(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 119/NQ-CP, ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tiến độ lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được đẩy nhanh và đạt kết quả tích cực hơn, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành việc lập quy hoạch trong năm 2022 mà Nghị quyết đề ra, rất nhiều việc cần gấp rút triển khai…

Kết quả tích cực hơn…

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT báo cáo tại Hội nghị

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xin tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tưởng Chính phủ chủ trì sáng ngày 2/3, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức 3 cuộc Hội nghị trực tuyến cấp vùng và liên vùng và trao đổi, làm việc với các địa phương về công tác quy hoạch. “Qua đó, tiến độ lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được đẩy nhanh và đạt kết quả tích cực hơn”, Bộ trưởng nói.

Cụ thể, về Quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ sẽ báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 3/2022 để xem xét trình Bộ Chính trị trong tháng 4/2022, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tháng 5/2022. “Tiếp thu ý kiến của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ sẽ khẩn trương phối hợp ngay với các Bộ, ngành để hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia, dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua trong tháng 7/2022, trình Quốc hội khóa XV phê duyệt tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022”, Bộ trưởng cho biết.

Về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đã được Quốc hội Khóa XV phê duyệt tại Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

Về Quy hoạch không gian biển quốc gia, đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) triển khai xây dựng, dự kiến trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua trong năm 2022.

Về các quy hoạch ngành quốc gia, đến nay, có 4/38 quy hoạch đã được phê duyệt; 14/38 quy hoạch đã hoàn thành lập quy hoạch, lấy ý kiến trình thẩm định quy hoạch (trong đó có 3 quy hoạch  đã được tổ chức thẩm định; 1 quy hoạch  đang trình thẩm định). Còn 20/38 quy hoạch, các Bộ đã có báo cáo về tiến độ, kế hoạch cụ thể việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch để Bộ KH&ĐT tổng hợp, phấn đấu hoàn thành trình phê duyệt trước ngày 31/12/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 119/NQ-CP.

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022

Về các quy hoạch vùng, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022. Quy hoạch của 05 vùng còn lại hiện đang trong quá trình hoàn thiện để trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong tháng 3/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ KH&ĐT đã chủ động xây dựng báo cáo định hướng quy hoạch 05 vùng và sẽ tập trung chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, phấn đấu hoàn thành dự thảo quy hoạch 5 vùng gửi xin ý kiến trong tháng 7-8/2022, hoàn thiện, trình tổ chức thẩm định trong tháng 9-10/2022 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2022.

Về các quy hoạch tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của 61/63 tỉnh, thành phố; các địa phương hiện đang rất khẩn trương tổ chức lập quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Đến nay, đã có 1 quy hoạch tỉnh (Bắc Giang) đã được phê duyệt; 3 quy hoạch tỉnh (Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Bình) đã được thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 3 quy hoạch tỉnh đã hoàn thành lập, trình thẩm định; 7 quy hoạch tỉnh đã gửi xin ý kiến, đang hoàn thiện để trình thẩm định.

Đối với 49/63 quy hoạch tỉnh còn lại, các địa phương đã báo cáo về tiến độ, kế hoạch cụ thể việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, theo đó cơ bản dự kiến hoàn thành xong trước ngày 31/12/2022 như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 119/NQ-CP. Cụ thể, trong quý I/2022 và quý II/2022 dự kiến có 44 địa phương hoàn thành, lấy ý kiến về quy hoạch; 40 địa phương tổ chức thẩm định quy hoạch.

Về Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, ngoài việc phải thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị. Về nội dung này, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo riêng.

Sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương

Dự kiến, sau Hội nghị, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương theo hướng:

Một là, tập trung, khẩn trương tổ chức lập các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thuộc thẩm quyền được phân công trên cơ sở bám sát lộ trình, tiến độ và kế hoạch đã đề xuất và thống nhất; đồng thời cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch.

Hai là, khẩn trương ban hành Báo cáo định hướng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng hoặc cung cấp Hồ sơ dự thảo quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền được phân công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, tham khảo trong quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Ba là, tiếp tục rà soát, tổng hợp những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Bốn là, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực thi các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022); các nội dung liên quan đến việc cho ý kiến về phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Năm là, tập trung, ưu tiên nguồn lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan để sớm trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch; khẩn trương cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch đã phê duyệt, gửi Bộ KH&ĐT để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đây là nhưng nội dung cốt lõi, nếu được giải quyết sẽ là điều kiện để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO