Hoạt động ngân hàng

Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngô Hải 13/03/2023 10:00

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 264/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch năm 2023 của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

nhnn.jpg

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

Một là, xây dựng hoàn thiện thể chế như: Xây dựng Chỉ thị của Thống đốc NHNN chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06; Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt và trình Chính phủ ban hành; Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt; Rà soát, xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, thông tin phải khai báo và chia sẻ dữ liệu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến…;

Hai là, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của NHNN như: tích hợp với các dịch vụ công của NHNN; Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong việc quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền; Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư liên quan đến nghiệp vụ thông tin tín dụng; Triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước;

Ba là, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Ứng dụng xác thực người dân qua thẻ căn cứ công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử khi cung cấp dịch vụ ngân hàng; Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng;

Bốn là, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện chi trả cho đối tượng được thu hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước;

Năm là, tiếp tục truyền thông về công tác triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 với các hình thức và kênh truyền thông phù hợp, có tính lan tỏa cao.

Thống đốc yêu cầu tổ công tác của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-NHNN ngày 18/2/2022 của Thống đốc NHNN có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO