Văn hóa

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Nguyễn Đức Lệnh 25/03/2023 16:30

Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

 Ngân hàng là một trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, vì vậy vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn ngành Ngân hàng cũng rất lớn, bởi chính yêu cầu về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như nhiệm vụ phát triển ngành, với vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển. Thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Ngân hàng trong suốt 30 năm qua và trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển này.

Vai trò cũng như những kết quả quan trọng mà Công đoàn ngành Ngân hàng đạt được trong 30 năm qua gắn liền và thể hiện trên 3 phương diện chính sau:

Thứ nhất, thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam và của NHTW, hoạt động phối hợp xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chính sách đã giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại mỗi đơn vị công đoàn cơ sở nắm vững đường lối chủ trương chính sách, nhận thức rõ trách nhiệm của đoàn viên, từ đó không chỉ chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt chính sách mà trên hết góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, qua đó cùng tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần cùng ngành ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao phó. Cụ thể, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tăng trưởng ổn định và bền vững, ngay cả trong những gian đoạn khó khăn nhất: khủng hoảng kinh tế và thiên tai dịch bệnh. Đây là kết quả quan trọng mang dấu ấn truyền thống lịch sử của ngành, dấu ấn của đoàn kết và sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên và đoàn viên công đoàn Việt Nam.

Thứ hai, thông qua hoạt động công đoàn, và sự phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng có chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để ngành ngân hàng thực hiện đổi mới và phát triển gắn liền với quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước, với những kết quả đạt được nổi bật về sự phát triển của hệ thống các TCTD: đa dạng về hình thức sở hữu, quy mô và mạng lưới hoạt động không ngừng tăng trưởng trong suốt 30 năm qua; sự phát triển vượt bậc về công nghệ ngân hàng hiện đại và dịch vụ ngân hàng, trong đó hình thành một số TCTD uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng trong đối với quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Thứ ba, qua hoạt động chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, công đoàn viên và người lao động; hoạt động thi đua, văn hóa thể thao và an sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã không chỉ tạo động lực tinh thần để cán bộ nhân viên làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển mà con xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về thi đua; đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ ngân hàng và chuyển đổi số cũng như công tác an sinh xã hội và đóng góp cho xã hội, Trong đó, không thể không nhắc đến dấu ấn và kết quả nổi bật của ngành ngân hàng trong công tác phòng chống đại dịch lịch sử mang tên COVID-19, theo đó ngành ngân hàng, công đoàn ngành đã có đóng góp quan trọng cho hoạt động này, từ cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế vượt qua khó khăn đến đóng góp tài chính cho quỹ vacxin, cũng như trang thiết bị y tế, con người tham gia tuyến đầu phòng chống dịch...

Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động, duy trì hoạt động ngân hàng trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế được thông suốt có ý nghĩa rất quan trọng và để lại những dấu ấn khó quên về tinh thần trách nhiêm của mỗi cán bộ nhân viên, đoàn viên công đoàn, vừa đảm bảo hoạt động ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, vừa phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên ngân hàng, khách hàng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn là dấu ấn về sự phát triển của dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện cho người dân hạn chế tiếp xúc để phòng chống dịch, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu về mua bán hàng hóa, phục vụ cho tiêu dùng sinh hoạt thông qua sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại để thanh toán, mua bán trực tuyến, mua bán trên các trang thương mại điện tử và phương tiện giao thông công nghệ.

Với những kết quả mang lại đó, 30 năm hình thành và phát triển, hoạt động công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng và ý nghĩa động lực thúc đẩy phát triển ngành, bởi thông qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào là cán bộ ngân hàng Việt Nam, với truyền thống yêu nước, sáng tạo và phát huy tinh thần “con đường tiền tệ” trong thời kỳ đổi mới để tiếp tục phát triển ngành ngân hàng vững mạnh, góp phần phát triển đất nước ta ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO