Vốn tín dụng là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Nam

T.H| 22/12/2021 09:38
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự phát triển mạnh mẽ mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn trong gần 15 năm qua, với nguồn vốn huy động tăng gần 12 lần, tín dụng tăng gần 8 lần (tổng dư nợ hiện đạt khoảng gần 84.000 tỷ đồng) cơ bản đã đóng góp một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và toàn tỉnh Quảng Nam nói chung.

Ngày 21/12/2021, đồng chí Đào Minh Tú - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Phó Thống đốc Thường trực NHNN đã có buổi làm việc trực tuyến với Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tham dự buổi làm việc, tại điểm cầu NHNN có đại diện: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN, các NHTM Nhà nước. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Nam có ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh, một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn…

Nghị quyết 26-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược và là lĩnh vực trọng tâm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Sau gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn.

Nghị quyết 26-NQ/TW là Nghị quyết đầu tiên của Trung ương về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì vậy, cần thực hiện tổng kết sâu sắc, toàn diện, khách quan, khoa học, bám sát thực tế, phản ảnh đúng thực tế theo chỉ đạo của Trung ương. Ngoài các nội dung tổng kết theo đề cương của Trung ương, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đề nghị tỉnh Quảng Nam đánh giá thêm những kết quả đạt được, nhất là việc vận dụng Nghị quyết vào phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; các mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả; các bài học kinh nghiệm của địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đánh giá thêm nội dung xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để tạo đột phá trong lĩnh vực này; Đề xuất về quan điểm, định hướng, cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự thay đổi của bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước để Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Trình bày Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức tổng kết; đánh giá tình hình, kết quả triển khai 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm, thuỷ sản trong GRDP giảm từ 25,84% năm 2008 xuống còn khoảng 14,5% năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2020 là 4,16% (cao hơn mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 26 của Trung ương là 3,5%-4%/năm và tốc độ tăng trưởng bình quân ngành này toàn quốc – 2,94%)…

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có 113/194 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 58%; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 15,96 tiêu chí/xã; 03 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã huy động đa dạng các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó vốn tín dụng ngân hàng chiếm 48,4%, vốn ngân sách nhà nước chiếm 43,4%, vốn huy động doanh nghiệp, hợp tác xã 2,6%; vốn nhân dân đóng góp 5,6%.

Ông Phan Việt Cường chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Nam

Để tăng cường nguồn lực cho phát triển kinh tế nông thôn, ông Trần Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn với trên 400/2.946 doanh nghiệp đã đầu tư, trong đó, lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản có hơn 164 dự án đầu tư. Đồng thời, quan tâm đa dạng hoá các nguồn lực cho phát triển lĩnh vực này, từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, các nguồn lực của tỉnh, vốn vay nước ngoài, vốn tín dụng, vốn đầu tư của người dân, doanh nghiệp.

Sự phát triển mạnh mẽ mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn trong gần 15 năm qua, với nguồn vốn huy động tăng gần 12 lần, tín dụng tăng gần 8 lần (tổng dư nợ hiện đạt khoảng gần 84.000 tỷ đồng) cơ bản đã đóng góp một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và toàn tỉnh Quảng Nam nói chung. “Những kết quả trên khẳng định việc ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chia sẻ kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đại diện NHNN Chi nhánh Quảng Nam cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có tốc độ tăng trưởng tốt qua các năm với mức tăng bình quân chung đạt 24,37% (cao hơn tăng trưởng tín dụng bình quân lĩnh vực này của cả nước), những năm gần đây luôn chiếm tỷ trọng khá cao (năm 2020 gần 28%) trong tổng tín dụng chung của tỉnh; tín dụng nông nghiệp nông thôn tập trung chủ yếu cho cá nhân, hộ gia đình (chiếm 81%), tiếp đến là doanh nghiệp (chiếm 18%). Đến nay, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Vốn tín dụng cũng đã góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, với tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến nay đạt trên 17.478 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nguồn vốn thực hiện chương trình này.

Tiếp tục đồng hành phát triển kinh tế “tam nông”

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Nam đã đạt được qua gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt từ các cấp, các ngành của tỉnh, kể từ sau khi có Nghị quyết 26-NQ/TW đến nay, tỉnh đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, Phó Thống đốc cho biết, NHNN đã ban hành đầy đủ khung khổ pháp lý, quy định làm cơ sở để TCTD cho vay đối với khách hàng, trên tinh thần trao quyền tự chủ, thỏa thuận tối đa cho TCTD và khách hàng. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã có 01 Nghị định riêng về tín dụng để phục vụ phát triển lĩnh vực này với nhiều cơ chế hỗ trợ như: Cho vay không có tài sản bảo đảm từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị (mức vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70%-80% dự án, phương án); chính sách xử lý nợ bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan bất khả kháng (cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm, khoanh nợ)... NHNN còn có chính sách trần lãi suất ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực này thấp hơn lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường (hiện là 4,5%/năm).

Ngoài ra, NHNN cũng đã hướng dẫn và chỉ đạo TCTD tích cực triển khai các chương trình tín dụng đặc thù trong nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68, cho vay đóng tàu theo Nghị định 67, cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30...

“Trên toàn quốc, tín dụng nông nghiệp, nông thôn luôn có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung (bình quân giai đoạn 2008-2020 tăng 18,59%) và tăng gấp gần 9 lần trong gần 15 năm qua, đến nay, đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 25,11% tổng dư nợ nền kinh tế”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hàng năm, NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các TCTD mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực hiện các giải pháp khơi thông, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng, góp phần khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Nam cần nắm bắt kịp thời các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương để kịp thời chỉ đạo các TCTD cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn của người dân và có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện tăng khả năng tiếp cận vốn; Thực hiện kịp thời và đồng bộ các chủ trương, giải pháp của Ngành, của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo bằng các chương trình hành động, kế hoạch và việc làm cụ thể, khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu về vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn.

Đối với hội sở chính các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn, Phó Thống đốc yêu cầu cần bám sát và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương để đầu tư cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; Tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn vốn để cho vay phát triển ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, đời sống chính đáng của nông dân; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động, để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vốn của người dân khu vực này; Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở nông thôn...

Về phía tỉnh Quảng Nam, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng mong muốn và đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, triển khai đồng bộ các chính sách phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội của địa phương nói chung, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng để tạo hiệu ứng lan tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vốn tín dụng là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO