Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị xử phạt

Bùi Trang| 14/02/2023 08:56
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Do không thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin, hai doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính.

 

UBCK công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới có trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/QĐ-XPHC xử phạt công ty số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Công ty có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: BCTC năm 2019 đã kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 02/01/2020.

Đồng thời, UBCKNN cũng công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị xử phạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO