Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch

Bùi Trang| 04/02/2021 14:23
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn số 334/UBCK-GSĐC yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch báo cáo một số nội dung.

Điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) quy định công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch báo cáo về việc đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nêu trên trước ngày 20/2/2021.

Đối với các công ty vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, phải thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Nếu công ty không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì phải nộp hồ sơ hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN đề nghị Công ty tuân thủ quy định về quản trị công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo UBCKNN, công bố thông tin và niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định. Trường hợp có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ với Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN để được hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO