Thứ 4, 07/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Cần sớm nghiên cứu cơ chế cử cán bộ BHTGVN tham gia quản trị, điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt

Minh Ngọc - Vấn đề - Nhận định - 17/11/2022 15:29
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cần nghiên cứu phương án, giải pháp để tham gia mạnh mẽ hơn trong quá trình cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bằng nguồn lực của BHTGVN, trong đó có cơ chế cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém thời gian qua có sự chỉ đạo thống nhất cao từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ với sự tham gia hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cac bộ, ban,  ngành liên quan; trong đó, có vai trò của chủ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cùng BHTGVN và tổ chức khác cũng như các TCTD hỗ trợ. Định hướng chung đối với việc xử lý các TCTD thuộc diện kiểm soát đặc biệt là áp dụng nhiều công cụ nhằm ưu tiên giúp các TCTD này cải thiện thanh khoản, khắc phục vấn đề và phục hồi hoạt động bình thường, qua đó bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Chủ trương, định hướng để BHTGVN cử cán bộ tham gia điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt

Đến nay, khung pháp lý cho quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém được quy định tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Điều này đòi hỏi cần có thêm biện pháp xử lý đa dạng, gia tăng các nguồn lực sẵn có và hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để góp phần thúc đẩy quá trình xử lý các TCTD hiệu quả và triệt để hơn, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng. Trong đó, việc sử dụng nguồn lực của BHTGVN để tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý này đang được khuyến khích và quan tâm.

Tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định BHTGVN cần tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với TCTD yếu kém. Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ cho BHTGVN trong việc nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật BHTG để sử dụng nguồn tiền kết dư phí BHTG để xử lý TCTD yếu kém.

Mới đây nhất, NHNN giao nhiệm vụ cho BHTGVN tại Thông báo số 135/TB-NHNN ngày 22/4/2022: “Trong thời gian chờ sửa Luật BHTG và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đề xuất, nghiên cứu phương án, giải pháp để tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu QTDND bằng nguồn lực của BHTG, trong đó có cơ chế cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt”.

Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND nói trên được quy định tại Điều 20, Điều 23, Điều 24 Mục 2 Chương II Thông tư số 44/VBHN ngày 05/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về QTDND.

Các câu hỏi đặt ra đối với BHTGVN

Theo các quy định hiện hành, BHTGVN đã  được được cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt tại TCTD theo chỉ đạo của NHNN. Song, việc cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành QTDND được kiểm sát đặc biệt là một vấn đề mới, có tính chất khác so với việc tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt. Trong một số trường hợp, khi QTDND yếu kém rơi vào kiểm soát đặc biệt, Ban lãnh đạo của quỹ đó đã có những sai phạm nghiêm trọng, dẫn tới khởi tố, bắt tạm giam hoặc bỏ trốn. Hoạt động thường xuyên của quỹ sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người gửi tiền. Khi NHNN, BHTGVN và các cơ quan có liên quan cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt sẽ góp phần gia tăng khả năng phục hồi hoạt động bình thường, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình xử lý pháp nhân khi buộc phải tính đến phương án phá sản TCTD.

Tuy nhiên, rất nhiều câu hỏi đặt ra để BHTGVN có thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ cử cán bộ tham gia điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt theo các chủ trương, định hướng và chỉ đạo nói trên. Đó là những vấn đề về cơ chế pháp lý, chế độ chính sách đối với người lao động, nguồn nhân lực cần thiết cũng như năng lực nghiệp vụ phù hợp và trách nhiệm của các cá nhân được điều động thực hiện nhiệm vụ. Việc cử nhân sự để tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt là một nội dung lớn, có tác động đến nhiều mặt hoạt động của BHTGVN.

Cụ thể, hiện chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng về việc cử người của BHTGVN tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt. Như vậy, hành lang pháp lý của hoạt động này vẫn còn nhiều vướng mắc.

Với hành lang pháp lý chưa rõ ràng, BHTGVN chưa thể sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới những văn bản quản trị điều hành nội bộ nhằm thực hiện hoạt động này. Việc cử cán bộ tham gia điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt sẽ dẫn tới việc phải sửa đổi, bổ sung hàng loạt văn bản như: Quy chế về điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp người lao động; Hệ thống mô tả vị trí chức danh công việc; Quy chế trả lương; Quy chế tuyển dụng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế đào tạo nghiệp vụ liên quan kiểm soát đặc biệt... Đặc biệt, BHTGVN hiện chưa xây dựng hệ thống điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để có thể xác định đối tượng thuộc đơn vị phòng /ban, vị trí công tác nào phù hợp cử tham gia hội đồng quản trị, ban điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt.

Mặt khác, hiện nay, người lao động của BHTGVN đang làm việc theo Hợp đồng lao động đã ký kết. Hợp đồng lao động này chưa đề cập tới việc cử nhân sự tới nhận nhiệm vụ tại một tổ chức khác, nằm bên ngoài BHTGVN. Việc cử cán bộ tham gia lãnh đạo, điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật,  cần được quy định rõ trong hợp đồng lao động giao kết với người lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc một văn bản nào khác mà có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, năng lực cán bộ có thể cử tham gia Hội đồng quản trị, ban điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt cũng là một vấn đề cần được nghiêm túc xem xét, lưu tâm. Đây là một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi cán bộ không chỉ có tiêu chuẩn bằng cấp phù hợp mà còn phải có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, có khả năng lãnh đạo và xử lý tình huống một cách linh hoạt trong môi trường hoạt động của TCTD.

Để tổ chức BHTG phát huy vai trò hỗ trợ phục hồi QTDND được kiểm soát đặc biệt

Việc BHTGVN phát huy vai trò hỗ trợ phục hồi QTDND được kiểm soát đặc biệt thông qua cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành TCTD là cần thiết. Song để thực hiện hiệu quả, thông suốt, cần một hệ thống các giải pháp toàn diện.  Xin được đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, điều tiên quyết là phải nghiên cứu và xây dựng được hệ thống văn bản pháp luật quy định về việc cử người của BHTGVN tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Thứ hai, BHTGVN cần nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản quản trị điều hành nội bộ, như: Hợp đồng lao động cùng các điều khoản miễn trách; Quy chế về điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp người lao động; Hệ thống mô tả vị trí chức danh công việc; Quy chế trả lương/thưởng/phụ cấp; Quy chế tuyển dụng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế đào tạo… một cách phù hợp, quy định rõ các chế độ đãi ngộ, chính sách liên quan đến việc cử nhân sự nhận nhiệm vụ tại QTDND được kiểm soát đặc biệt.

Thứ ba, cần nghiên cứu, làm rõ các điều kiện, tiêu chuẩn và nhiệm vụ được giao, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn, sở trường và nguyện vọng cá nhân của cán bộ đó; lấy đó làm cơ sở để xác định đối tượng có thể cử đi tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Thứ tư, đối với nguồn nhân sự sẵn có tại BHTGVN thì cần thiết kế, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trước mắt ưu tiên có phương án đào tạo cấp tốc và kịp thời cho cán bộ, chi nhánh trên địa bàn có QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Thứ năm, nghiên cứu, xem xét và cân nhắc phương án tuyển mới hoặc thuê nhân sự bên ngoài có chuyên môn trong ngành tài chính – ngân hàng, có kinh nghiệm quản lý cùng các kỹ năng liên quan để tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phù hợp cho việc thuê nhân sự ngoài BHTGVN nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng hợp, hợp tác quốc tế để có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm các tổ chức BHTG quốc tế về việc cử nhân sự của của tổ chức BHTG tham gia vào cơ cấu lãnh đạo, điều hành TCTD yếu kém được kiểm soát đặc biệt đem lại hiệu quả cao nhất.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

Phá vụ án “vu khống” để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh vừa phá vụ án sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

World Cup 2022: Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

VNPAY kết hợp với Con Cưng tung ưu đãi tri ân khách hàng cuối năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - VNPAY kết hợp với chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp các mẹ bỉm mua sắm tiết kiệm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

CMC được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 14:13 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:45 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:35 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

Hoạt động ngân hàng - T.H - 11:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

World Cup 2022: Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết

Thư giãn - T.H - 09:39 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 09:30 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

Hoạt động ngân hàng - T.H - 09:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

Công nghệ - Xuyến Chi - 08:18 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 08:10 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

VNPAY kết hợp với Con Cưng tung ưu đãi tri ân khách hàng cuối năm

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 08:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VNPAY kết hợp với chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp các mẹ bỉm mua sắm tiết kiệm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

CMC được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 17:58 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”.

Sacombank tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 17:53 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chương trình “Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi” nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) (21/12/1991 - 21/12/2022), ngân hàng triển khai hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ tại Sacombank từ ngày 5/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

Gợi mở xu hướng tài chính trước thách thức đa chiều

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:32 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mỗi dịp cuối năm, sự kiện thường niên “MB Economic Insights” lại quay trở lại và được tổ chức thành công trong bối cảnh dự báo “mùa đông” đang dần bao phủ lên nền kinh tế toàn cầu. Với chủ đề “Tối ưu hóa tài chính trước thách thức đa chiều”, Hội thảo kinh tế thường niên với chất lượng chuyên môn cao năm nay đã thu hút sự tham gia và đánh giá cao của hơn 300 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Niềm tin thị trường đang được tăng cường, củng cố

Tin tức - P.V - 14:30 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

Nhìn ra thế giới - Chris Webb (*) - 14:13 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

BIDV - Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Tin hội viên - P.V - 14:10 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 -CSI 2022” được tổ chức ngày 1/12, là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động phát triển bền vững, từ định hướng chiến lược đến các hành động cụ thể.  

Toyota Việt Nam ra mắt Toyota Ninh Bình

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 12:36 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Ninh Bình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

VietinBank đồng hành cùng ngành Y tế chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Tin hội viên - Minh Khuê - 11:31 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2-3/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đã diễn ra Hội nghị Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2022. VietinBank là đại diện duy nhất ngành Ngân hàng tham gia chia sẻ tại Hội nghị về “Giải pháp số hóa giao dịch tài chính cho bệnh viện”.

Cao su Đà Nẵng tạm ứng cổ tức 5%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:20 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022.

Indochina Kajima ký kết Hợp đồng quản lý vận hành Tập đoàn Mandarin Oriental cho dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:59 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Indochina Kajima Development (Indochina Kajima) vừa ký kết Hợp đồng quản lý vận hành với Tập đoàn Mandarin Oriental cho dự án nghỉ dưỡng cao cấp và sang trọng tại tỉnh Phú Yên.

Phá vụ án “vu khống” để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:57 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh vừa phá vụ án sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Unilever Việt Nam khẳng định vị thế trong kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương

Doanh nghiệp - Tuyết Mai - 10:54 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Unilever Việt Nam - đại diện doanh nghiệp duy nhất từ Việt Nam tham gia Hội nghị bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 về tiêu dùng và sản xuất bền vững vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan; đồng thời, cũng vừa tham gia chia sẻ về vấn đề này tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh của EuroCham. Những nỗ lực về quản lý rác thải nhựa nói riêng và phát triển bền vững nói chung của Unilever Việt Nam được công nhận với Giải thưởng CSR Awards Saigon Times Groups.

Bất động sản vùng ven và nghỉ dưỡng đối mặt với áp lực bất cân xứng cung cầu và lãi suất tăng trong năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 09:38 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhu cầu nhà ở dự báo duy trì mức cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hoạt động phát triển bất động sản trong những năm trở lại đây tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền, nhà nghỉ dưỡng tại các khu vực vùng ven và các tỉnh thành vệ tinh, chủ yếu phục vụ cả nhu cầu đầu tư và đầu cơ. Do sự bất cân xứng cung – cầu này, giao dịch trên thị trường bất động sản sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2023, CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định.

Herbalife Nutrition tiếp tục là nhà tài trợ đồng hành của AFF Mitsubishi Electric Cup

Thư giãn - P.V - 09:33 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam vừa công bố trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải đấu AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 do Liên Đoàn Bóng Đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Đây là lần thứ hai liên tiếp công ty là nhà tài trợ đồng hành của giải đấu bóng đá này.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO