Doanh nghiệp

Doanh nghiệp cảng biển lớn nhất trên sàn làm ăn ra sao?

Uyên Tô 02/06/2024 - 06:19

Là doanh nghiệp cảng biển có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán hiện nay, song kết quả kinh doanh của CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) liệu đã đạt được kỳ vọng của cổ đông?

Kết quả kinh doanh không có nhiều chuyển biến qua các năm

Cảng Hải Phòng là cảng biển lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam, do Pháp xây dựng cách đây 150 năm. Từ những năm 1960 được Liên Xô giúp xây dựng nâng cấp công suất lên gấp hàng chục lần. Đến năm 1982 cơ bản hoàn thành với 11 cầu tàu tại khu vực cảng chính. Năm 1985 còn hình thành thêm khu vực Cảng Vật Cách, Cảng Đoạn Xá và Cảng Chùa Vẽ.

Cảng Hải Phòng được cổ phần hóa năm 2014, có vốn điều lệ 3.269,6 tỷ đồng và không thay đổi từ đó đến nay, phần vốn nhà nước do Vinalines nắm giữ chiếm 92,56% vốn điều lệ. Với vốn điều lệ 3.269,6 tỷ đồng, cảng Hải Phòng hiện là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp cảng biển trên sàn chứng khoán.

Cổ phiếu của Cảng Hải Phòng bắt đầu niêm yết trên HNX với mã PHP từ ngày 12/8/2015, đến ngày 14/9/2022 chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM do bị HNX huỷ niêm yết bắt buộc. Lý do là BCTC năm đã được kiểm toán của Cảng Hải Phòng có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Các năm vừa qua kết, quả kinh doanh của Cảng Hải Phòng chưa có nhiều chuyển biến, năm 2016 công ty có doanh thu 2.402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 598,6 tỷ đồng, sau 6 năm, đến năm 2022 doanh thu đạt 2.349,5 tỷ đồng, giảm 2% so với 6 năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 724,1 tỷ, tăng 21% so với 6 năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của công ty là khá mỏng, năm 2016 là 2,5%, đến 2022 tăng lên thành 3,08%.

Trong thời gian đó, nhiều doanh nghiệp khác cảng biển khác đạt mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với PHP.

Chẳng hạn: CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) năm 2016 có lợi nhuận sau thuế 65,9 tỷ đồng, đến năm 2022 lợi nhuận tăng gấp 3,55 lần lên 234,2 tỷ đồng, mức tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 21,9%. CTCP Cảng Đà Nẵng có lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 113% so với năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 22,7%, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) lợi nhuận năm 2022 tăng 161% so với năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 29,8%...

So sánh tăng trưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận của một số doanh nghiệp cảng biển

Lợi nhuận sau thuế 2022 so với 2016
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2022
CTCP Cảng Hải Phòng
Tăng 16%
3,08%
CTCP Cảng Đồng Nai
Tăng 255%
21,9%
CTCP Cảng Đà Nẵng
Tăng 113%
22,7%
CTCP Gemadept
Tăng 161%
29,8%

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với sản lượng thông qua công ty mẹ là 23,8 triệu tấn, đạt 92,2% kế hoạch năm (trong đó sản lượng container là 1312.400 teu), doanh thu 1.552 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 611,7 tỷ đồng đạt 103,7% kế hoạch. Kết quả kinh doanh hợp nhất: sản lượng 38 triệu tấn, đạt 91,7% kế hoạch; doanh thu hợp nhất 2.514,4 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 915,4 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch. Có thể thấy, kết quả kinh doanh của Cảng Hải Phòng không đạt một số chỉ tiêu đề ra.

Vừa qua PHP đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngay 31/3/2024, tổng tiền và tương đương tiền là 772,4 tỷ đồng, gấp hơn gần 4 so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,3% lên 709,6 tỷ đồng (bao gồm phải thu ngắn hạn khách hàng 159,3 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 290 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 236,5 tỷ đồng). Tại thời điểm ngày 31/3/2024, đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 335,6 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.183 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Quý I/2024, doanh thu hợp nhất của PHP ghi nhận 566,4 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 219 tỷ đồng. Nhưng do cùng kỳ phát sinh tiền đền bù sự cố va chạm dẫn đến lãi ròng công ty mẹ trong kỳ giảm 7% còn gần 141 tỷ đồng. Lãi sau thuế 179,2 tỷ đồng, giảm 15%.

Năm 2024, Cảng Hải Phòng đặt kế hoạch sản lượng công ty mẹ 23,5 triệu tấn, doanh thu 1.529 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng. Sản lượng hợp nhất dự kiến 36,52 triệu tấn, doanh thu hợp nhất 2.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 890 tỷ đồng, cổ tức sẽ chỉ chia với tỷ lệ 2%.

Tình hình hoạt động tại các bến, cảng

CTCP Cảng Hải Phòng vừa công bố nghị quyết HĐQT số 22/NQ-CHP ngày 22/5/2024 về việc cho thuê xe nâng hàng giữa PHP với công ty con là Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, theo đó hội đồng quản trị (HĐQT) chấp thuận việc ký kết hợp đồng cho thuê xe nâng hàng TCM giữa Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu.

Về tình hình hoạt động tại các bến, cảng, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Cảng Hải Phòng đã thông qua báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu.

Trước đây, công ty cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3364/VPCP-CN ngày 12/5/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về Đề án gồm 2 nội dung: (1) Căn cứ nội dung Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hải Phòng để xem xét các nội dung kiến nghị tại Văn bản số 109/TTr-UBQLV ngày 06/02/2023 theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật. (2) Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc Phòng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND TP. Hải Phòng hướng dẫn Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và CTCP Cảng Hải Phòng trong quá trình triển khai thực hiện việc di dời bến cảng Hoàng Diệu”.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng đã thông qua báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị. ĐHCĐ giao cho HĐQT tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị cũng như sớm quyết toán vốn nhà nước tại Cảng Hải Phòng.

ĐHCĐ đã thông qua báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024.

Đồng thời ĐHCĐ cũng thông qua việc vay vốn tài trợ dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) với một số nội dung chính: Lựa chọn ngân hàng BIDV là tổ chức tín dụng tài trợ vốn, số tiền cấp tín dụng tối đa 55% tổng mức đầu tư dự án (3.820,3 tỷ đồng) nhưng không vượt quá 55% tổng mức đầu tư thực tế (bao gồm VAT) của dự án; thời gian cấp tín dụng tối đa 180 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; thời gian rút vốn tối đa 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng; thời gian ân hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hình thành của dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp cảng biển lớn nhất trên sàn làm ăn ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO