Chính sách mới

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán

T.H 18/06/2024 - 15:34

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1118/QĐ-NHNN công bố tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

0403_thu-tuc-hanh-chinh_anpt.jpg

Theo đó, Thống đốc NHNN công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. Quyết định này sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có mã: 1.000756 được công bố tại Quyết định số 350a/QĐ-NHNN ngày 01/3/2019; các thủ tục hành chính có mã: 1.002031, 1.003360 được công bố tại Quyết định số 1731/QĐ-NHNN ngày 31/8/2015, thủ tục hành chính có mã: 1.001317 được công bố tại Quyết định 2052/QĐ-NHNN ngày 7/10/2019.

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được thực hiện tại NHNN Việt Nam bao gồm:

Thủ tục chấp thuận bằng văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thủ tục gia hạn văn bản động cung ứng dịch vụ toán không qua tài thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thủ tục thu hồi văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toàn không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thủ tục triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sau khi được cấp Giấy phép.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định các thủ tục hành chính trên là Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Các thủ tục hành chính trên thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, đơn vị thực hiện là NHNN Việt Nam (Vụ Thanh toán), riêng thủ tục hành chính “Thủ tục triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sau khi được cấp Giấy phép” thực hiện tại NHNN Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin).

Thống đốc NHNN công bố 1 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được thực hiện tại NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Thủ tục đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính này là Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Thủ tục hành chính trên thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, đơn vị thực hiện là NHNN Việt Nam (Sở Giao dịch); NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thống đốc NHNN công bố danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được thực hiện tại NHNN Việt Nam (Vụ Thanh toán), bao gồm:

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Các thủ tục hành chính trên thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán và tên văn bản quy phạm pháp luật quy định các thủ tục hành chính trên là Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Thống đốc NHNN công bố 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được thực hiện tại NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Thủ tục mở tài khoản khoản thanh toán tại NHNN của Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính này là Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Thủ tục hành chính trên thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, đơn vị thực hiện là NHNN Việt Nam (Sở Giao dịch); NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO