Công bố Sách Trắng Hợp tác xã Việt Nam 2020 và Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020

Thanh Thanh| 29/04/2020 13:05
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/4, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố Sách Trắng Hợp tác xã (HTX) Việt Nam 2020 và Sách Trắng Doanh nghiệp (DN) Việt Nam năm 2020.

Giới thiệu hai cuốn sách này, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) phối hợp với các đơn vị biên soạn và ban hành Sách Trắng HTX Việt Nam 2020, trong khi đó Sách Trắng DN là lần thứ 2 được biên soạn với việc bổ sung thêm một số thông tin so với Sách Trắng DN Việt Nam 2019. Ông Lâm cũng lưu ý, Sách Trắng HTX Việt Nam 2020 cập nhật số liệu năm 2018, còn Sách Trắng DN Việt Nam năm 2020 cập nhật số liệu năm 2019.

Theo Sách Trắng HTX Việt Nam 2020, tổng số HTX tại thời điểm 31/12/2018 trên phạm vi cả nước là 22.861 HTX, tăng 8,8% so với thời điểm ngày 31/12/2017; Tổng số HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) do ngành Thống kê điều tra, cập nhật tại thời điểm ngày 31/12/2018 trên phạm vi cả nước là 13.958 HTX, tăng 5,5% so với thời điểm ngày 31/12/2017.

Tại thời điểm ngày 31/12/2018 có tổng số 185.714 lao động đang làm việc trong các HTX đang hoạt động có kết quả SXKD, giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm 2017. Tại thời điểm ngày 31/12/2018 tổng số thành viên trong các HTX là 5.998.378 thành viên, giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm 2017. Nguồn vốn cho SXKD của HTX đang hoạt động có kết quả SXKD: Tổng nguồn vốn sử dụng cho SXKD của HTX đang hoạt động có kết quả SXKD tại thời điểm ngày 31/12/2018 đạt 226.554 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng thời điểm năm 2017.

Trong khi đó, năm 2018, tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực HTX đang hoạt động có kết quả SXKD đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng nguồn vốn của HTX (1,8%).

Về giải pháp, Sách Trắng HTX Việt Nam 2020 đề cập đến 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm giải pháp về vốn, thị trường, lao động; Nhóm giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động.

Theo Sách Trắng DN Việt Nam 2020, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 758.610 DN đang hoạt động, tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018. Năm 2019, bình quân cả nước có 7,9 DN đang hoạt động trên 1000 dân, bình quân cả nước có 15,4 DN đang hoạt động trên 1000 dân trong độ tuổi lao động.

Trong khi đó, cả nước có 138.139 DN thành lập mới, tăng 5,2% so với năm 2018, trong đó 30/63 địa phương có tốc độ tăng số DN thành lập mới năm 2019 so với năm 2018 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước (5,2%). Bình quân giai đoạn 2016-2019 hàng năm cả nước có 126.593 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký là 1,35 triệu tỷ đồng, tốc độ tăng số DN thành lập mới là 49,3%, với số vốn đăng ký tăng 24,8%.

DN quay trở lại hoạt động trong năm 2019 là 39.421 DN, tăng 15,9% so với năm 2018 và đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2014-2019. Bình quân giai đoạn 2016-2019 mỗi năm cả nước có 31.642 DN quay trở lại hoạt động, tăng 71,4% so với bình quân giai đoạn 2014-2015.

Trong năm 2019, tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có đăng ký trên phạm vi cả nước là 28.731 DN, tăng 5,9% so với năm 2018. Bình quân giai đoạn 2016-2019, mỗi năm cả nước có 24.365 DN tạm ngừng kinh doanh có đăng ký, tăng 78,0% so với bình quân giai đoạn 2014-2015.

Cả nước có 43.711 DN chờ giải thể năm 2019, tăng 41,7% so với năm 2018, trong đó có 17.708 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có 14.496 DN đăng thông báo giải thể và có 11.507 DN chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế. Năm 2019, cả nước có 16.840 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,0% so với năm 2018.

Về giải pháp phát triển DN trong thời gian tới, cuốn sách hướng tới 4 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp đối với cơ quan Nhà nước; Nhóm giải pháp đối với các địa phương; Nhóm giải pháp đối với DN và Nhóm giải pháp đối với các tổ chức, hiệp hội DN…

Sách Trắng HTX Việt Nam 2020 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển HTX cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: Bối cảnh phát triển HTX năm 2018; Tổng quan phát triển HTX Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Đề xuất giải pháp phát triển HTX; Bộ chỉ tiêu phát triển HTX năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của cả nước (phụ lục); Bộ chỉ tiêu phát triển HTX năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các địa phương (phụ lục). Trong báo cáo này đề cập đến 2 nội dung chính, đó là: Môi trường kinh doanh và Tổng quan phát triển HTX Việt Nam năm 2018.

Sách Trắng DN Việt Nam năm 2020 gồm 6 phần: Bối cảnh phát triển DN năm 2019; Tổng quan phát triển DN Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; Một số nét chủ yếu về DN đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Đề xuất giải pháp phát triển DN; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển DN năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc); Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển DN năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương).

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố Sách Trắng Hợp tác xã Việt Nam 2020 và Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO