Thứ 6, 07/05/2021
  • VN-Index: 1,241.81-8.76-0.7%
  • HN-Index: 279.86-1.23-0.44%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hợp tác đào tạo kỹ năng lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Giang - Vấn đề - Nhận định - 19/06/2019 09:36
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành...

Ngày nhận bài: 16/4/2019 - Ngày biên tập: 18/4/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/5/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 năm 2019.

Tóm tắt: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý thường được gọi là “nghịch lý thiếu thừa”. Trong khi ở phía cung, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao và nhiều người lao động không thể tìm được việc làm thì từ phía cầu,  doanh nghiệp cũng luôn than phiền rằng họ không thể tuyển đủ lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới nghịch lý nói trên là vấn đề “khoảng trống kỹ năng” (skill gap) khi những kỹ năng sẵn có của lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Từ khóa: kỹ năng lao động, nhân lực đào tạo

Cooperation in labor skill training and human resource development between universities and enterprises

Abstract: In many countries in the world, including Vietnam, there exists a paradox usually called “superfluous paradox”. From supply side, unemployment rate is at high rate and many laborers cannot find jobs meanwhile enterprises say that they are difficult in recruiting enough labors.  One of important cause that leads to that paradox is the problem of skill gap when skills available do not meet requirements from enterprises.

Key words: labor skill, skill gap, human resource development

Nghịch lý thiếu thừa trên thị trường lao động và vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề này không chỉ xảy ra với nhóm lao động phổ thông, chưa qua đào tạo mà còn phổ biến cả với nhóm lao động đã tốt nghiệp đại học. Một khảo sát trên quy mô toàn cầu của QS năm 2018 đã chỉ ra rằng có tồn tại khoảng cách giữa các kỹ năng của ứng viên tốt nghiệp đại học với kỳ vọng của nhà tuyển dụng ở hơn 100 quốc gia tham gia khảo sát, bao gồm cả những nền kinh tế phát triển như Mỹ và EU đến những nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi (1).

Tại Việt Nam, vấn đề khoảng trống kỹ năng của lao động nói chung và lao động đã qua đào tạo nói riêng đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ dư luận trong những năm gần đây. Theo một khảo sát của Viện Khoa học Lao động & Xã hội, 2/3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết người lao động đang thiếu hụt kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng nòng cốt khác ngoài chuyên môn(2). Dựa trên số liệu khảo sát từ 386 doanh nghiệp Việt Nam về việc đánh giá chất lượng của nhóm lao động là sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ đang làm việc tại doanh nghiệp, nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Minh Hiển (2015), đã cho thấy trong 3 nhóm kỹ năng bao gồm: kỹ thuật; nhận thức; xã hội và hành vi, các doanh nghiệp đánh giá chất lượng của nhóm kĩ năng kĩ thuật thấp hơn so với hai nhóm kĩ năng còn lại. Đặc biệt, ở nhóm lao động này, các kỹ năng như khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, trình độ ngoại ngữ, năng lực tư duy sáng tạo, tính kỉ luật trong công việc được doanh nghiệp đánh giá là đặc biệt thiếu hụt về chất lượng. Một nghiên cứu tương tự của Mai Thị Quỳnh Lan (2018) với mẫu khảo sát nhỏ hơn gồm 25 doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho kết luận tương tự về sự tồn tại khoảng cách giữa yêu cầu của nhà tuyển dụng với những kỹ năng sinh viên được đào tạo tại trường đại học.

Thiếu kết nối thông tin là nguyên nhân chủ yếu của vấn đề “khoảng trống kỹ năng”

Vấn đề thiếu hụt kỹ năng của người lao động tại Việt Nam thường được gắn với trách nhiệm của trường đại học và cơ sở đào tạo liên quan đến các khía cạnh như: chương trình đào tạo lạc hậu, quá nặng về lý thuyết, thiếu các nội dung thực hành; phương pháp giáo dục chậm đổi mới; các ngành nghề đào tạo chưa sát với yêu cầu thị trường dẫn đến sự mất cân đối về cung cầu lao động theo ngành: trong khi thị trường đang thừa lao động thuộc các nhóm ngành kế toán, tài chính, ngân hàng thì lao động thuộc các nhóm ngành công nghệ, dược, xây dựng lại rất khan hiếm.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở các trường đại học, phân tích của các chuyên gia về lao động và nhân lực của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng “khoảng trống kỹ năng” tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt với nhóm lao động tốt nghiệp đại học bắt nguồn từ “sự thiếu kết nối” giữa người sử dụng lao động, sinh viên/học sinh/phụ huynh và các trường đại học/cơ sở đào tạo(3). Ba tác nhân nói trên đang có sự lựa chọn và hành động tách biệt nhau, thiếu sự trao đổi và phối hợp qua lại. Học sinh/phụ huynh học sinh chọn trường đại học chủ yếu dựa trên cảm tính cũng như đánh giá cá nhân và thường không có đủ thông tin và/hoặc năng lực để đánh giá khả năng đáp ứng thị trường của các chương trình đào tạo tại các trường đại học. Trường đại học không có đủ thông tin hoặc không đủ năng lực thu thập và phân tích thông tin về các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng hoặc bổ sung chương trình đào tạo. Doanh nghiệp thì thiếu sự trao đổi thông tin với trường đại học/ cơ sở đào tạo và thường lựa chọn “đào tạo lại” như một giải pháp để giải quyết vấn đề.

Như vậy, có thể thấy, để thu hẹp khoảng trống kỹ năng hiện có trên thị trường lao động Việt Nam, cần phải giải quyết vấn đề căn bản về thiếu kết nối thông tin, trong đó đòi hỏi sự phối hợp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại học. Đây cũng là mô hình đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp

Hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, những hoạt động hợp tác này chưa thực sự có nhiều tác động tích cực giúp giải quyết vấn đề khoảng trống kỹ năng.

Liên quan đến hợp tác đào tạo, các hình thức hợp tác chủ yếu tại Việt Nam bao gồm: (i) doanh nghiệp nhận sinh viên của trường vào các vị trí thực tập trong doanh nghiệp, qua quá trình thực tập, doanh nghiệp phối hợp với trường để xây dựng kỹ năng thực hành cho sinh viên; (ii) doanh nghiệp hợp tác với trường để tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp; (iii) nhân sự của doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số nội dung trong chương trình đào tạo.

Hình thức hợp tác thứ nhất mặc dù phổ biến nhất nhưng hiệu quả mang lại không cao. Hoạt động thực tập ở nhiều nơi, đặc biệt với sinh viên khối ngành kinh tế thường mang nặng tính hình thức; một số chương trình thực tập có chất lượng của các công ty lớn lại chỉ tiếp cận được số lượng rất nhỏ sinh viên xuất sắc. Hình thức hợp tác thứ hai mặc dù giúp tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp nhưng thực chất không có nhiều ý nghĩa với việc đào tạo kỹ năng, và doanh nghiệp vẫn phải tốn nguồn lực để đào tạo lại sinh viên cho phù hợp với yêu cầu của mình. Hình thức thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp các nội dung đào tạo tại đại học trở nên sát thực tiễn hơn nhưng trên thực tế, số lượng nhân sự từ doanh nghiệp có thể giảng dạy được ở đại học là rất ít và cũng không nhiều trường đại học hiện nay sẵn sàng cho việc hợp tác này.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học chưa mang lại hiệu quả thực chất, nguyên nhân phần lớn là do chưa có đủ động cơ khuyến khích cả hai phía thúc đẩy sự hợp tác. Kết quả khảo sát của T&C Consulting cho thấy doanh nghiệp thường là bên chủ động trong việc khởi xướng và phát triển phương án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học nhưng ngay cả với sự chủ động như vậy, rất ít doanh nghiệp xem đây là một mối quan hệ đối tác có tính chất dài hạn mà chủ yếu chỉ để phục vụ cho các nhu cầu và kế hoạch ngắn hạn, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng(4). Khảo sát gần đây của Trung tâm Dự báo - thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy các trường đại học công lớn thường không chủ động tìm kiếm sự hợp tác với doanh nghiệp trong khi các trường đại học tư nhân và đại học quốc tế (ví dụ: Đại học RMIT hay Đại học FPT) thường chủ động hơn cũng như có phương án hợp tác rõ ràng hơn.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng trống kỹ năng, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần phát huy tối đa vai trò của mình bằng việc hỗ trợ cung cấp thông tin và các chính sách khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cho các bên. Cụ thể, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sau:

(i) Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học và cơ sở đào tạo. Quyền tự chủ cho phép các trường đại học có thể quyết định các nội dung đào tạo, linh hoạt đưa ra các thay đổi về chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên quyền tự chủ lớn hơn sẽ cần phải đi kèm với trách nhiệm giải trình lớn hơn.

(ii) Tạo động cơ khuyến khích trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các cơ chế phân bổ tài chính dựa trên kết quả. Điều này cần phải được thực hiện song song với quá trình cải thiện thông tin, xây dựng cơ chế yêu cầu các trường đại học cung cấp thông tin cũng như hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng đào tạo.

(iii) Tạo động cơ khuyến khích (về tài chính) cho doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với trường đại học (ví dụ: miễn giảm thuế…)

Chú thích:

1 QS (2018)

2  Minh Ngọc (2018)

3 WB (2014)

4 T&C Consulting (2013)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Mai Thị Quỳnh, Lan. (2018). Skill gap from employers’ evaluation: a case of VNU graduates. VNU Journal Of Science: Education Research, 34(2), 1-13.

- Minh Ngọc (2018). Nghịch lý đáng lo ngại về thị trường lao động của Việt Nam. [online] VnMedia. Available at: http://www. vnmedia.vn/kinh-te/201804/nghich-ly-dang-lo-ngai-ve-thi-truong-lao-dong-cua-viet-nam-599358/ [Accessed 13 Apr. 2019].

- Nguyễn Hoàng, Lan., & Nguyễn Minh, Hiển. (2015). Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học: Một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật-công nghệ. Tạp Chí Khoa Học ĐHQGHN: Nghiên Cứu Giáo Dục, 31(2), 1-14.

- QS(2018). The Global Skills Gap in the 21st Century. Retrieved from http://info.qs. com/rs/335-VIN-535/images/The%20Global %20Skills%20Gap%2021st%20Century.pdf

- T&C Consulting (2017). Quan điểm của các doanh nghiệp trong việc hợp tác với các trường đại học - Kỳ 1 - T&C Consulting. Retrieved from http://tc-consulting. com.vn /2017/03/17/quan-diem-cua-cac-doanh-nghiep-trong-viec-hop-tac-voi-cac-truong-dai-hoc-ky-1/

- World Bank (2014). Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 - Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam. Retrieved from http://documents. worldbank.org/curated/en/951221468129871151/pdf/829400AR0VIETN0Box0379879B00PUBLIC0.pdf


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hội nghị thường niên ADB lần thứ 54

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo Hội nghị thường niên lần thứ 54 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 3-5/5/2021 thay vì tổ chức tại Tbilisi, Georgia do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh xâm lược ngoại bang, ghi dấu những trận đánh oanh liệt của quân dân ta, ở đó thể hiện tài thao lược của người chỉ huy.

Ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa”.

Tháng 8/2021: Hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 5/5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm.

Xây dựng tương lai bền vững tại các thành phố tăng trưởng nhanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cải thiện chất lượng sống và cơ hội kinh tế - xã hội tại các thành phố tăng trưởng nhanh của châu Á là thiết yếu để phát huy tối đa tiềm năng của chúng như động cơ của sự thịnh vượng kinh tế và trung tâm cho phát triển bền vững.

Quý I/2021, ABBANK đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2021, tính đến hết ngày 31/3/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4% so với kế hoạch quý I; tổng tài sản đạt 97.899 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt đồng hành cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Vam và VBA

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tháng 4 vừa qua, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã tổ chức buổi họp báo ra mắt mùa giải mới lần thứ 6. Tại mùa giải này, Ngân hàng Bản Việt cũng vinh dự trở thành Nhà tài trợ chính thức cho Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 quốc gia, cũng là đội bóng thứ 8 được mong chờ tại mùa giải VBA năm nay.

MSB cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai Gói giải pháp tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất ưu đãi/cạnh tranh cùng nhiều tiện ích vượt trội.

Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của FCCOM

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Giấy phép số 20/GP-NHNN thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH MTV Cộng Đồng

HDBank định hướng tiếp tục phát triển “Happy Digital Bank”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa công bố Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, với chủ đề “Happy Digital Bank”, nhấn mạnh chiến lược phát triển số hóa xuyên suốt năm 2021 và ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ.

KienLongBank bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank và dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 17%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/4/2021, tại Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank - Mã chứng khoán: KLB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 288.442.065 cổ phần, tương ứng với 90,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

MSB tiếp tục được Moody’s nâng hạng tín nhiệm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody’s vừa công bố nâng xếp hạng tín nhiệm và đánh giá triển vọng ổn định cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) trong đợt đánh giá cuối tháng 4/2021.

ĐHĐCĐ Ngân hàng Bản Việt 2021: Đẩy mạnh bán lẻ, linh hoạt xây dựng khẩu vị rủi ro trong bối cảnh "Bình thường mới"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/4/2021, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua như: báo cáo kết quả hoạt động 2020, kế hoạch kinh doanh 2021, các tờ trình, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ,…..

Quý I/2021, ABBANK đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tin hội viên - Hải Ninh - 16:16 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2021, tính đến hết ngày 31/3/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4% so với kế hoạch quý I; tổng tài sản đạt 97.899 tỷ đồng.

Vinamilk khởi động hành trình “gieo hạt” cùng cặp lá yêu thương năm thứ 4

Doanh nghiệp - T.H - 15:19 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mong muốn tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, chương trình Cặp lá yêu thương cùng “đại lá lành” Vinamilk đã khởi động hành trình năm thứ 4 bằng chuyến đi đến với những chiếc lá chưa lành tại Ninh Bình.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Các Hiệp hội ngành, nghề - Đ.T - 14:44 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên BCĐ 389 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18/1/2021.

Đề xuất thành lập Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Quốc tế Long An

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 14:33 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại buổi làm việc với đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu khảo sát tiến độ triển khai các khu công nghiệp và Cảng quốc tế Long An mới đây, Chủ tịch HĐQT Dong Tam Group, ông Võ Quốc Thắng đã đề xuất  thành lập Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Quốc tế Long An…

Chống biến đổi khí hậu: Biến các mục tiêu toàn cầu thành hành động của từng quốc gia

Nhìn ra thế giới - Nabil Habayeb (*) - 11:09 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu diễn ra tuần qua ở Washington được chủ trì bởi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, những mục tiêu đầy tham vọng đã được công bố. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều ý kiến đồng thuận rằng, hiện tại là thời điểm quan trọng để hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Hội nghị thường niên ADB lần thứ 54

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:27 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo Hội nghị thường niên lần thứ 54 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 3-5/5/2021 thay vì tổ chức tại Tbilisi, Georgia do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Văn hóa - P.Thanh - 08:43 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh xâm lược ngoại bang, ghi dấu những trận đánh oanh liệt của quân dân ta, ở đó thể hiện tài thao lược của người chỉ huy.

COVID-19 thay đổi thói quen chi tiêu thúc đẩy chuyển dịch sang các công nghệ thanh toán mới nổi

Công nghệ - Tuyết Mai - 08:06 07/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 94% người tiêu dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang cân nhắc sử dụng các phương thức thanh toán mới nổi trong năm nay. Mối quan tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với phương thức thanh toán qua mã QR, ví điện tử và tiền mã hóa đã vượt mức trung bình toàn cầu.

Ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa”

Hoạt động ngân hàng - Minh Hoàng - 17:40 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa”.

Trao giải Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Nhóm PV - 17:28 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/5/2021, tại Khách sạn PAN Pacific Hà Nội, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Cơ quan Ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) và Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu". Cuộc thi được phát động trên toàn quốc, nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021).

Tháng 4, VNIndex thiết lập đỉnh mới ở mức 1268,28 điểm

Thị trường - Mai Hiên - 15:04 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng. Chỉ số VNIndex đạt mức 1239,39 điểm, tăng 4,02% so với tháng 3/2021 và tăng 12,28% so với cuối năm 2020.

Bảo hiểm Bảo Việt và Bệnh viện hữu nghị Việt Xô hợp tác bảo lãnh viện phí

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:56 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/5/2021, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt & Bệnh viện hữu nghị Việt - Xô ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với mong muốn mang lại những quyền lợi gia tăng giá trị lợi ích tới khách hàng, đồng thời thúc đẩy bước tiến mới trong tiến trình hợp tác bền vững của 2 đơn vị.

Tháng 8/2021: Hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

Tin tức - P.V - 11:53 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

Tin tức - P.V - 11:49 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 5/5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm.

Ngân hàng Bản Việt đồng hành cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Vam và VBA

Tin hội viên - P.V - 11:12 06/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tháng 4 vừa qua, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã tổ chức buổi họp báo ra mắt mùa giải mới lần thứ 6. Tại mùa giải này, Ngân hàng Bản Việt cũng vinh dự trở thành Nhà tài trợ chính thức cho Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 quốc gia, cũng là đội bóng thứ 8 được mong chờ tại mùa giải VBA năm nay.

Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:00 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức trọng thể Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phải có những đột phá mới để khoa học và công nghệ trở thành sức mạnh, động lực thực sự

Các Hiệp hội ngành, nghề - N.L - 15:18 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng tương lai bền vững tại các thành phố tăng trưởng nhanh

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 14:15 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cải thiện chất lượng sống và cơ hội kinh tế - xã hội tại các thành phố tăng trưởng nhanh của châu Á là thiết yếu để phát huy tối đa tiềm năng của chúng như động cơ của sự thịnh vượng kinh tế và trung tâm cho phát triển bền vững.

Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, sàn bất động sản báo cáo định kỳ

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 14:14 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - UBND quận, huyện, xã, phường, chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản… trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ.

Hệ thống “khủng” 13 nhà máy là nội lực giúp Vinamilk duy trì vị trí dẫn đầu thị trường sữa nhiều năm liền

Doanh nghiệp - T.H - 14:08 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiện nay Vinamilk đang sở hữu hệ thống 13 nhà máy trên cả nước. Các nhà máy Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, với công nghệ hiện đại sản xuất được hầu hết các dòng sản phẩm chính của ngành sữa. Điều này góp phần giúp Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu các ngành hàng sữa chủ lực trong nhiều năm liền.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện 10 nội dung hạn chế rủi ro tín dụng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 14:02 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn số 3029/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung trong hoạt động.

MSB cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Tin hội viên - Phan Huyền - 11:31 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai Gói giải pháp tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất ưu đãi/cạnh tranh cùng nhiều tiện ích vượt trội.

Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của FCCOM

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:28 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Giấy phép số 20/GP-NHNN thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH MTV Cộng Đồng

Ngân hàng Nhà nước tham dự Hội nghị trực tuyến Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:17 05/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa tham dự Hội nghị trực tuyến Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (gọi tắt là AFMGM+3) do Hàn Quốc và Brunei đồng chủ trì tổ chức.

Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế

Các Hiệp hội ngành, nghề - PV - 17:07 04/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Về giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử, quy định mới bỏ điều kiện về thực hiện nộp thuế điện tử của các ngân hàng tham gia thủ tục nộp thuế bằng phương thức điện tử, thay vào đó các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo công khai của Tổng cục Thuế sẽ gửi đề nghị kết nối đến Tổng cục Thuế theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO