Xử phạt vi phạm hành chính 2 công ty quản lỹ quỹ

Bùi Trang| 24/10/2022 09:56
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực và Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital.

 

Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực bị xử phạt 265 triệu đồng

Theo đó, ngày 19/10/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 321/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) với tổng số tiền 265 triệu đồng. Cụ thể, công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị. Công ty thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định.

Công ty còn bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ như quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty.

Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital bị xử phạt 145 triệu đồng

Cũng ngày 19/10/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 769/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital (có trụ sở tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Công ty bị xử phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Công ty đã có hành vi vi phạm không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty bị phạt tiền 60 triệu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ cung cấp: không ban hành quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt vi phạm hành chính 2 công ty quản lỹ quỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO