Hoạt động ngân hàng

Thông tin tín dụng và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Trung ương

Nguyễn Đức Lệnh 19/04/2023 10:01

Với ưu thế vượt trội về nguồn dữ liệu thông tin tín dụng, thông tin khách hàng vay vốn từ các tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp, kho dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CICB), nếu được khai thác và sử dụng hiệu quả, sẽ là nguồn lực quan trọng cho ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm: giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đối với TCTD, các thông tin tín dụng có được là để phục vụ cho công tác phân tích đánh giá và thẩm định xét duyệt cho vay, tạo điều kiện để thực hiện tốt hoạt động cho vay, mở rộng và tăng trưởng tín dụng, đáp ứng vốn tín dụng cho doanh nghiệp, khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, đối với cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng và ngân hàng, các đơn vị xây dựng, ban hành và thực thi chính sách, cũng như thanh tra giám sát ngân hàng; thông tin tín dụng giữ vai trò quan trọng, đặc biệt với việc phân tích thông tin tín dụng theo các tiêu chí khác nhau phù hợp với yêu cầu quản lý của từng đơn vị trong hệ thống NHNN của CICB bằng các sản phẩm thông tin cụ thể, nhóm sản phẩm thông tin phục vụ công tác xây dựng và hoạch định chính sách tiền tệ; lãi suất; tín dụng; công tác thanh tra giám sát… rất cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển cũng như yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý của NHNN.

Vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động thông tin tín dụng được phản ánh trên 3 phương diện chính sau:

Thứ nhất, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách, đảm bảo chính sách đạt được mục tiêu đề ra và tác động tích cực, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

Những sản phẩm thông tin tín dụng cung cấp cho NHNN, với các nhóm sản phẩm riêng biệt cho các vụ chức năng (chính sách tiền tệ, tín dụng, ổn định tiền tệ…) bằng các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ ban hành chính sách. Đây sẽ là nguồn thông tin quý giá để các đơn vị phân tích, đánh giá phục vụ cho công tác xây dựng, điều chỉnh và ban hành chính sách để thực hiện nhiệm Chính phủ giao cho ngành ngân hàng trong mỗi năm, và từng giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, việc phân tích dư nợ tín dụng theo mục đích sử dụng vốn; dư nợ theo lãi suất; theo ngành lĩnh vực và theo kỳ hạn… sẽ giúp cơ quan quản lý có đánh giá kịp thời, toàn diện về tình hình tín dụng, thực trạng tín dụng và xu hướng tín dụng… từ đó có những đánh giá về chính sách, hiệu quả chính sách để điều chỉnh kịp thời hoặc tiếp tục duy trì. Điều này rất cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn do khủng hoảng, thiên tai và dịch bệnh. Bên cạnh đó, quá trình này được thực hiện tốt sẽ nâng cao vai trò công tác tham mưu của các đơn vị chức năng thuộc NHNN cũng như tính chủ động và phản ứng chính sách linh hoạt trước những diễn biến phức tạp của thị trường và yêu cầu về hoàn thành tốt mục tiêu kép.

Thứ hai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò công cụ quản lý và hạn chế rủi ro cũng như chủ động xử lý tồn tại hạn chế phát sinh.

Với nhóm sản phẩm cung cấp cho cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng: về chất lượng tín dụng; về an toàn hoạt động ngân hàng; về cổ đông, cổ phần và khách hàng lớn…, sẽ hỗ trợ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng, nhất là hoạt động giám sát, trên cơ sở phân tích số liệu từ thông tin tín dụng, các chỉ số liên quan để so sánh, liên hệ với thực tế hoạt động của TCTD; hệ thống phân tích giám sát từ xa của Thanh tra giám sát…để có được đánh giá đầy đủ và sát thực hơn, cũng như đánh giá toàn diện hoạt động của TCTD. Trên cơ sở đó có khuyến nghị, tham mưu phục vụ công tác quản lý, ngăn ngừa hạn chế rủi ro cũng như chủ động giải pháp xử lý hiệu quả đảm bảo hoạt động ngân hàng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thứ ba, hỗ trợ và tạo điều kiện cho NHNN Chi nhánh tỉnh thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương, nhiệm vụ NHNN giao tại địa bàn. Trong đó, các thông tin tín dụng phân tích theo địa bàn; theo khách hàng vay vốn trong và ngoài tỉnh; tình hình thẻ trên địa bàn; dư nợ tin dụng theo TCTD, theo nhóm khách hàng có dư nợ lớn… cũng như những thông tin tín dụng phân tích theo ngành, theo kỳ hạn; theo lãi suất… rất thiết thực cho công tác phân tích, đánh giá và tham mưu của các NHNN tại các tỉnh thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như triển khai thực hiện cơ chế chính sách của NHTW để làm tốt vai trò quản lý, tham mưu, phản biện, báo cáo và giải trình phục vụ cho hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp; kết nối ngân hàng doanh nghiệp và công tác Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Với kho dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật, việc phân tích thông tin tín dụng theo những tiêu chí, chỉ số khác nhau theo yêu cầu công tác quản lý, sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của NHNN và các đơn vị chức năng. Điều này góp phần để mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng ngành ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm năm, nhiệm vụ nhiệm kỳ và quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng cũng như đạt được mục tiêu chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, giai đoạn 2025 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với niềm tự hào là ngành kinh tế trọng yếu và tiên phong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin tín dụng và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO