Pháp luật - Nghiệp vụ

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

P.V 12/02/2024 11:18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 197/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

061120231040-nhnn-jpeg-8868-1689066332.jpg

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Tặng thưởng Huy chương Hữu nghị; Tặng thưởng danh hiệu Anh hung Lao động; Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam;

Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm:

(i) Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN: Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của NHNN; Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng; Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc;

(ii) Thủ tục hành chính vừa thực hiện tại NHNN Việt Nam vừa thực hiện tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố: Tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc;

(iii) Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố: Tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố;

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: (i) Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Trung ương: Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua; Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến; (ii) Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố: Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/2/2024. Quyết định này sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính có mã: 2.001538, 2.001527, 2.001484, 2.001482, 2.001453, 2.001512, 2.001506, 2.001497, 2.001469, 2.001532 được công bố tại Quyết định số 2464/QĐ-NHNN ngày 26/11/2019; sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục hành chính có mã 1.008023 được công bố tại Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 10/02/2020; bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính có mã 2.001472, 2.001463, 2.001456, 1.000204, 2.001430 được công bố tại Quyết định 2464/QĐ-NHNN ngày 26/11/2019 của Thống đốc NHNN; bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính có mã 1.003643, 1.008020, 1.008021, 1.008022 được công bố tại Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 10/02/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO