Tin tức

Áp dụng Thuế Tối thiểu toàn cầu: Tăng nguồn thu ngân sách, giảm trốn thuế

M.Đ 28/09/2023 19:44

Sáng 28/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

toan-canh.jpg

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã khởi xướng và được G20 thông qua sáng kiến chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Theo đó, có 2 trụ cột được thực hiện, trong đó trụ cột 2 đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia.

Việc áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam các cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn thuế bổ sung; tăng cường hội nhập quốc tế; giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

bo-truong-bo-tc.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Dự thảo Nghị quyết quy định người nộp thuế, bao gồm công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu EUR trở lên, trừ các tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao và các tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nêu trên theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, việc ban hành chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu tại Việt Nam là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đã được nêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TƯ ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước từ phần thu thuế bổ sung, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận...

chu-nhiem-uy-ban-tai-chinh-ngan-sach.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, hiện nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã nội luật hoá các quy định này để áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Nếu Việt Nam không nội luật hóa các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu thì các nước xuất khẩu vốn sẽ được thu khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (cho đủ mức 15%) đối với các công ty đa quốc gia có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế dưới 15%.

"Vì vậy, để giữ quyền đánh thuế của Việt Nam trong bối cảnh các nước xuất khẩu đầu tư sang Việt Nam sẽ thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, cần thiết phải ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của thuế tối thiểu có thể kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Việt Nam thay vì để các nhà đầu tư nước ngoài nộp khoản thuế bổ sung này tại nước mẹ", ông Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Đồng tình với các đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024, ông Lê Quang Mạnh cho rằng, trước mắt nhất trí cần tạm thời ban hành Nghị quyết thí điểm của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu trước khi tiến hành sửa Luật để bảo đảm quyền thu thuế của Việt Nam, tiếp cận phù hợp với thông lệ quốc tế, chuẩn mực quốc tế trong quản lý thuế.

Đồng thời, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo về kế hoạch, thời gian sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và dự kiến về thời gian hiệu lực thi hành để bảo đảm các nội dung về thuế phải được quy định một cách thống nhất trong Luật.

pho-ct-qh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Đây là nội dung mới, khó, mang tính chuyên sâu, tác động đến các nhà đầu tư lớn, vì vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, mục tiêu, tên gọi dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát đảm bảo các nội dung, giải thích từ ngữ, bám sát các quy định của văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đối với các khái niệm chưa được quy định cụ thể tại các đạo luật, cần cân nhắc, rà soát thận trọng, tuân thủ đúng các nguyên tắc do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế hướng dẫn và đảm bảo tính chính xác, cụ thể, dễ hiểu trong từng nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết; đồng thời, rà soát thể hiện đầy đủ các khái niệm có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá tác động cũng như quy định rõ hơn về các giải pháp để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết, tránh phát sinh mâu thuẫn tranh chấp quốc tế, cũng như trao đổi thông tin hoặc phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện... Khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện; có sự phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân và các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về Nghị quyết này.

Xác định nội dung cần quy định chi tiết trong các điều khoản, điểm của dự thảo Nghị quyết, trách quy định chung chung. Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá kỹ quy trình triển khai, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo trình tự thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp thẩm tra chính thức, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp dụng Thuế Tối thiểu toàn cầu: Tăng nguồn thu ngân sách, giảm trốn thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO