Hoạt động ngân hàng

Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

T.H 01/05/2023 13:30

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 860/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

f5ea429b-8cde-4437-908c-3a2d2e9e3f72.jpeg
Hình minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(i) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nhận thức đúng và đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. 

(ii) Tăng cường thông tin, truyền thông về công tác điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế, chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; kịp thời cung cấp thông tin về kết quả thực hiện của ngành ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để tăng khả năng truyền dẫn chính sách.

Nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(i) Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng tín dụng và tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

(i) Triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(iii) Khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển mạng lưới về vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; chú trọng phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

(iv) Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế và đa dạng loại hình dịch vụ; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn liền với đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động ngân hàng, phát triển mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ góp phần tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng của khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(v) Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

(vi) Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong cho vay phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, cung cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng cho giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO