Thứ 6, 21/01/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

PGS,TS. Hoài Linh - Thảo Vy - Thanh Tú - Phương Hoa - Phương Mai - Nghiên cứu - Trao đổi - 06/01/2022 09:16
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tổng hợp thực trạng tín dụng xanh tại Việt Nam, từ đó, đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh của ngân hàng thương mại (NHTM).

Tóm tắt: Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thì tín dụng xanh đang dần nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Trên thực tế, xu hướng gia tăng tín dụng xanh đã xuất hiện và phát triển thông qua các dự án như tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc áp dụng các chính sách tín dụng xanh tại Việt Nam có rất nhiều khó khăn. Bài viết tổng hợp thực trạng tín dụng xanh tại Việt Nam, từ đó, đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh của ngân hàng thương mại (NHTM).

Green credit in Viet Nam: Current status and some policy recommendations

Abstract: The development in society leads to  higher living standard and productivity in Vietnam but negatively affecting the environment, therefore, the Government and businesses started to focus on the concept of green credit. In fact, the increasing in number of green credit activities have appeared and are being developed for a while through several projects such as energy-saving, energy renewal and clean technology in the direction of sustainable development. However, the application of green credit policies in Viet Nam has to face with many challenges, making it difficult for commercial banks in the implementation process. The research team has compiled the situation of green credit in Viet Nam, then, proposes recommendations to promote green credit activities of commercial banks in Vietnam.

1. TÍN DỤNG XANH

Các quan điểm về tín dụng xanh

Trên thực tế, xu hướng tín dụng xanh đã phát triển từ lâu trên thế giới với các dự án tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch nhằm hướng đến mục tiêu “kép” là tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. “Xanh hoá” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Dù không thể thực hiện ngày một ngày hai nhưng Việt Nam phải dần đi theo xu hướng tăng trưởng xanh, tín dụng xanh như một xu thế tất yếu.

Tín dụng xanh được hiểu là những khoản tín dụng được ngành Ngân hàng hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh không gây rủi ro, hoặc nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái chung. Theo Aizawa và Yang (2010), tín dụng xanh là một trong số những giải pháp mà ngành tài chính áp dụng để đối phó với các thách thức môi trường và xã hội của thế giới thông qua các công cụ tài chính. Tín dụng xanh là một biểu hiện của tài chính bền vững nhằm mục đích hướng đến sự phát triển bền vững là quan điểm của Jin và Mengqi (2011).

Đặc điểm của tín dụng xanh

Tín dụng xanh là một hoạt động cấp tín dụng của NHTM dưới hình thức tiền tệ với ba đặc điểm riêng biệt:

Thứ nhất, tín dụng xanh được cấp cho các dự án sản xuất, kinh doanh mà không gây rủi ro về môi trường.  Tuy nhiên, không phải dự án nào có yếu tố “xanh” cũng được cấp tín dụng, các ngân hàng cũng có những tiêu chí nhất định. Đối với doanh nghiệp, các dự án phải chứng minh được tính hiệu quả, minh bạch thông tin, kinh doanh có lợi nhuận, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ “xanh” tối thiểu một năm, đặc biệt phải chứng minh được đầu ra của sản phẩm. Đối với cá nhân, phải chứng minh được năng lực tài chính, có hồ sơ “sạch”, không có nợ xấu tại ngân hàng.

Thứ hai, tín dụng xanh cho vay chủ yếu bằng vốn huy động của các thành phần trong xã hội chứ không phải hoàn toàn là vốn huy động của ngân hàng và nguồn vốn được sử dụng để cấp tín dụng xanh là nguồn vốn xanh. Các ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn xanh thông qua các hợp đồng ủy thác của ngân hàng trung ương (NHTW) hay Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các quỹ hỗ trợ tín dụng xanh hoặc trực tiếp phát hành trái phiếu xanh trên thị trường. 

Thứ ba, hoạt động cấp tín dụng xanh của ngân hàng liên quan đến nhiều cơ quan chức năng. Do đó, để khuyến khích các nhà đầu tư, Chính phủ hỗ trợ thông qua các chính sách thuế và cam kết đầu ra ổn định cho các doanh nghiệp đầu tư cho các dự án thuộc diện ưu tiên hướng tới bảo vệ môi trường, ngân hàng cam kết cung cấp vốn dài hạn, lãi suất ưu đãi.

2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM

Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng xanh, tại Việt Nam, theo chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015, NHNN đã yêu cầu các NHTM thúc đẩy cấp tín dụng xanh cho những dự án có mục tiêu rõ ràng về việc bảo vệ môi trường, khuyến khích hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường. Những năm gần đây, cụm từ “tín dụng xanh” mới trở nên quen thuộc hơn với giới tài chính ngân hàng. Thống kê cho thấy, tín dụng xanh tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 đã có sự tăng trưởng.

Về quy mô

Các số liệu được công bố cho thấy, dư nợ tín dụng xanh tăng đều qua các năm. Tính đến cuối tháng 6/2019, dư nợ tín dụng xanh đã đạt 317.600 tỷ đồng, tăng 29% so với thời điểm cuối năm 2018. (Hình 1)

Hình 1: tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh giai đoạn 2015 – 2019

Nguồn: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN

Mặc dù dư nợ tín dụng xanh tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh theo từng năm nhưng quy mô dư nợ vẫn tương đối nhỏ so với tổng tín dụng hệ thống. Đến năm 2019, quy mô tín dụng xanh đã tăng lên mức 4,1% so với tổng dư nợ tín dụng, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2015. (Hình 2)

Hình 2: tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng

Nguồn: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN

Về cơ cấu

Về cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn, dư nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm 76% dư nợ tín dụng xanh, trong đó, lãi suất cho vay các lĩnh vực xanh ngắn hạn từ 5-8%/năm, trung và dài hạn từ 9-12%/năm.

Về cơ cấu theo lĩnh vực, dư nợ tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, chiếm 45% tổng dư nợ tín dụng xanh; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 17%; quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn chiếm 11% và lâm nghiệp bền vững chiếm 5%. (Hình 3)

Hình 3: cơ cấu tín dụng xanh theo lĩnh vực

Nguồn: Thống kê của NHNN

Về các đơn vị cung cấp

Khảo sát của NHNN đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) về lĩnh vực tăng trưởng xanh, tín dụng xanh cho thấy sự hiểu biết của các TCTD đã được cải thiện đáng kể, cụ thể: 19 TCTD đã xây dựng chiến lược quản lý rủi ro môi trường và xã hội, 13 TCTD tích hợp nội dung quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong quy trình thẩm định tín dụng xanh; 10 TCTD đã xây dựng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho các lĩnh vực xanh và đã quan tâm dành nguồn vốn huy động của ngân hàng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực này với kỳ hạn chủ yếu là trung, dài hạn và có sự ưu đãi về lãi suất cho các dự án xanh. Tại thời điểm hiện tại, tín dụng xanh đã nhận được sự quan tâm đúng mức của các NHTM. Nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân vay vốn triển khai các dự án có yếu tố “xanh”.

Về các sản phẩm tín dụng xanh

Năng lượng tái tạo: Việt Nam đã có kế hoạch thúc đẩy tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo lên 21% tổng công suất lắp đặt nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng và giảm 25% lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030. Đây chính là lí do khiến ngày càng nhiều các nhà đầu tư quan tâm đến việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Nhiều ngân hàng cũng đã bắt đầu có những gói cho vay giá trị lớn để thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh này. (Bảng 1)

Bảng 1: Một số gói tín dụng nổi bật cho lĩnh vực năng lượng tái tạo

 

Nông nghiệp xanh là nền nông nghiệp sản xuất áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phát triển nông nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế xanh (Bảng 2).

Bảng 2: Một số gói tín dụng nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp xanh

 

Nước sạch là tài nguyên quý giá, không thể thiếu trong đời sống của con người. Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đã trở thành chiến lược quốc gia thông qua Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Bảng 3)

Bảng 3: Một số gói tín dụng nổi bật trong lĩnh vực nước sạch

 

Lâm nghiệp: Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã trở thành chương trình mục tiêu phát triển thông qua Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Agribank được chỉ định là ngân hàng phục vụ dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR). Mục tiêu của Dự án FMCR là cải thiện quản lý rừng ven biển nhằm tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đồng thời kéo dài, nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm lâm nghiệp, cải thiện sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng ven biển.

Đối tượng mà các gói tín dụng xanh hướng tới ngày một đa dạng, không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực trên, các ngân hàng còn mở rộng phạm vi ra một số lĩnh vực khác. (Bảng 4)

Bảng 4: Một số gói tín dụng nổi bật trong các lĩnh vực khác

 

Như vậy, nhờ định hướng và chỉ đạo từ phía NHNN và sự nỗ lực từ các TCTD, tín dụng xanh đang có những chuyển biến tích cực, ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và hạn mức đầu tư ngày một được nâng cao. Tuy tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh còn khá nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng nhưng có xu hướng tăng ngày càng nhanh và phát huy hiệu quả rõ rệt góp phần tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường.

Tính tới cuối năm 2018, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực “xanh” dẫn đầu với tốc độ lên đến 30%, cao hơn các lĩnh vực ưu tiên khác như nông nghiệp nông thôn (15,5%), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) (13,5%), hay xuất khẩu (3,5%). Điều này cho thấy, nguồn vốn từ ngân hàng chảy vào các dự án xanh ngày càng nhiều hơn. Từ số liệu thống kê của NHNN, hiện có khoảng 24% dự án xanh được các ngân hàng xây dựng quy trình thẩm định tín dụng, 17 TCTD đã xây dựng quy trình thẩm định rủi ro môi trường và xã hội trong các quy định nội bộ. Thậm chí một số ngân hàng đã gắn tín dụng “xanh” vào các chiến lược marketing và định hướng phát triển của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác thúc đẩy phát triển tín dụng xanh tăng trưởng bền vững vẫn còn những vấn đề cần phải khắc phục.

Thứ nhất, các quy định, định nghĩa cụ thể về các danh mục, ngành lĩnh vực xanh vẫn chưa được thống nhất để có thể áp dụng chung trên cả nước. Điều này dẫn tới sự khó khăn cho các NHTM trong việc lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh. Đồng thời, lĩnh vực xanh hiện vẫn thiếu khung khổ pháp lý, các tiêu chí đánh giá công cụ đo lường tác động đến môi trường để hỗ trợ xây dựng chính sách, sản phẩm phát triển tín dụng xanh; các phương án kinh doanh cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện khắt khe về bảo vệ môi trường, các thủ tục vay vốn phức tạp. Chính vì những yêu cầu này, khách hàng sẽ ít có nhu cầu sử dụng sản phẩm tín dụng xanh của ngân hàng nếu không có hỗ trợ lãi suất hay những cơ chế ưu đãi khác.

Thứ hai, có thể nói, các dự án xanh được xem là lĩnh vực được ưu tiên cho vay vốn. Tuy nhiên, trên thực tế lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng. Mức lãi suất ngắn hạn dao động trong khoảng 6,2-9,4%/năm, các khoản vay trung dài hạn  khoảng 9,4-11,4%/năm.

Lý giải cho điều này, lĩnh vực “xanh” vẫn còn tồn tại những khó khăn như cơ chế ưu đãi còn chưa rõ ràng, chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn bị kéo dài, rủi ro thị trường cao, dễ phát sinh chi phí đầu tư,... do các dự án xanh đa phần là trung và dài hạn trong khi nguồn vốn huy động của các ngân hàng đa phần là ngắn và trung hạn. Bên cạnh đó, các ngành nghề liên quan đến tăng trưởng xanh đều là những ngành nghề mới như điện mặt trời, điện gió, điện rác… cùng với việc các cơ chế, chính sách hiện tại chưa đủ thu hút để có thể lấy vốn từ các ngân hàng. Vì vậy, lãi suất cho các dự án xanh vẫn chưa có được sự ưu đãi tốt nhất, chưa thể giảm nhiều so với các lĩnh vực khác.

3. CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM

Về phía Chính phủ và NHNN

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các khung pháp lý cụ thể về tín dụng xanh cũng như các dự án đầu tư kinh doanh có ảnh hưởng tới môi trường, NHNN cần đưa ra các tiêu chuẩn về tín dụng xanh, danh mục các ngành/ lĩnh vực xanh để áp dụng chung, thống nhất. Đây là cơ sở để các NHTM có thể dựa vào thẩm định, đánh giá và giám sát khi cấp các gói tín dụng xanh. Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD.

Thứ hai, đưa ra các chính sách ưu đãi đối với các NHTM thực hiện tín dụng xanh như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với phần nguồn vốn ngân hàng huy động cho vay dự án, ưu đãi tái cấp vốn, tái chiết khấu cho mục đích tín dụng xanh phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, các khoản vay này được ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay so với các lĩnh vực khác.

Thứ ba, phát hành trái phiếu xanh tạo nguồn vốn cho tín dụng xanh. Hiện nay, trái phiếu xanh vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ so với thị trường trái phiếu toàn cầu nên tiềm năng tăng trưởng của trái phiếu xanh là còn rất lớn. Tuy nhiên, cần xác định lượng vốn cần huy động, thời gian huy động, lãi suất phù hợp khi phát hành trái phiếu xanh để đáp ứng nhu cầu tín dụng xanh.

Về phía NHTM

Thứ nhất, xây dựng các chính sách riêng cho hoạt động tín dụng xanh, gắn với mục tiêu xanh gồm năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, vệ sinh nước sạch,... sau khi NHNN ban hành hệ thống văn bản, quy định nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động này.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển sản phẩm tín dụng xanh, sử dụng hợp lý nguồn vốn từ các ngân hàng hay các chương trình dự án của Nhà nước cho các dự án “xanh” nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. Bên cạnh đó, các NHTM cũng cần phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm giảm thiểu lưu thông tiền mặt trong thị trường, góp phần phát triển sản phẩm tín dụng xanh; nâng cao năng lực tài chính bằng cách huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế hay các nhà tài trợ nước ngoài.

Thứ ba, tổ chức, đào tạo, tăng cường năng lực cho các tổ chức tín dụng, các cá nhân tham gia xây dựng và triển khai cơ chế chính sách cho sản phẩm tín dụng xanh nhằm nâng cao năng lực của toàn ngân hàng trong việc thực hiện tín dụng xanh.

Thứ tư, nâng cao nhận thức của mọi người dân, cơ quan, tổ chức về tầm quan trọng và vai trò của tăng trưởng xanh; nâng cao ý thức của mọi người trong việc sử dụng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, các nhân viên ngân hàng cũng phải được tập huấn thường xuyên để nâng cao hiểu biết về tín dụng xanh, từ đó có thể hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông bằng việc tuyên truyền về tín dụng xanh tại các hội thảo, hội nghị để có thể tiếp cận với nhiều khách hàng. Từ đó, cung cấp thông tin để khách hàng nắm bắt và hiểu rõ hơn về tín dụng xanh cũng như lợi ích của tín dụng xanh. Nhiều khách hàng quan tâm đến tín dụng xanh sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam.

Tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu nói chung và ngành Ngân hàng ở Việt Nam nói riêng để thực hiện tái sản xuất mở rộng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước cũng như tăng thị phần xuất khẩu ra thị trường thế giới. Bên cạnh đó, tín dụng xanh có vai trò lớn trong việc thúc đẩy quá trình phân công lao động xã hội và hợp tác kinh tế trong nước và quốc tế. Các chính sách tín dụng xanh cũng đóng góp tích cực cho sự phát triển hài hoà, cân bằng giữa kinh tế và môi trường, giảm thiểu tác động xấu của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhờ có nguồn vốn tín dụng xanh của ngân hàng nên các doanh nghiệp sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường có điều kiện bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời hay mở rộng nguồn vốn đảm bảo được quá trình sản xuất bình thường. Việc điều hoà vốn nhờ tín dụng xanh đã ổn định thị trường tiền tệ, phát triển cân đối các ngành, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế “nâu” sang “xanh” bền vững. Triển khai chương trình tín dụng xanh còn giúp ngân hàng giảm thiểu các khoản nợ khó đòi, tăng cường mức độ ổn định tài chính và bảo vệ hình ảnh thương hiệu trên thị trường, thực thi các hoạt động kiểm soát đầu tư trực tiếp của ngân hàng vào doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

1. Bảo Anh (2019), “Agribank là ngân hàng triển khai Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR)”.

2. Cát Nguyệt (2019), “Công bố 19 ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2019”.

3. Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

4. Hà Phương (2019), “Hệ luỵ phía sau cơn sốt năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.

5. Ngô Hải (2020), “Vinh danh các ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2020”.

6. PGS., TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa (2019), “Giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh”, Kỷ yếu hội thảo Tăng trưởng tín dụng xanh: cơ hội, thách thức và giải pháp.

7. Quyết định 813/QĐ-NHNN năm 2017 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

8. Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

9. Quyết định số 6104/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.

10. Thanh Hoa (2020), “Vì sao ngân hàng chưa thể ‘bung’ tín dụng xanh?”

11. Thùy Trang (2020), “Tín dụng xanh, mức tăng cao nhưng dư nợ còn thấp”

12. TS. Đặng Anh Tuấn, ThS. Phạm Hiền Lương (2020), “Phát triển hoạt động ngân hàng xanh - kết quả tại BIDV và kiến nghị”< https://thitruongtaichinhtiente.vn /phat-trien-hoat-dong-ngan-hang-xanh-ket-qua-tai-bidv-va-kien-nghi-28629.html>

13. TS. Nguyễn Hoàng Tiến (2019), “Tín dụng xanh – công cụ phát triển và xây dựng thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Tăng trưởng tín dụng xanh: cơ hội, thách thức và giải pháp.

14. TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2020), “Tín dụng xanh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu hội thảo Tăng trưởng tín dụng xanh: cơ hội, thách thức và giải pháp.

15. TS. Nguyễn Viết Lợi, ThS. Lưu Ánh Nguyệt (2019), “Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách”, Kỷ yếu hội thảo Tăng trưởng tín dụng xanh: cơ hội, thách thức và giải pháp.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 9/2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá xăng, dầu tăng 3 lần liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 490 đồng và dầu tăng 630-670 đồng một lít.

Mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang ở trong tình trạng tốt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước, họ nói rằng người tiêu dùng có tiền mặt trong ngân hàng lại háo hức chi tiêu và cũng muốn đi vay.

Các cơ quan của Quốc hội bàn cơ chế thử nghiệm cho Fintech

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 20/1, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo Quốc tế cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Sẽ mở cửa trường học sau Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp với 63 tỉnh, thành phố mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần phải quyết tâm để đưa học sinh sớm trở lại trường, cả những học sinh đã tiêm và chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25 (25th M-ATM) diễn ra ngày 19/1 tại Sihanoukville (Campuchia). Hội nghị do Campuchia làm Chủ tịch và Indonesia làm Phó Chủ tịch.

Tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại*

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 20/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.

“Đón xuân sang – Rước hổ vàng” cùng LienVietPostBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 22/1 đến hết ngày 20/2/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình Vòng quay may mắn “Đón xuân sang – Rước hổ vàng” trên ứng dụng LienViet24h của ngân hàng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận trước thuế FPT tăng trưởng trên 20%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 19,5% và 20,4% so với năm trước đó với đóng góp lớn nhất tới từ mảng công nghệ khi doanh thu thị trường nước ngoài đạt gần 650 triệu USD, bên cạnh khối viễn thông duy trì tăng trưởng bền vững.

VNPAY thúc đẩy thanh toán số trong lĩnh vực y tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đa dạng hình thức thanh toán, đơn giản hóa quy trình đặt khám chữa bệnh, tối ưu chi phí và an toàn là ưu điểm vượt trội của giải pháp thanh toán số được VNPAY đề cập trong buổi thảo luận chuyên đề Công nghệ thông tin trong y tế tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, vững vàng vượt qua đại dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cũng như kết quả kinh doanh cả năm. Theo đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận những kết quả phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

Đạm Phú Mỹ (DPM) tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) vừa thông báo ngày 28/1 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2021.

Giới thiệu AI Committee - MoMo khẳng định quyết tâm thực thi chiến lược AI-First

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2022, MoMo chính thức giới thiệu Hội đồng AI (AI Committee) quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). AI Committee của MoMo được kỳ vọng sẽ giúp công ty thực thi chiến lược AI-First một cách sâu sát với thực tế nhất, với tôn chỉ chung là “bình dân hóa AI” hướng đến phục vụ số đông người dùng, đối tác và từ đó mang lại giá trị cho chính công ty.

Năm 2021, Masan đạt 88.629 tỷ đồng doanh thu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 (số liệu sơ bộ của Ban điều hành, chưa kiểm toán) với doanh thu năm 2021 là 88.629 tỷ đồng.

Toyota Việt Nam trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức Lễ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phường Phúc Thắng và phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá xăng, dầu tăng 3 lần liên tiếp

Thị trường - Minh Hoàng - 15:11 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 490 đồng và dầu tăng 630-670 đồng một lít.

Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 16.480 tỷ đồng

Doanh nghiệp - T.Mai - 15:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) cho biết vừa được Bộ Tài Chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 14.380 tỷ đồng lên 16.480 tỷ đồng. Với số vốn tăng lần này, Sun Life Việt Nam trở thành một trong 3 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam.

Mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang ở trong tình trạng tốt

Nhìn ra thế giới - Gia Huy - 15:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước, họ nói rằng người tiêu dùng có tiền mặt trong ngân hàng lại háo hức chi tiêu và cũng muốn đi vay.

“Đón xuân sang – Rước hổ vàng” cùng LienVietPostBank

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Ngọc - 15:07 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 22/1 đến hết ngày 20/2/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình Vòng quay may mắn “Đón xuân sang – Rước hổ vàng” trên ứng dụng LienViet24h của ngân hàng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng.

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận trước thuế FPT tăng trưởng trên 20%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:59 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 19,5% và 20,4% so với năm trước đó với đóng góp lớn nhất tới từ mảng công nghệ khi doanh thu thị trường nước ngoài đạt gần 650 triệu USD, bên cạnh khối viễn thông duy trì tăng trưởng bền vững.

Manulife Việt Nam ra mắt phiên bản cải tiến của cổng thông tin khách hàng

Doanh nghiệp - S.A - 14:55 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến lược triển khai các giải pháp số hóa bằng việc ra mắt một phiên bản mới của trang thông tin khách hàng, nhằm mang lại một nền tảng thuận tiện và đơn giản giúp cho hơn 1 triệu khách hàng có thể tự quản lý tài khoản bảo hiểm của họ một cách dễ dàng.

Tết Nhâm Dần sẽ không còn cảnh xếp hàng dài để rút tiền tại các cây ATM

Hoạt động ngân hàng - Minh Ngọc - 14:45 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, dù nhu cầu sử dụng tiền tăng cao hơn nhưng việc rút tiền mặt đã không nhiều như những năm trước. Thay vào đó, các hình thức thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến hay ví điện tử được sử dụng rộng rãi.

Cảnh báo trò lừa đảo nâng cấp SIM 5G để chiếm đoạn tiền

Công nghệ - M.H - 11:01 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kẻ xấu dụ dỗ nạn nhân nâng cấp lên SIM điện thoại 5G, nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

VNPAY thúc đẩy thanh toán số trong lĩnh vực y tế

Tin hội viên - Quỳnh Dương - 11:00 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đa dạng hình thức thanh toán, đơn giản hóa quy trình đặt khám chữa bệnh, tối ưu chi phí và an toàn là ưu điểm vượt trội của giải pháp thanh toán số được VNPAY đề cập trong buổi thảo luận chuyên đề Công nghệ thông tin trong y tế tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các cơ quan của Quốc hội bàn cơ chế thử nghiệm cho Fintech

Công nghệ - M.H - 10:36 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 20/1, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo Quốc tế cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Sẽ mở cửa trường học sau Tết

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Triệu - 10:22 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp với 63 tỉnh, thành phố mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần phải quyết tâm để đưa học sinh sớm trở lại trường, cả những học sinh đã tiêm và chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.L - 10:14 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 25 (25th M-ATM) diễn ra ngày 19/1 tại Sihanoukville (Campuchia). Hội nghị do Campuchia làm Chủ tịch và Indonesia làm Phó Chủ tịch.

Ngân hàng tăng cường cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao dịp cuối năm

Hoạt động ngân hàng - Lan Nguyễn - 10:10 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhu cầu thanh toán hàng hóa dịch vụ qua các kênh online, giao dịch ngân hàng điện tử tăng mạnh trong dịp cuối năm, các ngân hàng tiếp tục cảnh báo khách hàng cẩn trọng với những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, tránh mất tiền trong tài khoản.

Tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại*

Tin tức - TTTCTT - 08:28 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 20/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.

Nghiên cứu vaccine mRNA của 3 nhà khoa học được vinh danh tại VinFuture lần thứ nhất

Tin tức - TTTCTT - 08:17 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ba nhà khoa học gồm Katalin Kariko, Drew Weissman và Pieter Rutter Cullis với công nghệ vaccine mRNA cứu sống hàng triệu người nhận giải thưởng lớn nhất của VinFuture, trị giá 3 triệu USD. Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất vừa diễn ra tối ngày 20/1, tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tin tức - H.Q - 07:37 21/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch của Emirates: "Sự cố 5G là sự cố lớn nhất mà tôi đã chứng kiến ​​trong sự nghiệp của mình"

Nhìn ra thế giới - Minh Ngọc - 19:30 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch của Emirates gọi tình huống này là "một trong những hành động phạm pháp, hoàn toàn vô trách nhiệm" mà ông từng thấy trong sự nghiệp hàng không của mình.

Chứng khoán hồi phục mạnh mẽ, cổ phiếu ngân hàng tăng ấn tượng

Thị trường - Quỳnh Dương - 17:45 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau hơn một tuần u ám, đặc biệt là 2 phiên đầu tuần lao dốc mạnh, thị trường bước vào nhịp khởi sắc trong phiên hôm qua và hồi phục mạnh mẽ trong phiên hôm nay (20/1).

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế

Tin tức - P.V - 17:25 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế.

Hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, vững vàng vượt qua đại dịch

Tin hội viên - Minh Ngọc - 17:08 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cũng như kết quả kinh doanh cả năm. Theo đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận những kết quả phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

Kỹ sư bảo mật Việt Nam được Apple vinh danh

Công nghệ - PV - 16:49 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhữ Bảo Châu, sinh năm 1997, đang làm việc tại Hà Nội đã tìm ra lỗ hổng trong máy chủ của Apple và được hãng này ghi nhận.

Đạm Phú Mỹ (DPM) tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 16:35 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) vừa thông báo ngày 28/1 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2021.

Nguyên nhân và cách khắc phục điện thoại Samsung sóng yếu

Công nghệ - M.H - 16:32 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong quá trình sử dụng Samsung, tình trạng sóng chập chờn, mất sóng liên tục xảy ra gây nên nhiều bất tiện cho bạn trong việc liên lạc và ảnh hưởng tới cuộc sống. Vậy tại sao Samsung sóng yếu? 

Nâng khống giá thiết bị y tế hơn 5 lần, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hầu tòa

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:20 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và đồng phạm trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế.

Giới thiệu AI Committee - MoMo khẳng định quyết tâm thực thi chiến lược AI-First

Công nghệ - H.C - 15:55 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2022, MoMo chính thức giới thiệu Hội đồng AI (AI Committee) quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). AI Committee của MoMo được kỳ vọng sẽ giúp công ty thực thi chiến lược AI-First một cách sâu sát với thực tế nhất, với tôn chỉ chung là “bình dân hóa AI” hướng đến phục vụ số đông người dùng, đối tác và từ đó mang lại giá trị cho chính công ty.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO