệm vốn của một ngân hàng (Uddin & ctg, 2020). Chúng tôi cũng sử dụng tỷ lệ giữa lợi nhuận trước dự phòng và thuế trên tổng tài sản/nguồn vốn làm phương pháp đo lường thay thế biến phụ thuộc.

Mô hình hồi quy đa biến được xác lập như sau:

Yit = α+ TECHINVESTit + CONTROLit + θi+ ε(i,t)

Trong đó, biến giải thích quan tâm chính là TECHINVESTit,  CONTROLit là tập hợp các biến giải thích kiểm soát,  Yit là tập hợp các biến phụ thuộc {NIM, EBLTA, EBLTE, ZSCORE}. Chi tiết diễn giải các biến được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Mô tả các biến và kỳ vọng

 

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Thống kê mô tả

Bảng 3: Thống kê mô tả các biến

 

Bảng 3 thể hiện thống kê mô tả các biến. Trong đó, NIM bình quân bộ mẫu vào khoảng hơn 3% với độ lệch chuẩn hơn 0,9% trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân thu phí dịch vụ là hơn 28%, điều này mặt nào đó cho thấy các NHTM có sự chuyển biến nhất định trong hoạt động đa dạng hóa kinh doanh so với kênh truyền thống.

4.2. Phân tích tương quan

Bảng 4: Ma trận tương quan giữa các biến

* shows significance at the .05 level

Bảng 4 thể hiện hệ số tương quan giữa các biến trong mẫu nghiên cứu, theo đó ngoại trừ SIZE, các biến còn lại đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5% với TECHINVEST tác động khá mạnh và tích cực đến NIM trong khi EXPENSE ảnh hưởng theo chiều ngược lại.

4.3. Kết quả hồi quy

Bảng 5: Kết quả hồi quy

 

Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy đa biến theo phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS). Ở Model (1) chúng tôi chỉ đo lường biến giải thích chính là TECHINVEST ảnh hưởng đến NIM, kết quả cho thấy một mối quan hệ dương, có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Xét về ý nghĩa kinh tế của hệ số này, TECHINVEST tăng 1 độ lệch chuẩn thì giúp cho NIM của các ngân hàng cải thiện được 24 điểm cơ bản (1), tương ứng với một mức tăng 8% so với giá trị trung bình 0,03 và độ lệch chuẩn 0,009 của NIM. Đây là mức cải thiện đáng kể.

Chúng tôi xem Model (2) là mô hình cơ bản (Baselline model), thể hiện kết quả tương tự Model (1) về mối quan hệ cùng chiều giữa TECHINVEST và NIM tuy nhiên chỉ ở mức ý nghĩa 10%.

Ở Model (3), chúng tôi thêm biến giả STATE nhằm đo lường ảnh hưởng của khả năng đầu tư và phát triển công nghệ của các NHTM Nhà nước. Kết quả gần như không thay đổi so với Model (2).

Model (4), chúng tôi thêm GRGDP và IFLR vào Model (1) để đo lường hơn nữa các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến đầu tư công nghệ và hiệu quả hoạt động của NHTM. Kết quả Model (4) là khá tương đồng với Model (2). Kết quả tương tự khi chúng tôi thêm GRSERVICE vào mô hình cơ sở ở Model (5) nhằm xem xét việc đa dạng hóa kinh doanh của ngân hàng có làm thay đổi mối bận tâm chính của chúng tôi hay không.

Ở Model (6), chúng tôi sử dụng phương pháp cố định thời gian (time fixed) để kiểm tra tính bền vững của các kết quả tìm thấy ở các mô hình trước. Các kết quả dường như không đổi và điều đáng lưu ý là, EXPENSE luôn tác động ngược chiều đến NIM qua các Model.

Bảng 6: Kết quả hồi quy theo các biến thay thế

 

Bảng 6 trình bày kết quả hồi quy với biến phụ thuộc và biến giải thích chính được thay thế khác nhau để ước tính lại kết quả từ mô hình cơ sở trong đó NIM lần lượt được thay bằng EBLTE (Model 7), EBLTE (Model 8) và ZSCORE (Model 9 -10). Kết quả cho thấy, TECHINVEST ở các Model đều không có ý nghĩa thông kê bên cạnh EXPENSE tiếp tục tác động tiêu cực và khá đáng kể ngoại trừ ở Model (9)-(10) khi chúng tôi đo lường biến phụ thuộc theo ZSCORE.

5. Kết luận

Có thể thấy rằng, chi tiêu vào công nghệ có tác động tích cực tới tỷ lệ thu nhập lãi thuần, nhưng không có bằng chứng hỗ trợ mối quan hệ giữa chi tiêu này và độ ổn định của các NHTM Việt Nam. Điều này, theo nhóm tác giả, có thể xuất phát từ hai nguyên do chính: (i) có một độ trễ nhất định trong việc tạo nên hiệu quả từ các khoản đầu tư công nghệ này và (ii) quan trọng hơn, chúng tôi nhận thấy rằng tỷ trọng các khoản chi tiêu này so với tổng chi phí hoạt động ngoài lãi của ngân hàng là khá thấp và do vậy quá ít để có thể tạo ra một sự khác biệt nào đó.(2)

Tóm lại, trong thời đại mà sự đổi mới công nghệ diễn ra nhanh chóng, nhóm tác giả ủng hộ quan điểm rằng các ngân hàng hầu như không có bất kỳ giải pháp thay thế nào ngoài việc tăng ngân sách công nghệ để giải quyết nguy cơ an ninh mạng và sự cạnh tranh ngày càng tăng. Tuy vậy, việc xác định mức độ đầu tư công nghệ một cách hợp lý là điều thách thức bởi đặc trưng cơ bản mỗi ngân hàng cũng như điều kiện môi trường kinh tế-công nghệ ở các quốc gia là khác nhau.

 

Chú thích:

1.  (0.00166*1.466=0.24%)

2. Theo tính toán của nhóm tác giả từ mẫu nghiên cứu, tỷ lệ giữa chi tiêu dành cho công nghệ hàng năm và tổng chi phí hoạt động ngoài lãi của các NHTM, về trung bình, vào khoảng 1.47%. Trong khi đó, ở mẫu nghiên cứu của Uddin & ctg (2020), chỉ số này là hơn 6,7%.

Tài liệu tham khảo

- Agyekum, F., Locke, S., & Hewa-Wellalage, N. (2016). Financial inclusion and digital fnancial services: Empirical evidence from Ghana. MPRA paper 82885 Germany: University Library of Munich.

- Beccalli, E. (2007). Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe. 31(7), 2205–2230.

- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. Journal of Financial Economics, 130(3), 453–483.

- Chaudron, R. F. (2018). Bank’s interest rate risk and proftability in a prolonged environment of low interest rates. Journal of Banking & Finance, 89, 94–104.

- Chemmanur, T. J. (2002). New technologies, fnancial innovation, and intermediation.

Journal of Financial Intermediation, 11(1), 2–8.

- CNBC (2016, May 15). Vietnam’s Tien Phong Bank says it was second bank hit by SWIFT

cyberattack. CNBC: Tech - Cybersecurity. Retrieved from https://www.cnbc.com/2016/05/15/vietnams-tien-phong-bank-says-it-was second-bank-hit-by-swift-cyberattack.html.

- Greer, S., Lodge, G., Mazzini, J., & Yanagawa, E. (2019). Global tech spending forecast:

Banking edition, 2019. (CELENT).

- Gupta, S. D. (2018). Information technology and proftability: Evidence from Indian

banking sector. International Journal of Emerging Markets, 13(5), 1070–1087.

- Hancock, D., Humphrey, D. B., & Wilcox, J. A. (1999). Cost reductions in electronic

payments: The roles of consolidation, economies of scale, and technical change.

Journal of Banking & Finance, 23, 391–421.

- Ngonzi, T. T. (2016). Theorizing ICT-based social innovation on development in the context of developing countries of Africa. Captown: University of Cape Town.

- Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí (2020). Huy động tiền gửi tại ngân hàng: Tổng quan nghiên cứu và phân tích thực trạng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, số 168, 108-214.

- Tchamyou, V. S., Erreygers, G., & Cassimon, D. (2019). Inequality. ICT and fnancial access in Africa. 139, 169–184.

- Uddin, Md Hamid and Mollah, Sabur & Ali, Md Hakim, Does CyberTech Spending Matter for Bank Stability? (September 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3688512 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3688512

- Vives, X. (2019). Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective.

International Journal of Industrial Organization, 64, 55–69 (In press).

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10/2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá xăng, dầu tăng 3 lần liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 490 đồng và dầu tăng 630-670 đồng một lít.

Mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang ở trong tình trạng tốt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước, họ nói rằng người tiêu dùng có tiền mặt trong ngân hàng lại háo hức chi tiêu và cũng muốn đi vay.

Các cơ quan của Quốc hội bàn cơ chế thử nghiệm cho Fintech

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 20/1, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo Quốc tế cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Sẽ mở cửa trường học sau Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp với 63 tỉnh, thành phố mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần phải quyết tâm để đưa học sinh sớm trở lại trường, cả những học sinh đã tiêm và chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25 (25th M-ATM) diễn ra ngày 19/1 tại Sihanoukville (Campuchia). Hội nghị do Campuchia làm Chủ tịch và Indonesia làm Phó Chủ tịch.

Tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại*

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 20/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.

“Đón xuân sang – Rước hổ vàng” cùng LienVietPostBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 22/1 đến hết ngày 20/2/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình Vòng quay may mắn “Đón xuân sang – Rước hổ vàng” trên ứng dụng LienViet24h của ngân hàng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận trước thuế FPT tăng trưởng trên 20%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 19,5% và 20,4% so với năm trước đó với đóng góp lớn nhất tới từ mảng công nghệ khi doanh thu thị trường nước ngoài đạt gần 650 triệu USD, bên cạnh khối viễn thông duy trì tăng trưởng bền vững.

VNPAY thúc đẩy thanh toán số trong lĩnh vực y tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đa dạng hình thức thanh toán, đơn giản hóa quy trình đặt khám chữa bệnh, tối ưu chi phí và an toàn là ưu điểm vượt trội của giải pháp thanh toán số được VNPAY đề cập trong buổi thảo luận chuyên đề Công nghệ thông tin trong y tế tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, vững vàng vượt qua đại dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cũng như kết quả kinh doanh cả năm. Theo đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận những kết quả phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

Đạm Phú Mỹ (DPM) tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) vừa thông báo ngày 28/1 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2021.

Giới thiệu AI Committee - MoMo khẳng định quyết tâm thực thi chiến lược AI-First

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2022, MoMo chính thức giới thiệu Hội đồng AI (AI Committee) quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). AI Committee của MoMo được kỳ vọng sẽ giúp công ty thực thi chiến lược AI-First một cách sâu sát với thực tế nhất, với tôn chỉ chung là “bình dân hóa AI” hướng đến phục vụ số đông người dùng, đối tác và từ đó mang lại giá trị cho chính công ty.

Năm 2021, Masan đạt 88.629 tỷ đồng doanh thu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 (số liệu sơ bộ của Ban điều hành, chưa kiểm toán) với doanh thu năm 2021 là 88.629 tỷ đồng.

Toyota Việt Nam trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức Lễ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phường Phúc Thắng và phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá xăng, dầu tăng 3 lần liên tiếp

Thị trường - Minh Hoàng - 15:11 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 490 đồng và dầu tăng 630-670 đồng một lít.

Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 16.480 tỷ đồng

Doanh nghiệp - T.Mai - 15:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) cho biết vừa được Bộ Tài Chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 14.380 tỷ đồng lên 16.480 tỷ đồng. Với số vốn tăng lần này, Sun Life Việt Nam trở thành một trong 3 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam.

Mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang ở trong tình trạng tốt

Nhìn ra thế giới - Gia Huy - 15:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước, họ nói rằng người tiêu dùng có tiền mặt trong ngân hàng lại háo hức chi tiêu và cũng muốn đi vay.

“Đón xuân sang – Rước hổ vàng” cùng LienVietPostBank

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Ngọc - 15:07 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 22/1 đến hết ngày 20/2/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình Vòng quay may mắn “Đón xuân sang – Rước hổ vàng” trên ứng dụng LienViet24h của ngân hàng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận trước thuế FPT tăng trưởng trên 20%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:59 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 19,5% và 20,4% so với năm trước đó với đóng góp lớn nhất tới từ mảng công nghệ khi doanh thu thị trường nước ngoài đạt gần 650 triệu USD, bên cạnh khối viễn thông duy trì tăng trưởng bền vững.

Manulife Việt Nam ra mắt phiên bản cải tiến của cổng thông tin khách hàng

Doanh nghiệp - S.A - 14:55 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến lược triển khai các giải pháp số hóa bằng việc ra mắt một phiên bản mới của trang thông tin khách hàng, nhằm mang lại một nền tảng thuận tiện và đơn giản giúp cho hơn 1 triệu khách hàng có thể tự quản lý tài khoản bảo hiểm của họ một cách dễ dàng.

Tết Nhâm Dần sẽ không còn cảnh xếp hàng dài để rút tiền tại các cây ATM

Hoạt động ngân hàng - Minh Ngọc - 14:45 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, dù nhu cầu sử dụng tiền tăng cao hơn nhưng việc rút tiền mặt đã không nhiều như những năm trước. Thay vào đó, các hình thức thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến hay ví điện tử được sử dụng rộng rãi.

Cảnh báo trò lừa đảo nâng cấp SIM 5G để chiếm đoạn tiền

Công nghệ - M.H - 11:01 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kẻ xấu dụ dỗ nạn nhân nâng cấp lên SIM điện thoại 5G, nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

VNPAY thúc đẩy thanh toán số trong lĩnh vực y tế

Tin hội viên - Quỳnh Dương - 11:00 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đa dạng hình thức thanh toán, đơn giản hóa quy trình đặt khám chữa bệnh, tối ưu chi phí và an toàn là ưu điểm vượt trội của giải pháp thanh toán số được VNPAY đề cập trong buổi thảo luận chuyên đề Công nghệ thông tin trong y tế tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các cơ quan của Quốc hội bàn cơ chế thử nghiệm cho Fintech

Công nghệ - M.H - 10:36 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 20/1, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo Quốc tế cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Sẽ mở cửa trường học sau Tết

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Triệu - 10:22 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp với 63 tỉnh, thành phố mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần phải quyết tâm để đưa học sinh sớm trở lại trường, cả những học sinh đã tiêm và chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.L - 10:14 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25 (25th M-ATM) diễn ra ngày 19/1 tại Sihanoukville (Campuchia). Hội nghị do Campuchia làm Chủ tịch và Indonesia làm Phó Chủ tịch.

Ngân hàng tăng cường cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao dịp cuối năm

Hoạt động ngân hàng - Lan Nguyễn - 10:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhu cầu thanh toán hàng hóa dịch vụ qua các kênh online, giao dịch ngân hàng điện tử tăng mạnh trong dịp cuối năm, các ngân hàng tiếp tục cảnh báo khách hàng cẩn trọng với những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, tránh mất tiền trong tài khoản.

Tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại*

Tin tức - TTTCTT - 08:28 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 20/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.

Nghiên cứu vaccine mRNA của 3 nhà khoa học được vinh danh tại VinFuture lần thứ nhất

Tin tức - TTTCTT - 08:17 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ba nhà khoa học gồm Katalin Kariko, Drew Weissman và Pieter Rutter Cullis với công nghệ vaccine mRNA cứu sống hàng triệu người nhận giải thưởng lớn nhất của VinFuture, trị giá 3 triệu USD. Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất vừa diễn ra tối ngày 20/1, tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tin tức - H.Q - 07:37 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch của Emirates: "Sự cố 5G là sự cố lớn nhất mà tôi đã chứng kiến ​​trong sự nghiệp của mình"

Nhìn ra thế giới - Minh Ngọc - 19:30 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch của Emirates gọi tình huống này là "một trong những hành động phạm pháp, hoàn toàn vô trách nhiệm" mà ông từng thấy trong sự nghiệp hàng không của mình.

Chứng khoán hồi phục mạnh mẽ, cổ phiếu ngân hàng tăng ấn tượng

Thị trường - Quỳnh Dương - 17:45 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau hơn một tuần u ám, đặc biệt là 2 phiên đầu tuần lao dốc mạnh, thị trường bước vào nhịp khởi sắc trong phiên hôm qua và hồi phục mạnh mẽ trong phiên hôm nay (20/1).

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế

Tin tức - P.V - 17:25 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế.

Hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, vững vàng vượt qua đại dịch

Tin hội viên - Minh Ngọc - 17:08 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cũng như kết quả kinh doanh cả năm. Theo đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận những kết quả phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

Kỹ sư bảo mật Việt Nam được Apple vinh danh

Công nghệ - PV - 16:49 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhữ Bảo Châu, sinh năm 1997, đang làm việc tại Hà Nội đã tìm ra lỗ hổng trong máy chủ của Apple và được hãng này ghi nhận.

Đạm Phú Mỹ (DPM) tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 16:35 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) vừa thông báo ngày 28/1 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2021.

Nguyên nhân và cách khắc phục điện thoại Samsung sóng yếu

Công nghệ - M.H - 16:32 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong quá trình sử dụng Samsung, tình trạng sóng chập chờn, mất sóng liên tục xảy ra gây nên nhiều bất tiện cho bạn trong việc liên lạc và ảnh hưởng tới cuộc sống. Vậy tại sao Samsung sóng yếu? 

Nâng khống giá thiết bị y tế hơn 5 lần, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hầu tòa

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:20 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và đồng phạm trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế.

Giới thiệu AI Committee - MoMo khẳng định quyết tâm thực thi chiến lược AI-First

Công nghệ - H.C - 15:55 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2022, MoMo chính thức giới thiệu Hội đồng AI (AI Committee) quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). AI Committee của MoMo được kỳ vọng sẽ giúp công ty thực thi chiến lược AI-First một cách sâu sát với thực tế nhất, với tôn chỉ chung là “bình dân hóa AI” hướng đến phục vụ số đông người dùng, đối tác và từ đó mang lại giá trị cho chính công ty.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO