Thứ 7, 15/08/2020
  • VN-Index: 850.74-4.31-0.5%
  • HN-Index: 116.23-0.64-0.54%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến thu nhập của ngành Ngân hàng năm 2020

Thanh Hải - Nghiên cứu - Trao đổi - 21/04/2020 12:23
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tích cực thực hiện, triển khai hàng loạt các giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế cùng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, bản thân các NHTM cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, dự báo: thu nhập hoạt động sẽ giảm ít nhất là khoảng 30-34 ngàn tỷ đồng, tương đương giảm 20-25% kế hoạch lợi nhuận ban đầu.

Để mang lại một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh thu nhập/lợi nhuận của ngành Ngân hàng năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Covid-19 đến thu nhập của ngành Ngân hàng”. Báo cáo này tập trung vào 2 nội dung chính: Đánh giá tác động của đại dịch đối với thu nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2020; và gợi ý một số giải pháp.

Thu nhập của các NHTM có thể bị giảm khoảng 30-34 nghìn tỷ đồng

Để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu nhập ngành Ngân hàng Việt Nam, nhóm nghiên cứu rà soát, tổng hợp các yếu tố dự kiến có tác động trọng yếu và phân chia thành 2 nhóm chính:

Nhóm 1 - các yếu tố tác động trực tiếp (do thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế), gồm: Giảm lãi suất 0,5-1,5% đối với dư nợ hiện hữu bị ảnh hưởng bởi đại dịch và cần cơ cấu lại (theo NHNN, khoảng 2 triệu tỷ đồng); giảm lãi suất bình quân 1-2,5% đối với cho vay mới (tổng quy mô các gói tín dụng mà các NHTM cam kết cho vay mới lên đến 600 nghìn tỷ đồng); cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt; và miễn hoặc giảm phí chuyển tiền/thanh toán.

Nhóm 2 - các yếu tố tác động gián tiếp (do hoạt động kinh doanh khó khăn), gồm: Giảm thu lãi do tăng trưởng tín dụng thấp; và tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRRTD) do nợ xấu tăng.

Báo cáo đưa ra một số giả định: Với ảnh hưởng của dịch Covid-19, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2020 khả năng khó đạt. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt trong quý 2 (kịch bản cơ sở của Viện), dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 11%; Quy mô tín dụng bình quân trong năm bằng khoảng 90% dư nợ tín dụng cuối kỳ (tương đương số liệu thực tế giai đoạn 2017-2020 của BIDV); Lãi suất cho vay bình quân của hệ thống ngân hàng là 7%/năm (theo WB năm 2019); Chi phí quản lý không đổi so với kế hoạch (có thể tăng chi phí phòng dịch nhưng lại giảm chi phí lễ tân, khánh tiết, xăng dầu, 1 số ngân hàng giảm chi phí lương,...); Tổng lợi nhuận trước thuế của các NHTM với kế hoạch ban đầu tăng trưởng khoảng 30% so với 2019.

Từ những yếu tố và giả định trên, báo cáo đưa ra những đánh giá chi tiết tác động của các yếu tố đến thu nhập của ngành năm 2020, trong đó:

Đối với tác động trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ nền kinh tế: Ước tính tổng thu nhập của các TCTD năm 2020 sẽ giảm từ 17.722 đến 21.828 tỷ đồng, với 4 cấu phần:

Giảm lãi suất 1-1,5% đối với dư nợ hiện hữu: Theo NHNN, hiện có khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, một tỷ lệ dư nợ nhất định đang hưởng chính sách ưu đãi trước đây (đối tượng ưu tiên, các gói tín dụng cạnh tranh,...) sẽ không được giảm trừ lãi suất tiếp (tại BIDV khoảng 10%). Như vậy, còn khoảng 90% dư nợ, tức 1,8 triệu tỷ đồng dự kiến được hưởng cơ chế giảm lãi suất do dịch Covid-19. Mặc dù cơ cấu nền khách hàng các ngân hàng khác nhau, tuy nhiên để ước tính sát nhất số tiền hỗ trợ, có thể giả định cơ cấu dư nợ theo các mức lãi suất ưu đãi của toàn hệ thống tương tự BIDV. Báo cáo ước tính, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 11.475 tỷ đồng.

Giảm lãi suất đối với khoản vay mới: Cập nhật đến ngày 16/4, các TCTD cam kết cung ứng các gói tín dụng cho khách hàng mới với tổng quy mô lên đến 600 nghìn tỷ đồng, lãi suất giảm từ 1-2,5%. Giả định toàn bộ quy mô gói được giải ngân hết và các NHTM có thể được NHNN hỗ trợ tái cấp vốn. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này có thể là 2.430 tỷ đồng hoặc 6.075 tỷ đồng.

Cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt: Để ước tính sơ bộ, báo cáo giả định: 20% dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị quá hạn, khoảng 400 nghìn tỷ đồng; thời gian quá hạn là 3 tháng; mức lãi suất phạt bằng 50% lãi suất trong hạn. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 3.500 tỷ đồng.

Miễn hoặc giảm phí chuyển tiền/thanh toán: Với các quyết định miễn, giảm phí thời gian qua, báo cáo dự báo NASPAS sẽ hỗ trợ các NHTM khoảng 461 tỷ đồng; các NHTM hỗ trợ khách hàng khoảng 778 tỷ đồng.

Đối với các yếu tố tác động gián tiếp: Ước tính tổng thu nhập năm 2020 của các TCTD sẽ bị giảm khoảng 12.268 tỷ đồng với 2 cấu phần chính:

Một là, giảm thu nhập từ lãi do tín dụng tăng trưởng thấp. Với mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 khoảng 11%, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống  thấp so mục tiêu (14%) là 245.862 tỷ đồng; dư nợ bình quân thấp so mục tiêu là 221.276 tỷ đồng; NIM cho vay bình quân ước tính thận trọng khoảng 2,5%/năm (theo WB năm 2019 khoảng 2,7%). Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 5.532 tỷ đồng

Hai là, tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do nợ xấu tăng. Theo NHNN, với kịch bản dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát trong quý 2, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 là 3,7%. Như vậy, so với mục tiêu trước đây (khoảng 3% đến cuối năm 2020), dư nợ xấu tăng thêm khoảng 63.700 tỷ đồng, dư nợ xấu bình quân tăng thêm khoảng 57.330 tỷ đồng. Giả định: tỷ lệ chi phí DPRRTD/dư nợ xấu bình quân năm 2020 khoảng 47% (tương đương với mức bình quân giai đoạn 2017-2019, theo số liệu báo cáo tài chính của top 10 NHTM có thị phần tín dụng lớn nhất); Các ngân hàng sẽ trích chi phí DPRRTD trong 4 năm tiếp theo để tránh tác động đột ngột vào lợi nhuận kinh doanh. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 6.736 tỷ đồng.

Với những giả định như trên, TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV dự báo: “Thu nhập của các NHTM năm 2020 có thể bị giảm khoảng 30-34 nghìn tỷ đồng, tương đương 26-30% tổng lợi nhuận năm 2019, hay giảm 20-23% thu nhập so với kế hoạch kinh doanh ban đầu”.

 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, mức giảm thu nhập này có thể ít hơn nhờ: thu nhập gia tăng từ các dịch vụ ngân hàng số (phí chuyển tiền/thanh toán giảm nhưng quy mô, số hượng giao dịch tăng lên); và ngân hàng tiết giảm chi phí. Dù vậy, các NHTM lại gặp bất lợi từ nguồn thu và xử lý nợ ngoại bảng kém đi.

Báo cáo cũng cho biết, việc tính toán này phụ thuộc rất nhiều vào mức trích lập DPRRTD tăng thêm trong năm của các ngân hàng. Hiện nay, NHNN đã cho phép không chuyển nhóm nợ, nên có thể áp lực trích DPRRTD sẽ không tập trung vào năm 2020 nhưng sẽ có thể dồn vào năm 2021. Hơn nữa, dư nợ xấu có thể không tăng cao như ước tính hiện nay do phụ thuộc vào khả năng phục hồi của các doanh nghiệp sau dịch bệnh (về cơ bản nền kinh tế Việt Nam vẫn đang có nền tảng tốt, dự báo tăng trưởng khoảng 4,8-5% năm 2020, theo kịch bản cơ sở của Viện).

Theo đó, dự báo mức giảm thu nhập cả năm 2020 (ước tính thận trọng) ở mức khoảng 26-30 nghìn tỷ đồng (trong tổng lợi nhuận của hệ thống năm 2020 ước đạt khoảng 118-122 nghìn tỷ đồng, đã tính đến tác động của đại dịch Covid-19).

Như vậy, mức giảm thu nhập tương đương 21-25% lợi nhuận toàn ngành năm 2020; khi đó, lợi nhuận của các NHTM sẽ tăng ở mức rất thấp, khoảng 4-6% so với năm 2019. “Nếu tính đúng mức trích lập DPRRTD do nợ xấu (không trích dần trong 4 năm) thì lợi nhuận ngành ngân hàng chỉ ở mức 94-98 nghìn tỷ đồng, giảm 14-18% so với năm 2019”, báo cáo cho biết.

Gợi ý 6 giải pháp đối với TCTD

Từ kết quả đánh giá, có thể thấy dịch Covid-19 có thể tác động lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của cả hệ thống ngân hàng. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, báo cáo đề xuất 6 gợi ý giải pháp:

Thứ nhất, xác định, tính toán mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh lên lợi nhuận và vốn; đa dạng hóa nguồn thu để giảm rủi ro khi cơ cấu thu nhập còn tập trung vào tín dụng, bù đắp phần giảm để cập nhật kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Thứ hai, cập nhật liên tục các thay đổi về chính sách, lãi suất để tránh gây tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Thứ ba, rà soát, cập nhật chiến lược kinh doanh đến 2025 (nếu cần). Nên xem xét rà soát lại về mức độ tăng trưởng tín dụng phù hợp.

Thứ tư, thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, nợ xấu thông qua: nắm bắt kịp thời và bám sát các lĩnh vực/khu vực/khách hàng có nguy cơ và rủi ro cao do ảnh hưởng từ dịch bệnh; rà soát lại tổng thể danh mục, quy trình, hệ thống xếp hạng tín dụng và điều chỉnh/áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro cần thiết.

Thứ năm, thiết kế các biện pháp khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều hơn sản phẩm số; phát triển trước các chính sách, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng phù hợp với xu hướng thị trường trong và sau dịch bệnh (nhất là mảng bán lẻ).

Thứ sáu, rà soát, phác thảo các biện pháp để tiết giảm chi phí phù hợp. Trong đó, xem xét áp dụng chế độ lương linh hoạt hơn để tránh áp lực chi phí kỳ giữa năm. Tuy nhiên, phấn đấu không phải cắt giảm lương của CBNV; đồng thời, cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ về tăng năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Khai mạc hội nghị nhóm tư vấn AIPA lần thứ 11

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020, ngày 14/8/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11 do Quốc hội Philipines đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN năm 2021-2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán).

Nhiệm vụ của NHNN góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Nghị quyết số 115/NQ-CP do Chính phủ vừa ban hành về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030 và giao các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Ngân hàng cảnh báo về hành vi giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Mặt bằng lãi suất huy động VND có xu hướng giảm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê về thị trường tiền tệ vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cho biết, mặt bằng lãi suất huy động VND có xu hướng giảm trong tuần từ ngày 3-7/8/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong chương trình phiên họp thứ 47, chiều ngày 12/8, với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030.

Vietcombank trao 5 tỷ đồng chống COVID-19 ủng hộ Đà Nẵng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP Đà Nẵng, chiều ngày 13/8/2020 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng UBND TP Đà Nẵng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố mua sinh phẩm chẩn đoán COVID-19.

Mcredit tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa trao nhiều phần quà gồm bộ đồ bảo hộ, máy đo thân nhiệt, bình phun khử khuẩn, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... cho các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 692 - Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình), Trường quân sự Quân Khu 5 (TP Đà Nẵng) để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của quân đội.

BIC chi trả bảo hiểm hơn 2,6 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách tại Quảng Bình

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/8/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) đã gặp gỡ và trao hơn 2,6 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân các khách hàng không may gặp rủi ro trong vụ tai nạn lật xe khách cuối tháng 7/2020 tại cầu Trạ Ang, tỉnh Quảng Bình.

Thẻ tín dụng quốc tế S-Care của SCB được The Asian Banker vinh danh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Mô hình kinh doanh tốt nhất – Best Business Model” dành cho thẻ tín dụng quốc tế S-Care. Giải thưởng do The Asian Banker - Tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á - Thái Bình Dương  trao tặng.

Mua sắm trực tuyến, nhận ngay ưu đãi giảm giá 10% trên  ứng dụng của 5 ngân hàng lớn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thỏa sức mua sắm trực tuyến trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank VietinBank, BIDV, Agribank, VPBank để nhận ngay ưu đãi giảm giá 10% cho tổng giá trị đơn hàng.

Đầu tư chứng chỉ quỹ: Cơ hội sinh lời hấp dẫn và an toàn

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Được coi là kênh đầu tư an toàn và có khả năng sinh lời hấp dẫn, chứng chỉ quỹ ngày càng chứng tỏ sức hút với những ai đang có dòng tiền nhàn rỗi, muốn gia tăng cơ hội phát triển tài chính mà vẫn có thời gian để tập trung cho những mục tiêu quan trọng khác.

BIDV tổ chức Lễ phát động Chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/8/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng, với chủ đề “BIDV Digi Up - Thay đổi đổi để dẫn đầu”. Đây là một bước đi mạnh mẽ của BIDV trong nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn...

Tận hưởng "Vũ trụ siêu miễn phí" cùng cơn mưa quà tặng với gói tài khoản MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tưng bừng chào đón sinh nhật lần thứ 29, MSB mang đến “Vũ trụ siêu miễn phí’ dành riêng cho các chủ tài khoản với nhiều lợi ích vượt trội, miễn tới 50 loại phí giao dịch cùng “cơn mưa” gần 20.000 quà tặng hấp dẫn như xe SH, giải hoàn tiền, tài khoản số đẹp…

Vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Nghiên cứu - Trao đổi - Ngô Chín - 07:30 15/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có ít nghiên cứu về việc kết hợp ba nguồn lực vô hình: vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng.

Khai mạc hội nghị nhóm tư vấn AIPA lần thứ 11

Tin tức - P.V - 21:22 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020, ngày 14/8/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11 do Quốc hội Philipines đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vietcombank trao 5 tỷ đồng chống COVID-19 ủng hộ Đà Nẵng

Sống đẹp - Mai Hương - 16:41 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP Đà Nẵng, chiều ngày 13/8/2020 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng UBND TP Đà Nẵng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố mua sinh phẩm chẩn đoán COVID-19.

Mcredit tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Sống đẹp - Lê Giang - 16:39 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa trao nhiều phần quà gồm bộ đồ bảo hộ, máy đo thân nhiệt, bình phun khử khuẩn, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... cho các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 692 - Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), Trung đoàn 568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình), Trường quân sự Quân Khu 5 (TP Đà Nẵng) để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung của quân đội.

Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN năm 2021-2023

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 16:04 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán).

Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 17/8-18/9

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 16:00 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính.

VNDIRECT triển khai giải pháp định danh khách hàng điện tử eKYC

Công nghệ - Thanh Hải - 15:56 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/8/2020, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT cho biết, vừa triển khai giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC), hỗ trợ khách hàng mở mới tài khoản và xác thực trực tuyến trên ứng dụng di động một cách tiện lợi, an toàn mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch.

Vinaconex rút vốn khỏi dự án Bắc An Khánh

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 15:53 14/08/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty CP Vinaconex vừa công bố việc thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh - chủ đầu tư dự án Splendora ở Hoài Đức (Hà Nội).

BIC chi trả bảo hiểm hơn 2,6 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe khách tại Quảng Bình

Tin hội viên - Thu Trang - 11:11 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/8/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) đã gặp gỡ và trao hơn 2,6 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân các khách hàng không may gặp rủi ro trong vụ tai nạn lật xe khách cuối tháng 7/2020 tại cầu Trạ Ang, tỉnh Quảng Bình.

Nhiệm vụ của NHNN góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chính sách mới - P.V - 08:51 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Nghị quyết số 115/NQ-CP do Chính phủ vừa ban hành về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030 và giao các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Các điều kiện phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Trần Nguyễn Minh Hải - 07:30 14/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghiên cứu đề xuất 6 khuyến nghị liên quan trực tiếp đến các điều kiện trên nhằm góp phần phát triển quỹ hưu trí trên thị trường chứng khoán (TTCK) tại Việt Nam.

Công bố Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore 2020

Công nghệ - Kim Xuân - 16:54 13/08/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore (SFF) và Tuần lễ Sáng tạo và Công nghệ Singapore (SWITCH) 2020 sẽ kéo dài 5 ngày từ 7 - 11/12/2020 tại Singapore.

EuroCham hỗ trợ 12.000 test xét nghiệm Anti-SARS-CoV-2

Sống đẹp - P.V - 15:51 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/8/2020, Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán thuộc EuroCham đã trao 12.000 test xét nghiệm Anti-SARS-CoV-2 cho Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều người mua biệt thự FLC Quy Nhơn bị tạm dừng quyền cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:49 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cá nhân mua 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng Khu đô thị du lịch sinh thái FLC ở TP Quy Nhơn , tỉnh Bình Định sẽ phải tạm dừng quyền cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp… để chờ hướng dẫn mới.

Ngân hàng cảnh báo về hành vi giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 14:34 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Mặt bằng lãi suất huy động VND có xu hướng giảm

Vấn đề - Nhận định - P.V - 11:47 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê về thị trường tiền tệ vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cho biết, mặt bằng lãi suất huy động VND có xu hướng giảm trong tuần từ ngày 3-7/8/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

Tin tức - P.V - 11:43 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong chương trình phiên họp thứ 47, chiều ngày 12/8, với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030.

Ford Everest dẫn đầu doanh số bán hàng phân khúc SUV hạng trung

Doanh nghiệp - P.V - 11:41 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam vừa cho biết, doanh số bán lẻ các mẫu xe ô tô của hãng trong tháng 7/2020 tiếp tục tăng trưởng đều với mức 13% so với tháng trước, tương đương 2.225 xe được giao tới tay khách hàng.

Thẻ tín dụng quốc tế S-Care của SCB được The Asian Banker vinh danh

Tin hội viên - Đ.P - 10:13 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Mô hình kinh doanh tốt nhất – Best Business Model” dành cho thẻ tín dụng quốc tế S-Care. Giải thưởng do The Asian Banker - Tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á - Thái Bình Dương  trao tặng.

Mua sắm trực tuyến, nhận ngay ưu đãi giảm giá 10% trên  ứng dụng của 5 ngân hàng lớn

Sản phẩm, dịch vụ - T.H - 09:42 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thỏa sức mua sắm trực tuyến trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank VietinBank, BIDV, Agribank, VPBank để nhận ngay ưu đãi giảm giá 10% cho tổng giá trị đơn hàng.

Đầu tư chứng chỉ quỹ: Cơ hội sinh lời hấp dẫn và an toàn

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 09:18 13/08/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Được coi là kênh đầu tư an toàn và có khả năng sinh lời hấp dẫn, chứng chỉ quỹ ngày càng chứng tỏ sức hút với những ai đang có dòng tiền nhàn rỗi, muốn gia tăng cơ hội phát triển tài chính mà vẫn có thời gian để tập trung cho những mục tiêu quan trọng khác.

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính sách mới - H.Q - 09:16 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng vừa được ban hành về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Chính sách mới - P.V - 09:03 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 5772/NHNN-TD đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các TCTD) đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

BVSC: VND đang neo tương đối ổn định đối với đồng USD

Vấn đề - Nhận định - P.V - 08:56 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VND trong những tuần gần đây giảm giá so với các đồng tiền khác, qua đó có thể mang đến thuận lợi nhất định cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Chính sách mới - P.V - 08:53 13/08/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO