Tin tức

11 kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Minh Ngọc 06/07/2024 20:17

Chiều ngày 6/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2024. Buổi họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn Chính phủ, chủ trì.

img_9442.jpeg
Quang cảnh họp báo. Nguồn: VGP

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế nhìn chung đã phục hồi trở lại như trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Tính chung 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, với 11 kết quả nổi bật:

(1) Tăng trưởng GDP quý II phục hồi mạnh, đạt 6,93%, tính chung 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2023 (3,84%) và vượt kịch bản tại Nghị quyết 01 (5,5-6%). Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tốt (nông nghiệp tăng 3,38%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%; dịch vụ tăng 6,64%).

(2) Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,08% (lạm phát cơ bản tăng 2,75%). An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu gạo đạt trên 4,6 triệu tấn, kim ngạch gần 3 tỷ USD, tăng lần lượt 10,4% và 32% so với cùng kỳ); cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

(3) Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu lớn, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán. Tính chung 6 tháng xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%; xuất siêu 11,63 tỷ USD.

(4) Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 8,6%. Số lượt khách quốc tế 6 tháng đạt trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ 2023 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch COVID-19).

(5) Tình hình tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục được cải thiện rõ nét. Tổng thu NSNN 6 tháng đạt 60% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi NSNN được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

(6) Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý II tăng 7,5%; tính chung 6 tháng tăng 6,8% (trong đó vốn đầu tư của khu vực nhà nước tăng 4,8%; khu vực ngoài nhà nước tăng 6,7%, khu vực FDI tăng 10,3%). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 29,39% kế hoạch. Thu hút FDI 6 tháng đạt 15,19 tỷ USD, tăng 13,1%; vốn FDI thực hiện đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% (cao nhất 5 năm qua).

(7) Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tăng. Tính chung 6 tháng có 80.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,1% và 39.100 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

(8) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Trong quý II có 95,1% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ. Thu nhập bình quân của lao động 6 tháng đạt 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ 21.300 tấn gạo cứu đói; cấp phát hơn 26,2 triệu thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các hoạt động văn hoá, lễ hội, thể thao được tổ chức vui tươi, an toàn, lành mạnh.

(9) Cải cách hành chính được chú trọng, nhất là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

(10) Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh; uy tín và vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

(11) Triển khai hiệu quả tăng thu, tiết kiệm chi, cơ cấu lại đầu tư công để có khoảng 700 nghìn tỷ đồng thực hiện tăng lương với lộ trình phù hợp, được dư luận, người hưởng lương đồng tình cao.

img_9443.jpeg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 tại buổi họp báo. Nguồn: VGP

Khẳng định những kết quả đạt được là cơ bản nhưng Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng cho biết, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung ứng phó, xử lý, khắc phục, trong đó nổi lên là: (1) sức ép chỉ đạo điều hành còn cao, nhất là kiểm soát lạm phát, tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô do tác động từ bên ngoài; (2) tăng trưởng kinh tế ở một số địa phương còn thấp; (3) tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; (4) tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt thấp hơn cùng kỳ; (5) thị trường bất động sản bước đầu ổn định, nhưng khó khăn, vướng mắc còn chậm được giải quyết; (6) một số bộ, cơ quan chưa đảm bảo thời hạn trình các dự án luật; còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực; (7) đời sống một bộ phận người dân khó khăn…

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình quốc tế, khu vực, trong nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề ra các mục tiêu trong thời gian tới, cụ thể là: Nỗ lực tăng trưởng khoảng 6,5-7% trong quý III và đạt cao hơn trong quý IV/2024; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát giữ ở mức cho phép dưới 4,5%; bảo đảm các cân đối lớn và có thặng dư; bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính quốc gia, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, hài hòa và tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường quản lý thu, tiết kiệm chi NSNN. Đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế. Tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất; rà soát các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hiệu quả các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán. Bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm.

Thứ ba, quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 5 Tổ công tác của Thủ tướng và 26 Tổ công tác của thành viên Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Xây dựng, tổ chức tốt Chương trình thi đua 500 ngày nỗ lực cố gắng hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Nước và 50 năm giải phóng miền Nam.

Thứ tư, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và có cơ chế, chính sách cụ thể, hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng, đô thị; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn, AI…). Đồng thời, thúc đẩy tăng cung của nền kinh tế.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị định, thông tư, bảo đảm đồng thời với hiệu lực của các luật. Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai các quy hoạch. Quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, Đề án 06, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thứ sáu, chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai tăng lương. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; phòng chống đuối nước, nhất là ở trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Chú trọng giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả...

Thứ bảy, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao; phòng chống cháy nổ.

Thứ tám, triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế.

Thứ chín, tăng cường thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chú trọng cổ vũ tinh thần phấn đấu vươn lên; thông tin về hình ảnh đổi mới sáng tạo, mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình tiên tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
11 kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO