Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi hơn 50% sau soát xét

Bùi Trang| 30/08/2021 20:24
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét với lợi nhuận sau thuế là 8,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2021 là 7.372 tỷ đồng.

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn này doanh thu 832 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu 1.483 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1.396 tỷ đồng. Mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2021 nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn gánh nặng lỗ lũy kế 7.371 tỷ đồng. Doanh nghiệp có khoản thặng dư vốn cổ phần là 3.263 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 tự lập trước đó, Tập đoàn công bố doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận hợp nhất sau soát xét giảm hơn 50%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong kỳ, Hoàng Anh Gia Lai đã bán hơn 28 triệu cổ phần HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,29% xuống còn 37,75%. Doanh thu tài chính tăng thêm 186 tỷ đồng nhờ khoản lãi từ giao dịch này.

Hoàng Anh Gia Lai cũng mua thêm 4,45% phần vốn góp trong Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai với chi phí là 124 tỷ đồng, gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 78,22% lên 82,67%. Hoàng Anh Gia Lai cùng với Công ty Hưng Thắng Lợi và Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai mua thêm 5,6 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai.

Báo cáo kiểm toán của Ernst & Young lưu ý về khoản lỗ lũy kế 7.371 tỷ đồng và tình trạng vi phạm các điều khoản trả nợ. Tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng hoạt động tiếp theo nhờ dòng tiền dự kiến thu được từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ các dự án đang triển khai. Đồng thời làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh các khoản đã vi phạm trong hợp đồng vay. Nhờ đó, Tập đoàn có thể trả nợ đến hạn và hoạt động tiếp tục.

Tuy nhiên, các yếu tố này vẫn là dự kiến và Ernst & Young nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Được biết, ngày 25/8, HAG vừa thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề trong đó có phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. Theo đó, căn cứ tình hình lỗ lũy kế và nguồn thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Tập đoàn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. Thời hạn lấy ý kiến trước 17h ngày 15/9/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi hơn 50% sau soát xét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO