Tin hội viên

ACB sẵn sàng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thanh toán theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN

P.V 03/05/2024 08:30

Từ ngày 1/6 tới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ triển khai tính năng đăng ký dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng trên kênh giao dịch Mobile Banking. Các tính năng như: gửi thông báo đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác, xác thực giao dịch bằng nhận dạng sinh trắc học… sẽ triển khai từ ngày 1/7/2024 theo đúng quy định tại Quyết định 2345/QĐ-NHNN.

acb-logo.jpg
ACB sẵn sàng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thanh toán theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN

Trong báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 2345/QĐ-NHNN (Quyết định 2345) vừa gửi tới Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ACB cho biết đã sẵn triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 1/6/2024, ngân hàng sẽ triển khai tính năng đăng ký dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học cho khách hàng cá nhân sử dụng trên kênh giao dịch là Mobile Banking. Từ ngày 1/7/2024, hàng loạt giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sẽ được triển khai, cụ thể:

Đối với khách hàng cá nhân:

Với kênh giao dịch là Mobile Banking: triển khai một loạt giải pháp: Triển khai tính năng gửi thông báo đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác; triển khai tính năng xác thực giao dịch bằng nhận dạng sinh trắc học; triển khai tính năng xác thực khách hàng khi thực hiện giao dịch lần đầu hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch lần gần nhất.

Với kênh giao dịch là Internet Banking: triển khai tính năng gửi thông báo đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác; triển khai tính năng xác thực giao dịch bằng nhận dạng sinh trắc học.

Với thanh toán qua thẻ: triển khai tính năng thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến).

Đối với khách hàng doanh nghiệp:

Với kênh giao dịch là Mobile Banking: triển khai tính năng gửi thông báo đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác.

Với kênh giao dịch là Internet Banking: triển khai tính năng gửi thông báo đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác.

Với thanh toán qua thẻ: triển khai tính năng thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán trực tuyến; triển khai tính năng thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến).

ACB cũng triển khai rất nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thanh toán thẻ, cụ thể như: thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử; thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày; thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán trực tuyến (khách hàng doanh nghiệp được phép thiết lập trên Mobile Banking từ sau ngày 1/7/2024); thiết lập hạn mức thanh toán thẻ trực tuyến trong ngày; thiết lập tính năng cho phép/không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến) được triển khai từ sau ngày 1/7/2024; triển khai giải pháp xác thực 3D Secure (hoặc tương đương) cho việc thanh toán trực tuyến với thẻ quốc tế.

Với các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thanh toán trực tuyến, ACB triển khai 3 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng Mobile Banking hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch Mobile Banking lần gần nhất thì phải xác thực khách hàng: Bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ Căn cước công dân (CCCD) do cơ quan Công an cấp/hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng trong do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, kết hợp với phương thức xác thực OTP gửi qua SMS/Voice hoặc Soft OTP/Token OTP. ACB triển khai biện pháp này từ ngày 1/7/2024 cho các khách hàng cá nhân (Quyết định 2345 không quy định biện pháp này đối với khách hàng doanh nghiệp).

Thứ hai, thông báo việc đăng nhập lần đầu ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking hoặc việc đăng nhập ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện đăng nhập ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking lần gần nhất qua SMS hoặc các kênh khác do khách hàng đăng ký (email, điện thoại,…). Giải pháp này được triển khai từ ngày 1/7/2024 cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thứ ba, lưu trữ thông tin về thiết bị thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký (log) xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng. ACB đã thực hiện lưu trữ theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ACB sẵn sàng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thanh toán theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO