Bảo đảm chất lượng tốt nhất cho phiên họp đầu năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thanh Hải| 13/02/2023 14:55
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho phiên họp mở đầu năm Quý Mão của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó lưu ý các cơ quan thông tin tuyên truyền cần phải đổi mới nội dung đưa tin đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu khai mại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét quyền định nhiều nội dung lớn. Cụ thể:

Nhóm nội dung thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật gồm Luật Phòng thủ dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Luật Phòng thủ dân sự được nâng cấp từ nghị định lên luật có cơ sở chính trị rất quan trọng là nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề phòng thủ dân sự, trong bối cảnh yêu cầu cấp bách của nước ta trong việc phòng, chống thiên tai, địch họa. Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) vừa qua, Quốc hội đã tập trung cho ý kiến đối với nội dung của dự án luật này. Các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với dự án luật này khó tránh khỏi có một số quy định mang tính nguyên tắc của những vấn đề chung, rất khó có một luật hoàn chỉnh, chi tiết đến từng điều khoản. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nghiên cứu cho ý kiến một cách chi tiết đối với các nội dung của dự thảo Luật, khắc phục tối đa tính luật khung, luật ống.

Đối với dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Giao dịch điện tử đều là những luật được ban hành từ lâu. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ năm 2010 Quốc hội khóa XII đến nay cũng đã 13 năm. Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XI ban hành từ năm 2005. Với yêu cầu mới thì việc sửa đổi đối với 2 lĩnh vực là rất cấp bách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về những nội dung tiếp thu, những nội dung nào tiếp tục giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề có cần xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua hay không và nếu có thì sẽ xin ý kiến những nội dung nào?

Nhóm nội dung thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung theo thẩm quyền.

Một là, xem xét thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù đã có Luật Xử lý vi phạm hành chính tuy nhiên, lĩnh vực kiểm toán nhà nước là lĩnh vực rất đặc thù, chưa được quy định trong luật này. Do đó, cần thiết phải có một pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặc thù này.

Cho biết thêm, dù lĩnh vực kiểm toán nhà nước đã được Hiến định nhưng dự án Pháp lệnh này tồn đọng từ khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét đến nay dự án Pháp lệnh đã đủ chín để thông qua hay chưa? Nếu đủ điều kiện thông qua tại một kỳ họp sẽ tạo điều kiện cho kiểm toán ngày càng nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động.

Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối 3 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký và Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, trong Luật Thi đua khen thưởng có 2 vấn đề lớn liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là cho ý kiến và quyết định vấn đề liên quan đến kỷ niệm chương của Quốc hội Việt Nam và quy định về thi đua và khen thưởng trong khối của Quốc hội. Gợi ý nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, luật giao nhiệm vụ gì thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn nội dung đó; quy trình xây dựng đã đảm bảo được quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hay chưa, vấn đề lấy ý kiến góp ý. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây lĩnh vực đặc thù và rất khó, còn có ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu kĩ lưỡng những vấn đề này như việc có nên tách hai nội dung về kỉ niệm chương Quốc hội và thi đua, khen thưởng thành hai nghị quyết, phạm vi khối của Quốc hội xác định đến đâu, hình thức tổ chức thi đua.

Cùng với đó, Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nội quy kỳ họp, Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký cho ý kiến về đánh giá tác động  các đối tượng điều chỉnh, phạm vi nghị quyết quy định đến đâu…

Nhóm nội dung thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nêu rõ, đây là lĩnh vực khó và mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và tính cấp bách của vấn đề này; tính hợp hiến, bảo đảm các quy định về quyền, lợi ích công dân được hiến định và có các quy định pháp luật tương ứng; đồng thời cho ý kiến về các vấn đề cơ bản, nội dung lớn của dự thảo Nghị định này để Chính phủ có cơ sở nghiên cứu, tiếp thu và ban hành theo thẩm quyền.

Nhóm nội dung thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về quyết định việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc 10 tỉnh, bao gồm An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh và Vĩnh Phúc.

Nhóm nội dung thứ năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Chủ tịch Quốc hội đề nghị cho ý kiến vào nội dung Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết, tính phù hợp với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, đề nghị cho ý kiến cụ thể về các tiêu chí, tiêu chuẩn, danh mục đã đủ điều kiện để giao vốn theo đề nghị của Chính phủ với 129 dự án; đối với số vốn còn lại thì có tiếp tục giao hay không giao nữa.

Nhóm nội dung thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa XV để tiếp tục rút kinh nghiệm cho những hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Nhóm nội dung thứ bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo thẩm quyền.

Cũng trong phiên họp lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ định kỳ xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội gộp cả 2 tháng, tháng 12/2022 và tháng 01/2023 theo thông lệ.

Lưu ý, thời gian phiên họp chỉ có 3 ngày, nội dung nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan sắp xếp thời gian để bố trí họp theo quy định, đặc biệt là cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan phối hợp cho ý kiến bảo đảm cho chất lượng của phiên họp mở đầu năm Quý Mão của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có được chất lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý công tác thông tin tuyên truyền về phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần phải đổi mới. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều nội dung lớn mà truyền thông lại chỉ thông tin nội dung họp buổi sáng. “Nên chăng là phải nói phiên họp này làm những gì, tổng quan để báo cáo với quốc dân, đồng bào được biết, sau đó trình bày diễn biến phiên họp”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý .

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đối với các cơ quan thông tin đại chúng của Quốc hội như Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội, thời gian không cần nhiều nhưng phải thể hiện được phiên họp này gồm những nội dung gì, bàn về việc gì để quốc dân, đồng bào, cử tri, Nhân dân theo dõi, được biết và có cơ sở để giám sát. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cử tri rất kì vọng vào việc đưa tin về hoạt động của Quốc hội, do đó, cần tập trung đưa tin về phiên khai mạc, bế mạc và kết quả tổng thể. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm chất lượng tốt nhất cho phiên họp đầu năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO