Chính sách mới

Thay đổi thời gian công bố số liệu thống kê từ ngày 1/8

Thanh Thanh 19/06/2024 - 13:33

Thay vì công bố các số liệu thống kê vào ngày 29 hàng tháng như hiện nay, từ ngày 1/8 tới đây, thời gian công bố sẽ vào ngày 6 của tháng kế tiếp.

Đại diện TCTK giới thiệu Nghị định 62/2024/NĐ-CP

Sáng ngày 18/6, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã thông tin với báo chí về những nội dung cơ bản của Nghị đinh 62/2024/NĐ-CP ngày 7/6/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 7 /11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, từ ngày 1/8/2024, TCTK sẽ thay đổi thời gian phổ biến Báo cáo Kinh tế xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm từ “ngày 29 của tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày cuối tháng) thành “ngày 6 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo”.

Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, quý II và 6 tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm sẽ được công bố vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo.

Các chỉ số: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ; Tỷ lệ thất nghiệp, số liệu ước tính được công bố vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo số liệu sơ bộ sẽ được vông bố vào ngày 6 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo.

Về số liệu GDP: Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo được công bố vào ngày 6/4 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I được công bố vào ngày 6/7 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng được công bố vào ngày 6/10 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2, sơ bộ quý III và 9 tháng được công bố vào ngày 6/1 năm kế tiếp sau năm báo cáo; Số liệu sơ bộ cả năm công bố vào ngày 6/10 năm kế tiếp sau năm báo cáo; Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo được công bố vào ngày 6/10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Về số liệu GRDP : Số liệu ước tính quý I, sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo được công bố vào ngày 1/4 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1, sơ bộ quý I được công bố ngày 1/7 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý III và 9 tháng, sơ bộ quý II và 6 tháng được công bố ngày 1/10 năm báo cáo; Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2, sơ bộ quý III và 9 tháng được công bố ngày 1/12 năm báo cáo; Số liệu sơ bộ cả năm được công bố ngày 1/10 năm kế tiếp sau năm báo cáo; Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo được công bố ngày 1/10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Nghị định này được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 và bảo đảm cho việc thu thập, biên soạn thông tin thống kê phản ánh chính xác, đầy đủ, đúng bản chất của một kỳ báo cáo. Đặc biệt là kỳ báo cáo tháng phục vụ kịp thời cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp trong quản lý điều hành.

Vì Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 nên ngày công bố số liệu thống kê tới đây vẫn là ngày 29/7. Từ ngày 1/8, ngày công bố sẽ là ngày 6/9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi thời gian công bố số liệu thống kê từ ngày 1/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO